BTC thông báo: Thi bù IOE cấp Quận/Huyện đối với khối TH - THCS và cấp Trường với khối THPT diễn ra trong ngày 26/01/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 20 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC

Số học sinh tiểu học Huyện Bố Trạch Quảng Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Số 1 Bắc Trạch8
2Trường Tiểu học Số 2 Bắc Trạch0
3Trường Tiểu học Số 1 Thanh Trạch55
4Trường Tiểu học Số 2 Thanh Trạch24
5Trường Tiểu học Mỹ Trạch64
6Trường Tiểu học Số 1 Hạ Trạch12
7Trường Tiểu học Số 2 Hạ Trạch0
8Trường Tiểu học Số 1 Hải Trạch0
9Trường Tiểu học Đồng Trạch51
10Trường Tiểu học Số 1 Đức Trạch0
11Trường Tiểu học Số 2 Đức Trạch0
12Trường Tiểu học Phú Trạch3
13Trường Tiểu học Sơn Lộc4
14Trường Tiểu học Trung Trạch1
15Trường Tiểu học Số 1 Hoàn Lão8
16Trường Tiểu học Số 2 Hoàn Lão83
17Trường Tiểu học Số 1 Đại Trạch112
18Trường Tiểu học Số 2 Đại Trạch19
19Trường Tiểu học Số 1 Nam Trạch3
20Trường Tiểu học Số 2 Nam Trạch2
21Trường Tiểu học Số 1 Nhân Trạch0
22Trường Tiểu học Số 2 Nhân Trạch0
23Trường Tiểu học Số 3 Nhân Trạch0
24Trường Tiểu học Lý Trạch27
25Trường Tiểu học Nam Dinh28
26Trường Tiểu học Bắc Dinh1
27Trường Tiểu học Hoàn Trạch1
28Trường Tiểu học Số 1 Vạn Trạch5
29Trường Tiểu học Số 2 Vạn Trạch0
30Trường Tiểu học Số 1 Hoà Trạch6
31Trường Tiểu học Số 2 Hoà Trạch0
32Trường Tiểu học Tây Trạch4
33Trường Tiểu học Phú Định1
34Trường Tiểu học Số 1 Cự Nẫm20
35Trường Tiểu học Số 2 Cự Nẫm0
36Trường Tiểu học Số 3 Cự Nẫm0
37Trường Tiểu học Số 1 Hưng Trạch1
38Trường Tiểu học Số 2 Hưng Trạch0
39Trường Tiểu học Số 3 Hưng Trạch0
40Trường Tiểu học Số 4 Hưng Trạch0
41Trường Tiểu học Liên Trạch2
42Trường Tiểu học Số 1 Sơn Trạch1
43Trường Tiểu học Số 2 Sơn Trạch21
44Trường Tiểu học Số 3 Sơn Trạch1
45Trường Tiểu học Số 4 Sơn Trạch1
46Trường Tiểu học Số 1 Phúc Trạch2
47Trường Tiểu học Số 2 Phúc Trạch0
48Trường Tiểu học Số 3 Phúc Trạch1
49Trường Tiểu học Số 1 Xuân Trạch1
50Trường Tiểu học Số 2 Xuân Trạch2
51Trường Tiểu học Lâm Trạch0
52Trường Tiểu học Tân Thanh Trạch0
53Trường Tiểu học Hạ Trạch47
54Trường TH&THCS Hưng Trạch0
55Trường TH-THCS Hưng Trạch2
56Tiểu học Bắc Trạch93
57Tiểu học số 5 Bố Trạch1

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương