BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện Lệ Thủy Quảng Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Số 1an Thuỷ16
2Trường Tiểu học Số 2 An Thuỷ41
3Trường Tiểu học Đại Phong8
4Trường Tiểu học Số 2 Phong Thuỷ20
5Trường Tiểu học Lộc Thuỷ10
6Trường Tiểu học Số 1 Kiến Giang18
7Trường Tiểu học Số 2 Kiến Giang18
8Trường Tiểu học Số 1 Xuân Thuỷ16
9Trường Tiểu học Số 2 Xuân Thuỷ1
10Trường Tiểu học Số 1 Liên Thuỷ31
11Trường Tiểu học Số 2 Liên Thuỷ4
12Trường Tiểu học Mỹ Thuỷ14
13Trường Tiểu học Dương Thuỷ4
14Trường Tiểu học Số 1 Tân Thuỷ2
15Trường Tiểu học Số 2 Tân Thuỷ3
16Trường Tiểu học Mai Thuỷ33
17Trường Tiểu học Số 1 Phú Thuỷ14
18Trường Tiểu học Số 2 Phú Thuỷ1
19Trường Tiểu học Sơn Thuỷ68
20Trường Tiểu học Lệ Ninh73
21Trường Tiểu học Số 1 Hoa Thuỷ5
22Trường Tiểu học Số 2 Hoa Thuỷ0
23Trường Tiểu học Số 1 Hồng Thuỷ3
24Trường Tiểu học Số 2 Hồng Thuỷ3
25Trường Tiểu học Thanh Thuỷ9
26Trường Tiểu học Cam Thuỷ24
27Trường Tiểu học Hưng Thuỷ11
28Trường Tiểu học Số 1 Sen Thuỷ0
29Trường Tiểu học Số 2 Sen Thuỷ5
30Trường Tiểu học Thái Thuỷ11
31Trường Tiểu học Văn Thuỷ3
32Trường Tiểu học Hải Thuỷ0
33Trường TH&THCS Trường Thuỷ5
34Trường Tiểu học Ngư Thuỷ0
35Trường TCHS Mai Thủy2
36Trường Tiểu học Ngư Thuỷ Nam0
37Trường Tiểu học Ngư Thuỷ Trung1
38Trường Tiểu học Ngư Thuỷ Bắc1
39Trung tâm trẻ khuyết tật phòng GD&ĐT Lệ Thuỷ0
40Trường TH&THCS số 1 Kim Thủy0
41Trường THCS Đức Thủy0
42Trường Tiểu học Phú Thủy33
43Trường Tiểu học Hoa Thủy9
44Trường PTDTBT TH&THCS Lâm Thủy 1
45Trường TH&THCS Ngân Thủy0
46Trường tiểu học Kim Thủy0
47Trường TH&THCS số 2 Kim Thủy0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 17

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương