Số học sinh tiểu học Huyện An Phú An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học A Vĩnh Hậu72
2Trường Tiểu học B Vĩnh Hậu9
3Trường Tiểu học C Vĩnh Hậu4
4Trường Tiểu học A Vĩnh Trường1
5Trường Tiểu học B Vĩnh Trường1
6Trường Tiểu học C Vĩnh Trường1
7Trường Tiểu học D Vĩnh Trường2
8Trường Tiểu học A Vĩnh Lộc4
9Trường Tiểu học B Vĩnh Lộc4
10Trường Tiểu học A Đa Phước4
11Trường Tiểu học B Đa Phước7
12Trường Tiểu học C Đa Phước1
13Trường Tiểu học A An Phú9
14Trường Tiểu học B An Phú6
15Trường Tiểu học A Vĩnh Hội Đông3
16Trường Tiểu học B Vĩnh Hội Đông2
17Trường Tiểu học A Phú Hội10
18Trường Tiểu học B Phú Hội20
19Trường Tiểu học C Phú Hội11
20Trường Tiểu học A Phú Hữu8
21Trường Tiểu học B Phú Hữu4
22Trường Tiểu học C Phú Hữu0
23Trường Tiểu học D Phú Hữu1
24Trường Tiểu học A Phước Hưng0
25Trường Tiểu học B Phước Hưng1
26Trường Tiểu học A Quốc Thái0
27Trường Tiểu học B Quốc Thái0
28Trường Tiểu học C Quốc thái0
29Trường Tiểu học A Nhơn Hội0
30Trường Tiểu học B Nhơn Hội0
31Trường Tiểu học A Khánh An2
32Trường Tiểu học B Khánh An0
33Trường Tiểu học C Khánh An0
34Trường Tiểu học A Khánh Bình1
35Trường Tiểu học B Khánh Bình0
36Trường Tiểu học C Khánh Bình0
37Trường Tiểu học A Long Bình1
38Trường Tiểu học B Long Bình1

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương