Số học sinh tiểu học Huyện Lệ Thủy Quảng Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Số 1an Thuỷ4
2Trường Tiểu học Số 2 An Thuỷ29
3Trường Tiểu học Đại Phong5
4Trường Tiểu học Số 2 Phong Thuỷ12
5Trường Tiểu học Lộc Thuỷ5
6Trường Tiểu học Số 1 Kiến Giang12
7Trường Tiểu học Số 2 Kiến Giang10
8Trường Tiểu học Số 1 Xuân Thuỷ13
9Trường Tiểu học Số 2 Xuân Thuỷ0
10Trường Tiểu học Số 1 Liên Thuỷ13
11Trường Tiểu học Số 2 Liên Thuỷ1
12Trường Tiểu học Mỹ Thuỷ11
13Trường Tiểu học Dương Thuỷ3
14Trường Tiểu học Số 1 Tân Thuỷ1
15Trường Tiểu học Số 2 Tân Thuỷ3
16Trường Tiểu học Mai Thuỷ14
17Trường Tiểu học Số 1 Phú Thuỷ10
18Trường Tiểu học Số 2 Phú Thuỷ1
19Trường Tiểu học Sơn Thuỷ57
20Trường Tiểu học Lệ Ninh64
21Trường Tiểu học Số 1 Hoa Thuỷ3
22Trường Tiểu học Số 2 Hoa Thuỷ0
23Trường Tiểu học Số 1 Hồng Thuỷ3
24Trường Tiểu học Số 2 Hồng Thuỷ0
25Trường Tiểu học Thanh Thuỷ6
26Trường Tiểu học Cam Thuỷ23
27Trường Tiểu học Hưng Thuỷ11
28Trường Tiểu học Số 1 Sen Thuỷ0
29Trường Tiểu học Số 2 Sen Thuỷ5
30Trường Tiểu học Thái Thuỷ10
31Trường Tiểu học Văn Thuỷ2
32Trường Tiểu học Hải Thuỷ0
33Trường TH&THCS Trường Thuỷ5
34Trường Tiểu học Ngư Thuỷ0
35Trường TCHS Mai Thủy2
36Trường Tiểu học Ngư Thuỷ Nam0
37Trường Tiểu học Ngư Thuỷ Trung0
38Trường Tiểu học Ngư Thuỷ Bắc1
39Trung tâm trẻ khuyết tật phòng GD&ĐT Lệ Thuỷ0
40Trường TH&THCS số 1 Kim Thủy0
41Trường THCS Đức Thủy0
42Trường Tiểu học Phú Thủy27
43Trường Tiểu học Hoa Thủy7
44Trường PTDTBT TH&THCS Lâm Thủy 1
45Trường TH&THCS Ngân Thủy0
46Trường tiểu học Kim Thủy0
47Trường TH&THCS số 2 Kim Thủy0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 11

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương