Số học sinh tiểu học Huyện Bố Trạch Quảng Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Số 1 Bắc Trạch6
2Trường Tiểu học Số 2 Bắc Trạch2
3Trường Tiểu học Số 1 Thanh Trạch34
4Trường Tiểu học Số 2 Thanh Trạch144
5Trường Tiểu học Mỹ Trạch11
6Trường Tiểu học Số 1 Hạ Trạch7
7Trường Tiểu học Số 2 Hạ Trạch2
8Trường Tiểu học Số 1 Hải Trạch11
9Trường Tiểu học Đồng Trạch22
10Trường Tiểu học Số 1 Đức Trạch6
11Trường Tiểu học Số 2 Đức Trạch1
12Trường Tiểu học Phú Trạch9
13Trường Tiểu học Sơn Lộc5
14Trường Tiểu học Trung Trạch22
15Trường Tiểu học Số 1 Hoàn Lão32
16Trường Tiểu học Số 2 Hoàn Lão92
17Trường Tiểu học Số 1 Đại Trạch58
18Trường Tiểu học Số 2 Đại Trạch24
19Trường Tiểu học Số 1 Nam Trạch125
20Trường Tiểu học Số 2 Nam Trạch12
21Trường Tiểu học Số 1 Nhân Trạch2
22Trường Tiểu học Số 2 Nhân Trạch1
23Trường Tiểu học Số 3 Nhân Trạch0
24Trường Tiểu học Lý Trạch15
25Trường Tiểu học Nam Dinh33
26Trường Tiểu học Bắc Dinh4
27Trường Tiểu học Hoàn Trạch20
28Trường Tiểu học Số 1 Vạn Trạch19
29Trường Tiểu học Số 2 Vạn Trạch0
30Trường Tiểu học Số 1 Hoà Trạch23
31Trường Tiểu học Số 2 Hoà Trạch0
32Trường Tiểu học Tây Trạch17
33Trường Tiểu học Phú Định32
34Trường Tiểu học Số 1 Cự Nẫm11
35Trường Tiểu học Số 2 Cự Nẫm0
36Trường Tiểu học Số 3 Cự Nẫm0
37Trường Tiểu học Số 1 Hưng Trạch2
38Trường Tiểu học Số 2 Hưng Trạch0
39Trường Tiểu học Số 3 Hưng Trạch0
40Trường Tiểu học Số 4 Hưng Trạch0
41Trường Tiểu học Liên Trạch3
42Trường Tiểu học Số 1 Sơn Trạch13
43Trường Tiểu học Số 2 Sơn Trạch54
44Trường Tiểu học Số 3 Sơn Trạch0
45Trường Tiểu học Số 4 Sơn Trạch0
46Trường Tiểu học Số 1 Phúc Trạch14
47Trường Tiểu học Số 2 Phúc Trạch2
48Trường Tiểu học Số 3 Phúc Trạch0
49Trường Tiểu học Số 1 Xuân Trạch8
50Trường Tiểu học Số 2 Xuân Trạch1
51Trường Tiểu học Lâm Trạch2
52Trường Tiểu học Tân Thanh Trạch0
53Trường Tiểu học Hạ Trạch19
54Trường TH&THCS Hưng Trạch0
55Trường TH-THCS Hưng Trạch0
56Tiểu học Bắc Trạch98
57Tiểu học số 5 Bố Trạch0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương