Số học sinh tiểu học Huyện Bố Trạch Quảng Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Số 1 Bắc Trạch3
2Trường Tiểu học Số 2 Bắc Trạch0
3Trường Tiểu học Số 1 Thanh Trạch3
4Trường Tiểu học Số 2 Thanh Trạch4
5Trường Tiểu học Mỹ Trạch3
6Trường Tiểu học Số 1 Hạ Trạch5
7Trường Tiểu học Số 2 Hạ Trạch0
8Trường Tiểu học Số 1 Hải Trạch0
9Trường Tiểu học Đồng Trạch0
10Trường Tiểu học Số 1 Đức Trạch0
11Trường Tiểu học Số 2 Đức Trạch0
12Trường Tiểu học Phú Trạch0
13Trường Tiểu học Sơn Lộc3
14Trường Tiểu học Trung Trạch0
15Trường Tiểu học Số 1 Hoàn Lão1
16Trường Tiểu học Số 2 Hoàn Lão6
17Trường Tiểu học Số 1 Đại Trạch22
18Trường Tiểu học Số 2 Đại Trạch5
19Trường Tiểu học Số 1 Nam Trạch1
20Trường Tiểu học Số 2 Nam Trạch2
21Trường Tiểu học Số 1 Nhân Trạch0
22Trường Tiểu học Số 2 Nhân Trạch0
23Trường Tiểu học Số 3 Nhân Trạch0
24Trường Tiểu học Lý Trạch0
25Trường Tiểu học Nam Dinh2
26Trường Tiểu học Bắc Dinh1
27Trường Tiểu học Hoàn Trạch0
28Trường Tiểu học Số 1 Vạn Trạch4
29Trường Tiểu học Số 2 Vạn Trạch0
30Trường Tiểu học Số 1 Hoà Trạch2
31Trường Tiểu học Số 2 Hoà Trạch0
32Trường Tiểu học Tây Trạch0
33Trường Tiểu học Phú Định0
34Trường Tiểu học Số 1 Cự Nẫm12
35Trường Tiểu học Số 2 Cự Nẫm0
36Trường Tiểu học Số 3 Cự Nẫm0
37Trường Tiểu học Số 1 Hưng Trạch0
38Trường Tiểu học Số 2 Hưng Trạch0
39Trường Tiểu học Số 3 Hưng Trạch0
40Trường Tiểu học Số 4 Hưng Trạch0
41Trường Tiểu học Liên Trạch1
42Trường Tiểu học Số 1 Sơn Trạch0
43Trường Tiểu học Số 2 Sơn Trạch17
44Trường Tiểu học Số 3 Sơn Trạch1
45Trường Tiểu học Số 4 Sơn Trạch0
46Trường Tiểu học Số 1 Phúc Trạch0
47Trường Tiểu học Số 2 Phúc Trạch0
48Trường Tiểu học Số 3 Phúc Trạch0
49Trường Tiểu học Số 1 Xuân Trạch0
50Trường Tiểu học Số 2 Xuân Trạch1
51Trường Tiểu học Lâm Trạch0
52Trường Tiểu học Tân Thanh Trạch0
53Trường Tiểu học Hạ Trạch1
54Trường TH&THCS Hưng Trạch0
55Trường TH-THCS Hưng Trạch0
56Tiểu học Bắc Trạch51
57Tiểu học số 5 Bố Trạch0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 7

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương