BTC thông báo: Vòng thi cấp toàn quốc cho các khối lớp 5,9 và 11 sẽ diễn ra vào ngày 06/04/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 30 của hệ thống và phải nằm trong danh sách của BTC đã công bố xem tại đây. Các đơn vị giáo dục sẽ lấy mã số dự thi tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện An Phú An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học A Vĩnh Hậu347
2Trường Tiểu học B Vĩnh Hậu53
3Trường Tiểu học C Vĩnh Hậu21
4Trường Tiểu học A Vĩnh Trường17
5Trường Tiểu học B Vĩnh Trường7
6Trường Tiểu học C Vĩnh Trường7
7Trường Tiểu học D Vĩnh Trường9
8Trường Tiểu học A Vĩnh Lộc21
9Trường Tiểu học B Vĩnh Lộc16
10Trường Tiểu học A Đa Phước22
11Trường Tiểu học B Đa Phước14
12Trường Tiểu học C Đa Phước13
13Trường Tiểu học A An Phú67
14Trường Tiểu học B An Phú38
15Trường Tiểu học A Vĩnh Hội Đông35
16Trường Tiểu học B Vĩnh Hội Đông42
17Trường Tiểu học A Phú Hội56
18Trường Tiểu học B Phú Hội107
19Trường Tiểu học C Phú Hội130
20Trường Tiểu học A Phú Hữu6
21Trường Tiểu học B Phú Hữu0
22Trường Tiểu học C Phú Hữu2
23Trường Tiểu học D Phú Hữu2
24Trường Tiểu học A Phước Hưng1
25Trường Tiểu học B Phước Hưng0
26Trường Tiểu học A Quốc Thái3
27Trường Tiểu học B Quốc Thái9
28Trường Tiểu học C Quốc thái8
29Trường Tiểu học A Nhơn Hội1
30Trường Tiểu học B Nhơn Hội0
31Trường Tiểu học A Khánh An1
32Trường Tiểu học B Khánh An5
33Trường Tiểu học C Khánh An4
34Trường Tiểu học A Khánh Bình5
35Trường Tiểu học B Khánh Bình4
36Trường Tiểu học C Khánh Bình4
37Trường Tiểu học A Long Bình5
38Trường Tiểu học B Long Bình10

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương