BTC thông báo: Để chuẩn bị tốt cho vòng thi cấp toàn quốc. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 30 của hệ thống. Các tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản xem hướng dẫn tại đây. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện Bố Trạch Quảng Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Số 1 Bắc Trạch8
2Trường Tiểu học Số 2 Bắc Trạch0
3Trường Tiểu học Số 1 Thanh Trạch67
4Trường Tiểu học Số 2 Thanh Trạch24
5Trường Tiểu học Mỹ Trạch64
6Trường Tiểu học Số 1 Hạ Trạch12
7Trường Tiểu học Số 2 Hạ Trạch0
8Trường Tiểu học Số 1 Hải Trạch1
9Trường Tiểu học Đồng Trạch51
10Trường Tiểu học Số 1 Đức Trạch2
11Trường Tiểu học Số 2 Đức Trạch0
12Trường Tiểu học Phú Trạch3
13Trường Tiểu học Sơn Lộc4
14Trường Tiểu học Trung Trạch3
15Trường Tiểu học Số 1 Hoàn Lão9
16Trường Tiểu học Số 2 Hoàn Lão160
17Trường Tiểu học Số 1 Đại Trạch115
18Trường Tiểu học Số 2 Đại Trạch22
19Trường Tiểu học Số 1 Nam Trạch3
20Trường Tiểu học Số 2 Nam Trạch2
21Trường Tiểu học Số 1 Nhân Trạch1
22Trường Tiểu học Số 2 Nhân Trạch0
23Trường Tiểu học Số 3 Nhân Trạch0
24Trường Tiểu học Lý Trạch27
25Trường Tiểu học Nam Dinh31
26Trường Tiểu học Bắc Dinh2
27Trường Tiểu học Hoàn Trạch1
28Trường Tiểu học Số 1 Vạn Trạch6
29Trường Tiểu học Số 2 Vạn Trạch0
30Trường Tiểu học Số 1 Hoà Trạch7
31Trường Tiểu học Số 2 Hoà Trạch0
32Trường Tiểu học Tây Trạch4
33Trường Tiểu học Phú Định1
34Trường Tiểu học Số 1 Cự Nẫm20
35Trường Tiểu học Số 2 Cự Nẫm0
36Trường Tiểu học Số 3 Cự Nẫm0
37Trường Tiểu học Số 1 Hưng Trạch1
38Trường Tiểu học Số 2 Hưng Trạch0
39Trường Tiểu học Số 3 Hưng Trạch0
40Trường Tiểu học Số 4 Hưng Trạch0
41Trường Tiểu học Liên Trạch3
42Trường Tiểu học Số 1 Sơn Trạch1
43Trường Tiểu học Số 2 Sơn Trạch26
44Trường Tiểu học Số 3 Sơn Trạch1
45Trường Tiểu học Số 4 Sơn Trạch1
46Trường Tiểu học Số 1 Phúc Trạch2
47Trường Tiểu học Số 2 Phúc Trạch0
48Trường Tiểu học Số 3 Phúc Trạch1
49Trường Tiểu học Số 1 Xuân Trạch1
50Trường Tiểu học Số 2 Xuân Trạch2
51Trường Tiểu học Lâm Trạch0
52Trường Tiểu học Tân Thanh Trạch0
53Trường Tiểu học Hạ Trạch49
54Trường TH&THCS Hưng Trạch0
55Trường TH-THCS Hưng Trạch2
56Tiểu học Bắc Trạch96
57Tiểu học số 5 Bố Trạch1

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương