Chào mừng các thày cô, các em học sinh đến với phiên bản IOE nâng cấp 2019 tại địa chỉ: www.beta.ioe.vn.

Số học sinh tiểu học Huyện Mỹ Tú Sóc Trăng dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa0
2Trường Tiểu học Mỹ Hương A0
3Trường Tiểu học Mỹ Hương B0
4Trường Tiểu học Mỹ Phước A0
5Trường Tiểu học Mỹ Phước B0
6Trường Tiểu học Mỹ Phước C0
7Trường Tiểu học Mỹ Phước D0
8Trường Tiểu học Mỹ Tú A0
9Trường Tiểu học Mỹ Tú B0
10Trường Tiểu học Mỹ Tú C0
11Trường Tiểu học Long Hưng A1
12Trường Tiểu học Long Hưng B0
13Trường Tiểu học Long Hưng C0
14Trường Tiểu học Hương Phú A0
15Trường Tiểu học Hương Phú B0
16Trường Tiểu học Hương Phú C0
17Trường Tiểu học Mỹ Thuận A0
18Trường Tiểu học Mỹ Thuận B0
19Trường Tiểu học Thuận Hưng A0
20Trường Tiểu học Thuận Hưng B0
21Trường Tiểu học Thuận Hưng C0
22Trường Tiểu học Phú Mỹ A0
23Trường Tiểu học Phú Mỹ B0
24Trường Tiểu học Phú Mỹ C0
25Trường Tiểu học An Ninh A0
26Trường Tiểu học An Ninh B0
27Trường Tiểu học An Ninh C0
28Trường Tiểu học An Ninh D0
29Trường Tiểu học An Hiệp A0
30Trường Tiểu học An Hiệp B0
31Trường Tiểu học An Hiệp C0
32Trường Tiểu học Thuận Hoà A0
33Trường Tiểu học Thuận Hoà B0
34Trường Tiểu học Thuận Hoà C0
35Trường Tiểu học Hồ Đắc Kiện A0
36Trường Tiểu học Hồ Đắc Kiện B0
37Trường Tiểu học Hồ Đắc Kiện C0
38Trường Tiểu học Hồ Đắc Kiện D0
39Trường Tiểu học Thiện Mỹ A0
40Trường Tiểu học Thiện Mỹ B0
41Trường Tiểu học Phú Tân A0
42Trường Tiểu học Phú Tân B0
43Trường Tiểu học Phú Tâm A0
44Trường Tiểu học Phú Tâm C0
45Trường thực hành sư phạm Mỹ Xuyên0
46Tiểu học Mỹ Phước E0
47Tiểu học Long Hưng D0
48Tiểu học Phú Mỹ D0
49Tiểu học Mỹ Thuận C0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương