Số học sinh tiểu học Huyện Lệ Thủy Quảng Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Số 1an Thuỷ2
2Trường Tiểu học Số 2 An Thuỷ2
3Trường Tiểu học Đại Phong1
4Trường Tiểu học Số 2 Phong Thuỷ3
5Trường Tiểu học Lộc Thuỷ0
6Trường Tiểu học Số 1 Kiến Giang3
7Trường Tiểu học Số 2 Kiến Giang3
8Trường Tiểu học Số 1 Xuân Thuỷ4
9Trường Tiểu học Số 2 Xuân Thuỷ1
10Trường Tiểu học Số 1 Liên Thuỷ2
11Trường Tiểu học Số 2 Liên Thuỷ0
12Trường Tiểu học Mỹ Thuỷ3
13Trường Tiểu học Dương Thuỷ1
14Trường Tiểu học Số 1 Tân Thuỷ0
15Trường Tiểu học Số 2 Tân Thuỷ0
16Trường Tiểu học Mai Thuỷ3
17Trường Tiểu học Số 1 Phú Thuỷ0
18Trường Tiểu học Số 2 Phú Thuỷ0
19Trường Tiểu học Sơn Thuỷ3
20Trường Tiểu học Lệ Ninh11
21Trường Tiểu học Số 1 Hoa Thuỷ3
22Trường Tiểu học Số 2 Hoa Thuỷ0
23Trường Tiểu học Số 1 Hồng Thuỷ1
24Trường Tiểu học Số 2 Hồng Thuỷ0
25Trường Tiểu học Thanh Thuỷ2
26Trường Tiểu học Cam Thuỷ0
27Trường Tiểu học Hưng Thuỷ3
28Trường Tiểu học Số 1 Sen Thuỷ0
29Trường Tiểu học Số 2 Sen Thuỷ0
30Trường Tiểu học Thái Thuỷ1
31Trường Tiểu học Văn Thuỷ0
32Trường Tiểu học Hải Thuỷ0
33Trường TH&THCS Trường Thuỷ1
34Trường Tiểu học Ngư Thuỷ0
35Trường TCHS Mai Thủy0
36Trường Tiểu học Ngư Thuỷ Nam0
37Trường Tiểu học Ngư Thuỷ Trung0
38Trường Tiểu học Ngư Thuỷ Bắc0
39Trung tâm trẻ khuyết tật phòng GD&ĐT Lệ Thuỷ0
40Trường TH&THCS số 1 Kim Thủy0
41Trường THCS Đức Thủy0
42Trường Tiểu học Phú Thủy3
43Trường Tiểu học Hoa Thủy0
44Trường PTDTBT TH&THCS Lâm Thủy 0
45Trường TH&THCS Ngân Thủy0
46Trường tiểu học Kim Thủy0
47Trường TH&THCS số 2 Kim Thủy0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương