Số học sinh tiểu học Huyện Lệ Thủy Quảng Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Số 1an Thuỷ49
2Trường Tiểu học Số 2 An Thuỷ44
3Trường Tiểu học Đại Phong21
4Trường Tiểu học Số 2 Phong Thuỷ102
5Trường Tiểu học Lộc Thuỷ40
6Trường Tiểu học Số 1 Kiến Giang67
7Trường Tiểu học Số 2 Kiến Giang58
8Trường Tiểu học Số 1 Xuân Thuỷ20
9Trường Tiểu học Số 2 Xuân Thuỷ0
10Trường Tiểu học Số 1 Liên Thuỷ82
11Trường Tiểu học Số 2 Liên Thuỷ24
12Trường Tiểu học Mỹ Thuỷ32
13Trường Tiểu học Dương Thuỷ64
14Trường Tiểu học Số 1 Tân Thuỷ14
15Trường Tiểu học Số 2 Tân Thuỷ10
16Trường Tiểu học Mai Thuỷ48
17Trường Tiểu học Số 1 Phú Thuỷ6
18Trường Tiểu học Số 2 Phú Thuỷ8
19Trường Tiểu học Sơn Thuỷ73
20Trường Tiểu học Lệ Ninh69
21Trường Tiểu học Số 1 Hoa Thuỷ16
22Trường Tiểu học Số 2 Hoa Thuỷ8
23Trường Tiểu học Số 1 Hồng Thuỷ6
24Trường Tiểu học Số 2 Hồng Thuỷ33
25Trường Tiểu học Thanh Thuỷ25
26Trường Tiểu học Cam Thuỷ46
27Trường Tiểu học Hưng Thuỷ42
28Trường Tiểu học Số 1 Sen Thuỷ3
29Trường Tiểu học Số 2 Sen Thuỷ1
30Trường Tiểu học Thái Thuỷ23
31Trường Tiểu học Văn Thuỷ11
32Trường Tiểu học Hải Thuỷ0
33Trường TH&THCS Trường Thuỷ46
34Trường Tiểu học Ngư Thuỷ0
35Trường TCHS Mai Thủy0
36Trường Tiểu học Ngư Thuỷ Nam0
37Trường Tiểu học Ngư Thuỷ Trung1
38Trường Tiểu học Ngư Thuỷ Bắc3
39Trung tâm trẻ khuyết tật phòng GD&ĐT Lệ Thuỷ0
40Trường TH&THCS số 1 Kim Thủy8
41Trường THCS Đức Thủy0
42Trường Tiểu học Phú Thủy75
43Trường Tiểu học Hoa Thủy21
44Trường PTDTBT TH&THCS Lâm Thủy 0
45Trường TH&THCS Ngân Thủy0
46Trường tiểu học Kim Thủy2
47Trường TH&THCS số 2 Kim Thủy0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương