BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện An Phú An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học A Vĩnh Hậu233
2Trường Tiểu học B Vĩnh Hậu28
3Trường Tiểu học C Vĩnh Hậu18
4Trường Tiểu học A Vĩnh Trường14
5Trường Tiểu học B Vĩnh Trường5
6Trường Tiểu học C Vĩnh Trường5
7Trường Tiểu học D Vĩnh Trường5
8Trường Tiểu học A Vĩnh Lộc13
9Trường Tiểu học B Vĩnh Lộc9
10Trường Tiểu học A Đa Phước14
11Trường Tiểu học B Đa Phước10
12Trường Tiểu học C Đa Phước8
13Trường Tiểu học A An Phú52
14Trường Tiểu học B An Phú20
15Trường Tiểu học A Vĩnh Hội Đông24
16Trường Tiểu học B Vĩnh Hội Đông27
17Trường Tiểu học A Phú Hội31
18Trường Tiểu học B Phú Hội68
19Trường Tiểu học C Phú Hội78
20Trường Tiểu học A Phú Hữu2
21Trường Tiểu học B Phú Hữu0
22Trường Tiểu học C Phú Hữu2
23Trường Tiểu học D Phú Hữu1
24Trường Tiểu học A Phước Hưng1
25Trường Tiểu học B Phước Hưng0
26Trường Tiểu học A Quốc Thái3
27Trường Tiểu học B Quốc Thái9
28Trường Tiểu học C Quốc thái8
29Trường Tiểu học A Nhơn Hội1
30Trường Tiểu học B Nhơn Hội0
31Trường Tiểu học A Khánh An1
32Trường Tiểu học B Khánh An5
33Trường Tiểu học C Khánh An5
34Trường Tiểu học A Khánh Bình4
35Trường Tiểu học B Khánh Bình2
36Trường Tiểu học C Khánh Bình2
37Trường Tiểu học A Long Bình2
38Trường Tiểu học B Long Bình7

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 17

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương