Số học sinh tiểu học Huyện Lệ Thủy Quảng Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Số 1an Thuỷ24
2Trường Tiểu học Số 2 An Thuỷ52
3Trường Tiểu học Đại Phong13
4Trường Tiểu học Số 2 Phong Thuỷ31
5Trường Tiểu học Lộc Thuỷ15
6Trường Tiểu học Số 1 Kiến Giang22
7Trường Tiểu học Số 2 Kiến Giang60
8Trường Tiểu học Số 1 Xuân Thuỷ21
9Trường Tiểu học Số 2 Xuân Thuỷ1
10Trường Tiểu học Số 1 Liên Thuỷ35
11Trường Tiểu học Số 2 Liên Thuỷ7
12Trường Tiểu học Mỹ Thuỷ21
13Trường Tiểu học Dương Thuỷ8
14Trường Tiểu học Số 1 Tân Thuỷ5
15Trường Tiểu học Số 2 Tân Thuỷ4
16Trường Tiểu học Mai Thuỷ40
17Trường Tiểu học Số 1 Phú Thuỷ15
18Trường Tiểu học Số 2 Phú Thuỷ1
19Trường Tiểu học Sơn Thuỷ79
20Trường Tiểu học Lệ Ninh78
21Trường Tiểu học Số 1 Hoa Thuỷ10
22Trường Tiểu học Số 2 Hoa Thuỷ2
23Trường Tiểu học Số 1 Hồng Thuỷ6
24Trường Tiểu học Số 2 Hồng Thuỷ5
25Trường Tiểu học Thanh Thuỷ10
26Trường Tiểu học Cam Thuỷ28
27Trường Tiểu học Hưng Thuỷ19
28Trường Tiểu học Số 1 Sen Thuỷ0
29Trường Tiểu học Số 2 Sen Thuỷ6
30Trường Tiểu học Thái Thuỷ16
31Trường Tiểu học Văn Thuỷ7
32Trường Tiểu học Hải Thuỷ0
33Trường TH&THCS Trường Thuỷ7
34Trường Tiểu học Ngư Thuỷ0
35Trường TCHS Mai Thủy2
36Trường Tiểu học Ngư Thuỷ Nam0
37Trường Tiểu học Ngư Thuỷ Trung1
38Trường Tiểu học Ngư Thuỷ Bắc1
39Trung tâm trẻ khuyết tật phòng GD&ĐT Lệ Thuỷ0
40Trường TH&THCS số 1 Kim Thủy0
41Trường THCS Đức Thủy0
42Trường Tiểu học Phú Thủy35
43Trường Tiểu học Hoa Thủy15
44Trường PTDTBT TH&THCS Lâm Thủy 1
45Trường TH&THCS Ngân Thủy0
46Trường tiểu học Kim Thủy0
47Trường TH&THCS số 2 Kim Thủy0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương