Số học sinh trung học cơ sở Huyện Bố Trạch Quảng Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường THCS Thanh Trạch55
2Trường THCS Mỹ Trạch12
3Trường THCS Hạ Trạch2
4Trường THCS Hải Trạch2
5Trường THCS Đồng Trạch15
6Trường THCS Đức Trạch12
7Trường THCS Phú Trạch15
8Trường THCS Sơn Lộc3
9Trường THCS Trung Trạch3
10Trường THCS Đại Trạch29
11Trường THCS Nam Trạch4
12Trường THCS Số 1 Nhân Trạch6
13Trường THCS Lý Trạch14
14Trường THCS Bắc Dinh2
15Trường THCS Hoàn Trạch16
16Trường THCS Vạn Trạch4
17Trường THCS Hoà Trạch16
18Trường THCS Tây Trạch15
19Trường THCS Phú Định4
20Trường THCS Cự Nẫm1
21Trường THCS Hưng Trạch5
22Trường THCS Liên Trạch36
23Trường THCS Sơn Trạch98
24Trường THCS Lâm Trạch3
25Trường THCS Xuân Trạch6
26Trường THCS Ba Rền0
27Trường THCS Số 1 Đồng Hới1
28Trường THCS Số 2 Đồng Hới0
29Trường THCS Nghĩa Ninh0
30Trường THCS Số 1 Đức Ninh0
31Trường THCS Số 2 Đức Ninh0
32Trường THCS Hải Đình0
33Trường THCS Bảo Ninh0
34Trường THCS Đồng Mỹ0
35Trường THCS Đồng Phú0
36Trường THCS Nam Lý0
37Trường THCS Số 1 Bắc Lý1
38Trường THCS Số 2 Bắc Lý0
39Trường THCS Lộc Ninh0
40Trường THCS Quang Phú1
41Trường THCS Phú Hải0
42Trường THCS số 2 Nhân Trạch4
43Trường THCS Quách Xuân Kỳ128
44Trường THCS Bắc Trạch43
45Ttrường THCS và THPT Việt Trung35
46Trường THCS Phúc Trạch2
47Trường THCS Lưu Trọng Lư29
48Trường THCS số 3 Hưng Trạch0
49Trường THCS số 2 Hưng Trạch1
50Trường THCS và THPT Hóa Tiến1

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương