Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Lệ Thủy Quảng Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Số 1an Thuỷ83
2Trường Tiểu học Số 2 An Thuỷ89
3Trường Tiểu học Đại Phong26
4Trường Tiểu học Số 2 Phong Thuỷ135
5Trường Tiểu học Lộc Thuỷ46
6Trường Tiểu học Số 1 Kiến Giang109
7Trường Tiểu học Số 2 Kiến Giang77
8Trường Tiểu học Số 1 Xuân Thuỷ29
9Trường Tiểu học Số 2 Xuân Thuỷ0
10Trường Tiểu học Số 1 Liên Thuỷ112
11Trường Tiểu học Số 2 Liên Thuỷ36
12Trường Tiểu học Mỹ Thuỷ69
13Trường Tiểu học Dương Thuỷ71
14Trường Tiểu học Số 1 Tân Thuỷ18
15Trường Tiểu học Số 2 Tân Thuỷ8
16Trường Tiểu học Mai Thuỷ77
17Trường Tiểu học Số 1 Phú Thuỷ11
18Trường Tiểu học Số 2 Phú Thuỷ8
19Trường Tiểu học Sơn Thuỷ94
20Trường Tiểu học Lệ Ninh134
21Trường Tiểu học Số 1 Hoa Thuỷ30
22Trường Tiểu học Số 2 Hoa Thuỷ9
23Trường Tiểu học Số 1 Hồng Thuỷ6
24Trường Tiểu học Số 2 Hồng Thuỷ51
25Trường Tiểu học Thanh Thuỷ39
26Trường Tiểu học Cam Thuỷ61
27Trường Tiểu học Hưng Thuỷ38
28Trường Tiểu học Số 1 Sen Thuỷ4
29Trường Tiểu học Số 2 Sen Thuỷ2
30Trường Tiểu học Thái Thuỷ29
31Trường Tiểu học Văn Thuỷ14
32Trường Tiểu học Hải Thuỷ0
33Trường TH&THCS Trường Thuỷ41
34Trường Tiểu học Ngư Thuỷ1
35Trường TCHS Mai Thủy0
36Trường Tiểu học Ngư Thuỷ Nam2
37Trường Tiểu học Ngư Thuỷ Trung2
38Trường Tiểu học Ngư Thuỷ Bắc7
39Trung tâm trẻ khuyết tật phòng GD&ĐT Lệ Thuỷ0
40Trường TH&THCS số 1 Kim Thủy3
41Trường THCS Đức Thủy0
42Trường Tiểu học Phú Thủy88
43Trường Tiểu học Hoa Thủy35
44Trường PTDTBT TH&THCS Lâm Thủy 3
45Trường TH&THCS Ngân Thủy0
46Trường tiểu học Kim Thủy3
47Trường TH&THCS số 2 Kim Thủy0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương