Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh trung học cơ sở Huyện Bố Trạch Quảng Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường THCS Thanh Trạch35
2Trường THCS Mỹ Trạch7
3Trường THCS Hạ Trạch0
4Trường THCS Hải Trạch1
5Trường THCS Đồng Trạch13
6Trường THCS Đức Trạch5
7Trường THCS Phú Trạch2
8Trường THCS Sơn Lộc3
9Trường THCS Trung Trạch3
10Trường THCS Đại Trạch18
11Trường THCS Nam Trạch1
12Trường THCS Số 1 Nhân Trạch5
13Trường THCS Lý Trạch10
14Trường THCS Bắc Dinh2
15Trường THCS Hoàn Trạch12
16Trường THCS Vạn Trạch4
17Trường THCS Hoà Trạch15
18Trường THCS Tây Trạch13
19Trường THCS Phú Định4
20Trường THCS Cự Nẫm1
21Trường THCS Hưng Trạch5
22Trường THCS Liên Trạch22
23Trường THCS Sơn Trạch79
24Trường THCS Lâm Trạch1
25Trường THCS Xuân Trạch3
26Trường THCS Ba Rền0
27Trường THCS Số 1 Đồng Hới1
28Trường THCS Số 2 Đồng Hới0
29Trường THCS Nghĩa Ninh0
30Trường THCS Số 1 Đức Ninh0
31Trường THCS Số 2 Đức Ninh0
32Trường THCS Hải Đình0
33Trường THCS Bảo Ninh0
34Trường THCS Đồng Mỹ0
35Trường THCS Đồng Phú0
36Trường THCS Nam Lý0
37Trường THCS Số 1 Bắc Lý0
38Trường THCS Số 2 Bắc Lý0
39Trường THCS Lộc Ninh0
40Trường THCS Quang Phú1
41Trường THCS Phú Hải0
42Trường THCS số 2 Nhân Trạch0
43Trường THCS Quách Xuân Kỳ86
44Trường THCS Bắc Trạch38
45Ttrường THCS và THPT Việt Trung33
46Trường THCS Phúc Trạch0
47Trường THCS Lưu Trọng Lư20
48Trường THCS số 3 Hưng Trạch0
49Trường THCS số 2 Hưng Trạch0
50Trường THCS và THPT Hóa Tiến1

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương