Số học sinh tiểu học Huyện An Phú An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học A Vĩnh Hậu389
2Trường Tiểu học B Vĩnh Hậu57
3Trường Tiểu học C Vĩnh Hậu22
4Trường Tiểu học A Vĩnh Trường18
5Trường Tiểu học B Vĩnh Trường9
6Trường Tiểu học C Vĩnh Trường7
7Trường Tiểu học D Vĩnh Trường10
8Trường Tiểu học A Vĩnh Lộc23
9Trường Tiểu học B Vĩnh Lộc16
10Trường Tiểu học A Đa Phước25
11Trường Tiểu học B Đa Phước16
12Trường Tiểu học C Đa Phước14
13Trường Tiểu học A An Phú73
14Trường Tiểu học B An Phú41
15Trường Tiểu học A Vĩnh Hội Đông38
16Trường Tiểu học B Vĩnh Hội Đông46
17Trường Tiểu học A Phú Hội62
18Trường Tiểu học B Phú Hội123
19Trường Tiểu học C Phú Hội145
20Trường Tiểu học A Phú Hữu14
21Trường Tiểu học B Phú Hữu4
22Trường Tiểu học C Phú Hữu2
23Trường Tiểu học D Phú Hữu2
24Trường Tiểu học A Phước Hưng1
25Trường Tiểu học B Phước Hưng0
26Trường Tiểu học A Quốc Thái3
27Trường Tiểu học B Quốc Thái9
28Trường Tiểu học C Quốc thái8
29Trường Tiểu học A Nhơn Hội1
30Trường Tiểu học B Nhơn Hội1
31Trường Tiểu học A Khánh An2
32Trường Tiểu học B Khánh An5
33Trường Tiểu học C Khánh An4
34Trường Tiểu học A Khánh Bình5
35Trường Tiểu học B Khánh Bình5
36Trường Tiểu học C Khánh Bình5
37Trường Tiểu học A Long Bình7
38Trường Tiểu học B Long Bình11

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương