Số học sinh trung học cơ sở Huyện Bố Trạch Quảng Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường THCS Thanh Trạch1
2Trường THCS Mỹ Trạch0
3Trường THCS Hạ Trạch0
4Trường THCS Hải Trạch0
5Trường THCS Đồng Trạch0
6Trường THCS Đức Trạch0
7Trường THCS Phú Trạch0
8Trường THCS Sơn Lộc0
9Trường THCS Trung Trạch0
10Trường THCS Đại Trạch0
11Trường THCS Nam Trạch0
12Trường THCS Số 1 Nhân Trạch0
13Trường THCS Lý Trạch0
14Trường THCS Bắc Dinh0
15Trường THCS Hoàn Trạch0
16Trường THCS Vạn Trạch0
17Trường THCS Hoà Trạch1
18Trường THCS Tây Trạch0
19Trường THCS Phú Định0
20Trường THCS Cự Nẫm0
21Trường THCS Hưng Trạch0
22Trường THCS Liên Trạch0
23Trường THCS Sơn Trạch8
24Trường THCS Lâm Trạch0
25Trường THCS Xuân Trạch0
26Trường THCS Ba Rền0
27Trường THCS Số 1 Đồng Hới0
28Trường THCS Số 2 Đồng Hới0
29Trường THCS Nghĩa Ninh0
30Trường THCS Số 1 Đức Ninh0
31Trường THCS Số 2 Đức Ninh0
32Trường THCS Hải Đình0
33Trường THCS Bảo Ninh0
34Trường THCS Đồng Mỹ0
35Trường THCS Đồng Phú0
36Trường THCS Nam Lý0
37Trường THCS Số 1 Bắc Lý0
38Trường THCS Số 2 Bắc Lý0
39Trường THCS Lộc Ninh0
40Trường THCS Quang Phú0
41Trường THCS Phú Hải0
42Trường THCS số 2 Nhân Trạch0
43Trường THCS Quách Xuân Kỳ1
44Trường THCS Bắc Trạch0
45Ttrường THCS và THPT Việt Trung4
46Trường THCS Phúc Trạch0
47Trường THCS Lưu Trọng Lư0
48Trường THCS số 3 Hưng Trạch0
49Trường THCS số 2 Hưng Trạch0
50Trường THCS và THPT Hóa Tiến0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 2

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương