Số học sinh tiểu học Huyện An Phú An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học A Vĩnh Hậu487
2Trường Tiểu học B Vĩnh Hậu26
3Trường Tiểu học C Vĩnh Hậu14
4Trường Tiểu học A Vĩnh Trường17
5Trường Tiểu học B Vĩnh Trường11
6Trường Tiểu học C Vĩnh Trường9
7Trường Tiểu học D Vĩnh Trường4
8Trường Tiểu học A Vĩnh Lộc11
9Trường Tiểu học B Vĩnh Lộc17
10Trường Tiểu học A Đa Phước10
11Trường Tiểu học B Đa Phước7
12Trường Tiểu học C Đa Phước4
13Trường Tiểu học A An Phú89
14Trường Tiểu học B An Phú46
15Trường Tiểu học A Vĩnh Hội Đông28
16Trường Tiểu học B Vĩnh Hội Đông40
17Trường Tiểu học A Phú Hội43
18Trường Tiểu học B Phú Hội66
19Trường Tiểu học C Phú Hội93
20Trường Tiểu học A Phú Hữu2
21Trường Tiểu học B Phú Hữu1
22Trường Tiểu học C Phú Hữu3
23Trường Tiểu học D Phú Hữu1
24Trường Tiểu học A Phước Hưng0
25Trường Tiểu học B Phước Hưng5
26Trường Tiểu học A Quốc Thái9
27Trường Tiểu học B Quốc Thái26
28Trường Tiểu học C Quốc thái38
29Trường Tiểu học A Nhơn Hội0
30Trường Tiểu học B Nhơn Hội1
31Trường Tiểu học A Khánh An1
32Trường Tiểu học B Khánh An4
33Trường Tiểu học C Khánh An1
34Trường Tiểu học A Khánh Bình7
35Trường Tiểu học B Khánh Bình10
36Trường Tiểu học C Khánh Bình3
37Trường Tiểu học A Long Bình11
38Trường Tiểu học B Long Bình19

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương