BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Số học sinh tiểu học Huyện An Phú An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học A Vĩnh Hậu306
2Trường Tiểu học B Vĩnh Hậu43
3Trường Tiểu học C Vĩnh Hậu17
4Trường Tiểu học A Vĩnh Trường16
5Trường Tiểu học B Vĩnh Trường6
6Trường Tiểu học C Vĩnh Trường7
7Trường Tiểu học D Vĩnh Trường7
8Trường Tiểu học A Vĩnh Lộc19
9Trường Tiểu học B Vĩnh Lộc14
10Trường Tiểu học A Đa Phước19
11Trường Tiểu học B Đa Phước11
12Trường Tiểu học C Đa Phước13
13Trường Tiểu học A An Phú64
14Trường Tiểu học B An Phú32
15Trường Tiểu học A Vĩnh Hội Đông27
16Trường Tiểu học B Vĩnh Hội Đông37
17Trường Tiểu học A Phú Hội45
18Trường Tiểu học B Phú Hội92
19Trường Tiểu học C Phú Hội112
20Trường Tiểu học A Phú Hữu1
21Trường Tiểu học B Phú Hữu0
22Trường Tiểu học C Phú Hữu2
23Trường Tiểu học D Phú Hữu2
24Trường Tiểu học A Phước Hưng1
25Trường Tiểu học B Phước Hưng0
26Trường Tiểu học A Quốc Thái3
27Trường Tiểu học B Quốc Thái9
28Trường Tiểu học C Quốc thái8
29Trường Tiểu học A Nhơn Hội1
30Trường Tiểu học B Nhơn Hội0
31Trường Tiểu học A Khánh An1
32Trường Tiểu học B Khánh An5
33Trường Tiểu học C Khánh An4
34Trường Tiểu học A Khánh Bình5
35Trường Tiểu học B Khánh Bình3
36Trường Tiểu học C Khánh Bình3
37Trường Tiểu học A Long Bình5
38Trường Tiểu học B Long Bình8

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương