Số học sinh tiểu học Huyện An Phú An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học A Vĩnh Hậu144
2Trường Tiểu học B Vĩnh Hậu12
3Trường Tiểu học C Vĩnh Hậu15
4Trường Tiểu học A Vĩnh Trường8
5Trường Tiểu học B Vĩnh Trường1
6Trường Tiểu học C Vĩnh Trường3
7Trường Tiểu học D Vĩnh Trường3
8Trường Tiểu học A Vĩnh Lộc7
9Trường Tiểu học B Vĩnh Lộc5
10Trường Tiểu học A Đa Phước7
11Trường Tiểu học B Đa Phước7
12Trường Tiểu học C Đa Phước2
13Trường Tiểu học A An Phú28
14Trường Tiểu học B An Phú6
15Trường Tiểu học A Vĩnh Hội Đông16
16Trường Tiểu học B Vĩnh Hội Đông15
17Trường Tiểu học A Phú Hội19
18Trường Tiểu học B Phú Hội40
19Trường Tiểu học C Phú Hội45
20Trường Tiểu học A Phú Hữu1
21Trường Tiểu học B Phú Hữu0
22Trường Tiểu học C Phú Hữu0
23Trường Tiểu học D Phú Hữu0
24Trường Tiểu học A Phước Hưng1
25Trường Tiểu học B Phước Hưng0
26Trường Tiểu học A Quốc Thái1
27Trường Tiểu học B Quốc Thái7
28Trường Tiểu học C Quốc thái5
29Trường Tiểu học A Nhơn Hội0
30Trường Tiểu học B Nhơn Hội0
31Trường Tiểu học A Khánh An0
32Trường Tiểu học B Khánh An3
33Trường Tiểu học C Khánh An2
34Trường Tiểu học A Khánh Bình3
35Trường Tiểu học B Khánh Bình0
36Trường Tiểu học C Khánh Bình0
37Trường Tiểu học A Long Bình1
38Trường Tiểu học B Long Bình7

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 10

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương