Số học sinh tiểu học Huyện An Phú An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học A Vĩnh Hậu7
2Trường Tiểu học B Vĩnh Hậu0
3Trường Tiểu học C Vĩnh Hậu1
4Trường Tiểu học A Vĩnh Trường2
5Trường Tiểu học B Vĩnh Trường0
6Trường Tiểu học C Vĩnh Trường0
7Trường Tiểu học D Vĩnh Trường0
8Trường Tiểu học A Vĩnh Lộc0
9Trường Tiểu học B Vĩnh Lộc0
10Trường Tiểu học A Đa Phước0
11Trường Tiểu học B Đa Phước0
12Trường Tiểu học C Đa Phước0
13Trường Tiểu học A An Phú0
14Trường Tiểu học B An Phú0
15Trường Tiểu học A Vĩnh Hội Đông2
16Trường Tiểu học B Vĩnh Hội Đông2
17Trường Tiểu học A Phú Hội1
18Trường Tiểu học B Phú Hội4
19Trường Tiểu học C Phú Hội2
20Trường Tiểu học A Phú Hữu0
21Trường Tiểu học B Phú Hữu0
22Trường Tiểu học C Phú Hữu0
23Trường Tiểu học D Phú Hữu0
24Trường Tiểu học A Phước Hưng0
25Trường Tiểu học B Phước Hưng0
26Trường Tiểu học A Quốc Thái0
27Trường Tiểu học B Quốc Thái0
28Trường Tiểu học C Quốc thái0
29Trường Tiểu học A Nhơn Hội0
30Trường Tiểu học B Nhơn Hội0
31Trường Tiểu học A Khánh An0
32Trường Tiểu học B Khánh An0
33Trường Tiểu học C Khánh An0
34Trường Tiểu học A Khánh Bình0
35Trường Tiểu học B Khánh Bình0
36Trường Tiểu học C Khánh Bình0
37Trường Tiểu học A Long Bình0
38Trường Tiểu học B Long Bình0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 1

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương