Số học sinh tiểu học Huyện Bố Trạch Quảng Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Số 1 Bắc Trạch8
2Trường Tiểu học Số 2 Bắc Trạch0
3Trường Tiểu học Số 1 Thanh Trạch68
4Trường Tiểu học Số 2 Thanh Trạch25
5Trường Tiểu học Mỹ Trạch64
6Trường Tiểu học Số 1 Hạ Trạch12
7Trường Tiểu học Số 2 Hạ Trạch0
8Trường Tiểu học Số 1 Hải Trạch1
9Trường Tiểu học Đồng Trạch51
10Trường Tiểu học Số 1 Đức Trạch2
11Trường Tiểu học Số 2 Đức Trạch0
12Trường Tiểu học Phú Trạch3
13Trường Tiểu học Sơn Lộc7
14Trường Tiểu học Trung Trạch3
15Trường Tiểu học Số 1 Hoàn Lão23
16Trường Tiểu học Số 2 Hoàn Lão167
17Trường Tiểu học Số 1 Đại Trạch116
18Trường Tiểu học Số 2 Đại Trạch23
19Trường Tiểu học Số 1 Nam Trạch3
20Trường Tiểu học Số 2 Nam Trạch2
21Trường Tiểu học Số 1 Nhân Trạch2
22Trường Tiểu học Số 2 Nhân Trạch0
23Trường Tiểu học Số 3 Nhân Trạch0
24Trường Tiểu học Lý Trạch30
25Trường Tiểu học Nam Dinh33
26Trường Tiểu học Bắc Dinh2
27Trường Tiểu học Hoàn Trạch1
28Trường Tiểu học Số 1 Vạn Trạch7
29Trường Tiểu học Số 2 Vạn Trạch0
30Trường Tiểu học Số 1 Hoà Trạch12
31Trường Tiểu học Số 2 Hoà Trạch0
32Trường Tiểu học Tây Trạch4
33Trường Tiểu học Phú Định1
34Trường Tiểu học Số 1 Cự Nẫm23
35Trường Tiểu học Số 2 Cự Nẫm0
36Trường Tiểu học Số 3 Cự Nẫm1
37Trường Tiểu học Số 1 Hưng Trạch1
38Trường Tiểu học Số 2 Hưng Trạch0
39Trường Tiểu học Số 3 Hưng Trạch0
40Trường Tiểu học Số 4 Hưng Trạch0
41Trường Tiểu học Liên Trạch3
42Trường Tiểu học Số 1 Sơn Trạch1
43Trường Tiểu học Số 2 Sơn Trạch30
44Trường Tiểu học Số 3 Sơn Trạch1
45Trường Tiểu học Số 4 Sơn Trạch1
46Trường Tiểu học Số 1 Phúc Trạch3
47Trường Tiểu học Số 2 Phúc Trạch0
48Trường Tiểu học Số 3 Phúc Trạch1
49Trường Tiểu học Số 1 Xuân Trạch2
50Trường Tiểu học Số 2 Xuân Trạch2
51Trường Tiểu học Lâm Trạch0
52Trường Tiểu học Tân Thanh Trạch0
53Trường Tiểu học Hạ Trạch58
54Trường TH&THCS Hưng Trạch0
55Trường TH-THCS Hưng Trạch2
56Tiểu học Bắc Trạch96
57Tiểu học số 5 Bố Trạch1

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương