Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện An Phú An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học A Vĩnh Hậu802
2Trường Tiểu học B Vĩnh Hậu65
3Trường Tiểu học C Vĩnh Hậu33
4Trường Tiểu học A Vĩnh Trường32
5Trường Tiểu học B Vĩnh Trường15
6Trường Tiểu học C Vĩnh Trường29
7Trường Tiểu học D Vĩnh Trường15
8Trường Tiểu học A Vĩnh Lộc29
9Trường Tiểu học B Vĩnh Lộc24
10Trường Tiểu học A Đa Phước26
11Trường Tiểu học B Đa Phước17
12Trường Tiểu học C Đa Phước20
13Trường Tiểu học A An Phú127
14Trường Tiểu học B An Phú73
15Trường Tiểu học A Vĩnh Hội Đông57
16Trường Tiểu học B Vĩnh Hội Đông90
17Trường Tiểu học A Phú Hội118
18Trường Tiểu học B Phú Hội198
19Trường Tiểu học C Phú Hội191
20Trường Tiểu học A Phú Hữu9
21Trường Tiểu học B Phú Hữu3
22Trường Tiểu học C Phú Hữu3
23Trường Tiểu học D Phú Hữu2
24Trường Tiểu học A Phước Hưng2
25Trường Tiểu học B Phước Hưng8
26Trường Tiểu học A Quốc Thái16
27Trường Tiểu học B Quốc Thái31
28Trường Tiểu học C Quốc thái38
29Trường Tiểu học A Nhơn Hội1
30Trường Tiểu học B Nhơn Hội5
31Trường Tiểu học A Khánh An4
32Trường Tiểu học B Khánh An7
33Trường Tiểu học C Khánh An1
34Trường Tiểu học A Khánh Bình10
35Trường Tiểu học B Khánh Bình14
36Trường Tiểu học C Khánh Bình5
37Trường Tiểu học A Long Bình29
38Trường Tiểu học B Long Bình26

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương