Số học sinh tiểu học Huyện Long Phú Sóc Trăng dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Thị trấn Long Phú A0
2Trường Tiểu học Thị trấn Long Phú B0
3Trường Tiểu học Thị trấn Long Phú C0
4Trường Tiểu học Long Phú A0
5Trường Tiểu học Long Phú B0
6Trường Tiểu học Long Phú C0
7Trường Tiểu học Long Phú D0
8Trường Tiểu học Tân Hưng A0
9Trường Tiểu học Tân Hưng B0
10Trường Tiểu học Tân Hưng C0
11Trường Tiểu học Tân Thạnh A0
12Trường Tiểu học Tân Thạnh B0
13Trường Tiểu học Châu Khánh0
14Trường Tiểu học Phú Hữu A0
15Trường Tiểu học Phú Hữu B0
16Trường Tiểu học Thạnh Đức A0
17Trường Tiểu học Long Đức B0
18Trường Tiểu học Long Đức C0
19Trường Tiểu học Đại Ngãi A0
20Trường Tiểu học Đại Ngãi B0
21Trường Tiểu học Hởu Thạnh A0
22Trường Tiểu học Hởu Thạnh B0
23Trường Tiểu học Trường Khánh A0
24Trường Tiểu học Trường Khánh B0
25Trường Tiểu học Song Phụng A0
26Trường Tiểu học Song Phụng B0
27Trường Tiểu học Đại An 2a0
28Trường Tiểu học Đại An 2b0
29Trường Tiểu học Đại An 2c0
30Trường Tiểu học Trung Bình A0
31Trường Tiểu học Trung Bình B0
32Trường Tiểu học Trung Bình C0
33Trường Tiểu học Trung Bình D0
34Trường Tiểu học Trung Bình E0
35Trường Tiểu học Lịch Hội Thượng A0
36Trường Tiểu học Lịch Hội Thượng B0
37Trường Tiểu học Lịch Hội Thượng C0
38Trường Tiểu học Liêu Tú A0
39Trường Tiểu học Liêu Tú B0
40Trường Tiểu học Liêu Tú C0
41Trường Tiểu học Dân Lập Quốc Cường0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương