BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Số học sinh tiểu học Huyện Lệ Thủy Quảng Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Số 1an Thuỷ18
2Trường Tiểu học Số 2 An Thuỷ47
3Trường Tiểu học Đại Phong10
4Trường Tiểu học Số 2 Phong Thuỷ28
5Trường Tiểu học Lộc Thuỷ13
6Trường Tiểu học Số 1 Kiến Giang20
7Trường Tiểu học Số 2 Kiến Giang49
8Trường Tiểu học Số 1 Xuân Thuỷ17
9Trường Tiểu học Số 2 Xuân Thuỷ1
10Trường Tiểu học Số 1 Liên Thuỷ34
11Trường Tiểu học Số 2 Liên Thuỷ5
12Trường Tiểu học Mỹ Thuỷ18
13Trường Tiểu học Dương Thuỷ8
14Trường Tiểu học Số 1 Tân Thuỷ5
15Trường Tiểu học Số 2 Tân Thuỷ3
16Trường Tiểu học Mai Thuỷ34
17Trường Tiểu học Số 1 Phú Thuỷ14
18Trường Tiểu học Số 2 Phú Thuỷ1
19Trường Tiểu học Sơn Thuỷ77
20Trường Tiểu học Lệ Ninh77
21Trường Tiểu học Số 1 Hoa Thuỷ6
22Trường Tiểu học Số 2 Hoa Thuỷ0
23Trường Tiểu học Số 1 Hồng Thuỷ5
24Trường Tiểu học Số 2 Hồng Thuỷ3
25Trường Tiểu học Thanh Thuỷ9
26Trường Tiểu học Cam Thuỷ27
27Trường Tiểu học Hưng Thuỷ14
28Trường Tiểu học Số 1 Sen Thuỷ0
29Trường Tiểu học Số 2 Sen Thuỷ6
30Trường Tiểu học Thái Thuỷ14
31Trường Tiểu học Văn Thuỷ7
32Trường Tiểu học Hải Thuỷ0
33Trường TH&THCS Trường Thuỷ6
34Trường Tiểu học Ngư Thuỷ0
35Trường TCHS Mai Thủy2
36Trường Tiểu học Ngư Thuỷ Nam0
37Trường Tiểu học Ngư Thuỷ Trung1
38Trường Tiểu học Ngư Thuỷ Bắc1
39Trung tâm trẻ khuyết tật phòng GD&ĐT Lệ Thuỷ0
40Trường TH&THCS số 1 Kim Thủy0
41Trường THCS Đức Thủy0
42Trường Tiểu học Phú Thủy35
43Trường Tiểu học Hoa Thủy15
44Trường PTDTBT TH&THCS Lâm Thủy 1
45Trường TH&THCS Ngân Thủy0
46Trường tiểu học Kim Thủy0
47Trường TH&THCS số 2 Kim Thủy0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương