BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Số học sinh trung học cơ sở Huyện Bố Trạch Quảng Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường THCS Thanh Trạch3
2Trường THCS Mỹ Trạch1
3Trường THCS Hạ Trạch1
4Trường THCS Hải Trạch1
5Trường THCS Đồng Trạch6
6Trường THCS Đức Trạch1
7Trường THCS Phú Trạch1
8Trường THCS Sơn Lộc2
9Trường THCS Trung Trạch2
10Trường THCS Đại Trạch15
11Trường THCS Nam Trạch2
12Trường THCS Số 1 Nhân Trạch0
13Trường THCS Lý Trạch0
14Trường THCS Bắc Dinh1
15Trường THCS Hoàn Trạch48
16Trường THCS Vạn Trạch3
17Trường THCS Hoà Trạch8
18Trường THCS Tây Trạch1
19Trường THCS Phú Định0
20Trường THCS Cự Nẫm14
21Trường THCS Hưng Trạch1
22Trường THCS Liên Trạch18
23Trường THCS Sơn Trạch38
24Trường THCS Lâm Trạch0
25Trường THCS Xuân Trạch3
26Trường THCS Ba Rền0
27Trường THCS Số 1 Đồng Hới0
28Trường THCS Số 2 Đồng Hới0
29Trường THCS Nghĩa Ninh0
30Trường THCS Số 1 Đức Ninh0
31Trường THCS Số 2 Đức Ninh0
32Trường THCS Hải Đình0
33Trường THCS Bảo Ninh0
34Trường THCS Đồng Mỹ1
35Trường THCS Đồng Phú0
36Trường THCS Nam Lý0
37Trường THCS Số 1 Bắc Lý0
38Trường THCS Số 2 Bắc Lý0
39Trường THCS Lộc Ninh0
40Trường THCS Quang Phú0
41Trường THCS Phú Hải0
42Trường THCS số 2 Nhân Trạch0
43Trường THCS Quách Xuân Kỳ56
44Trường THCS Bắc Trạch44
45Ttrường THCS và THPT Việt Trung12
46Trường THCS Phúc Trạch2
47Trường THCS Lưu Trọng Lư33
48Trường THCS số 3 Hưng Trạch1
49Trường THCS số 2 Hưng Trạch0
50Trường THCS và THPT Hóa Tiến0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương