Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Bố Trạch Quảng Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Số 1 Bắc Trạch5
2Trường Tiểu học Số 2 Bắc Trạch2
3Trường Tiểu học Số 1 Thanh Trạch31
4Trường Tiểu học Số 2 Thanh Trạch152
5Trường Tiểu học Mỹ Trạch11
6Trường Tiểu học Số 1 Hạ Trạch11
7Trường Tiểu học Số 2 Hạ Trạch1
8Trường Tiểu học Số 1 Hải Trạch10
9Trường Tiểu học Đồng Trạch18
10Trường Tiểu học Số 1 Đức Trạch6
11Trường Tiểu học Số 2 Đức Trạch2
12Trường Tiểu học Phú Trạch8
13Trường Tiểu học Sơn Lộc8
14Trường Tiểu học Trung Trạch18
15Trường Tiểu học Số 1 Hoàn Lão28
16Trường Tiểu học Số 2 Hoàn Lão85
17Trường Tiểu học Số 1 Đại Trạch55
18Trường Tiểu học Số 2 Đại Trạch24
19Trường Tiểu học Số 1 Nam Trạch119
20Trường Tiểu học Số 2 Nam Trạch14
21Trường Tiểu học Số 1 Nhân Trạch2
22Trường Tiểu học Số 2 Nhân Trạch1
23Trường Tiểu học Số 3 Nhân Trạch0
24Trường Tiểu học Lý Trạch11
25Trường Tiểu học Nam Dinh35
26Trường Tiểu học Bắc Dinh3
27Trường Tiểu học Hoàn Trạch21
28Trường Tiểu học Số 1 Vạn Trạch20
29Trường Tiểu học Số 2 Vạn Trạch0
30Trường Tiểu học Số 1 Hoà Trạch28
31Trường Tiểu học Số 2 Hoà Trạch0
32Trường Tiểu học Tây Trạch11
33Trường Tiểu học Phú Định30
34Trường Tiểu học Số 1 Cự Nẫm8
35Trường Tiểu học Số 2 Cự Nẫm0
36Trường Tiểu học Số 3 Cự Nẫm0
37Trường Tiểu học Số 1 Hưng Trạch2
38Trường Tiểu học Số 2 Hưng Trạch0
39Trường Tiểu học Số 3 Hưng Trạch0
40Trường Tiểu học Số 4 Hưng Trạch0
41Trường Tiểu học Liên Trạch2
42Trường Tiểu học Số 1 Sơn Trạch11
43Trường Tiểu học Số 2 Sơn Trạch42
44Trường Tiểu học Số 3 Sơn Trạch0
45Trường Tiểu học Số 4 Sơn Trạch0
46Trường Tiểu học Số 1 Phúc Trạch9
47Trường Tiểu học Số 2 Phúc Trạch2
48Trường Tiểu học Số 3 Phúc Trạch0
49Trường Tiểu học Số 1 Xuân Trạch7
50Trường Tiểu học Số 2 Xuân Trạch0
51Trường Tiểu học Lâm Trạch1
52Trường Tiểu học Tân Thanh Trạch0
53Trường Tiểu học Hạ Trạch19
54Trường TH&THCS Hưng Trạch0
55Trường TH-THCS Hưng Trạch0
56Tiểu học Bắc Trạch86
57Tiểu học số 5 Bố Trạch0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương