Chào mừng các thày cô, các em học sinh đến với phiên bản IOE nâng cấp 2019 tại địa chỉ: www.beta.ioe.vn.

Số học sinh tiểu học Huyện Châu Thành Tây Ninh dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Hoà Hội0
2Trường Tiểu học Bố Lớn0
3Trường Tiểu học Ba Chàm0
4Trường Tiểu học Biên Giới0
5Trường Tiểu học Trí Bình0
6Trường Tiểu học Phạm Tự Điểm0
7Trường Tiểu học Phú Minh0
8Trường Tiểu học Thị trấn Khu phố 20
9Trường Tiểu học Thanh Thuận0
10Trường Tiểu học Thanh Trung0
11Trường Tiểu học Thanh Sơn 1
12Trường Tiểu học Thanh Hoà0
13Trường Tiểu học Thanh Bình0
14Trường Tiểu học Thanh An0
15Trường Tiểu học Phước Hoà2
16Trường Tiểu học Phước Lộc0
17Trường Tiểu học Phước Thanh0
18Trường Tiểu học Trà Sim0
19Trường Tiểu học Gò Nổi2
20Trường Tiểu học Bến Cừ0
21Trường Tiểu học Long Châu0
22Trường Tiểu học Long Chẩn0
23Trường Tiểu học Ấp Vịnh0
24Trường Tiểu học Xóm Trường0
25Trường Tiểu học Sa Nghe0
26Trường Tiểu học Cầu Trường0
27Trường Tiểu học Bình Lợi0
28Trường Tiểu học Bến Trường0
29Trường Tiểu học Bàu Sen0
30Trường Tiểu học An Cơ0
31Trường Tiểu học Bến Sỏi0
32Trường Tiểu học Ngô Thất Sơn1
33Trường Tiểu học Thành Bắc0
34Trường Tiểu học Cây Ơi0
35Trường Tiểu học Hiệp Phước0
36Trường Tiểu học Bùi Xuân Quyền Đồng Khởi0
37Trường Tiểu học Tua Hai0
38Trường Tiểu học Cầy Xiêng0
39Trường Tiểu học Suối Dộp0
40Trường Tiểu học Hoàng Lê Kha4
41Trường Tiểu học Bình Phong11
42Trường Tiểu học Việt Lâm0
43Trường Tiểu học Trần Văn Ngạn0
44Trường Tiểu học Thuận Mỹ0
45Trường Tiểu học Thanh Phú Long B0
46Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thăng0
47Trường Tiểu học Lê Văn Khuê0
48Trường Tiểu học Long Trì0
49Trường Tiểu học Hiệp Hạnh0
50Trường Tiểu học Đặng Thành Công0
51Trường Tiểu học Dương Xuân Hội0
52Trường Tiểu học An Lục Long B0
53Trường Tiểu học An Lục Long A0
54Trường Tiểu học An Khương Thới0
55Trường Tiểu học Thị trấn Tầm Vu B0
56Trường Tiểu học Thị trấn Tầm Vu A0
57Trường Tiểu học Thạnh Lộc 10
58Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 30
59Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 20
60Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 10
61Trường Tiểu học Minh Lương 20
62Trường Tiểu học Minh Lương 10
63Trường Tiểu học Minh Hoà 20
64Trường Tiểu học Minh Hoà 10
65Trường Tiểu học Giục Tượng 20
66Trường Tiểu học Giục Tượng 10
67Trường Tiểu học Mong Thọ B40
68Trường Tiểu học Mong Thọ B30
69Trường Tiểu học Mong Thọ B20
70Trường Tiểu học Mong Thọ B11
71Trường Tiểu học Mong Thọ A20
72Trường Tiểu học Mong Thọ A10
73Trường Tiểu học Thạnh Lộc 20
74Trường Tiểu học Bình An 30
75Trường Tiểu học Bình An 20
76Trường Tiểu học Bình An 10
77Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 40
78Trường Tiểu học Tân Phú0
79Trường Tiểu học Tân Phú Trung 20
80Trường Tiểu học Tân Phú Trung 10
81Trường Tiểu học Bình Tiên 20
82Trường Tiểu học Bình Tiên 10
83Trường Tiểu học An Phú Thuận 20
84Trường Tiểu học An Phú Thuận 10
85Trường Tiểu học Cái Tỗu Hạ 20
86Trường Tiểu học Cái Tỗu Hạ 10
87Trường Tiểu học Tân Xuân0
88Trường Tiểu học Hoà Tân 30
89Trường Tiểu học Hoà Tân 20
90Trường Tiểu học Hoà Tân 10
91Trường Tiểu học Phú Long0
92Trường Tiểu học Tân Nghĩa Đông 20
93Trường Tiểu học Tân Nghĩa Đông 10
94Trường Tiểu học Nha Mân 20
95Trường Tiểu học Nha Mân 10
96Trường Tiểu học An Hiệp 20
97Trường Tiểu học An Hiệp 10
98Trường Tiểu học An Hoà0
99Trường Tiểu học An Nhơn0
100Trường Tiểu học Phú Hựu0
101Trường Tiểu học An Khánh 20
102Trường Tiểu học An Khánh 10
103Trường Tiểu học Đ Vĩnh Thành0
104Trường Tiểu học C Vĩnh Thành0
105Trường Tiểu học B Vĩnh Thành0
106Trường Tiểu học A Vĩnh Thành0
107Trường Tiểu học Vĩnh Lợi0
108Trường Tiểu học B Hoà Bình Thạnh0
109Trường Tiểu học A Hoà Bình Thạnh0
110Trường Tiểu học Đ Thị trấn An Châu0
111Trường Tiểu học C Thị trấn An Châu0
112Trường Tiểu học B Thị trấn An Châu0
113Trường Tiểu học A Thị trấn An Châu0
114Trường Tiểu học B Bình Thạnh0
115Trường Tiểu học A Bình Thạnh0
116Trường Tiểu học C Bình Hoà0
117Trường Tiểu học B Bình Hoà0
118Trường Tiểu học A Bình Hoà0
119Trường Tiểu học B Vĩnh Hanh0
120Trường Tiểu học Đ Cần Đăng0
121Trường Tiểu học C Cần Đăng0
122Trường Tiểu học B Cần Đăng0
123Trường Tiểu học A Cần Đăng0
124Trường Tiểu học C Vĩnh Nhuận0
125Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận0
126Trường Tiểu học A Vĩnh Nhuận0
127Trường Tiểu học A Vĩnh An0
128Trường Tiểu học B Vĩnh Bình0
129Trường Tiểu học A Vĩnh Bình0
130Trường Tiểu học C Vĩnh Hanh0
131Trường Tiểu học A Tân Phú0
132Trường Tiểu học B Vĩnh An0
133Trường Tiểu học B Tân Phú0
134Trường Tiểu học D An Hoà0
135Trường Tiểu học C An Hoà0
136Trường Tiểu học B An Hoà0
137Trường Tiểu học A An Hoà0
138Trường Tiểu học Tam Phước0
139Trường Tiểu học Trần Văn Ơn0
140Trường Tiểu học Qưới Sơn B0
141Trường Tiểu học Qưới Sơn A0
142Trường Tiểu học Tam Phước B0
143Trường Tiểu học Nguyễn Văn Khá0
144Trường Tiểu học Tiên Long0
145Trường Tiểu học Thành Triệu0
146Trường Tiểu học Qưới Thành0
147Trường Tiểu học Tường Đa0
148Trường Tiểu học An Hiệp0
149Trường Tiểu học Mỹ Thành0
150Trường Tiểu học Sơn Hoà0
151Trường Tiểu học Tiên Thủy C0
152Trường Tiểu học Tiên Thuỷ B0
153Trường Tiểu học Tiên Thuỷ A0
154Trường Tiểu học Tân Phú C0
155Trường Tiểu học Tân Phú B0
156Trường Tiểu học Tân Phú A0
157Trường Tiểu học Phú Đức B0
158Trường Tiểu học Phú Đức A0
159Trường Tiểu học Phú Túc B0
160Trường Tiểu học Phú Túc A0
161Trường Tiểu học Thị trấn0
162Trường Tiểu học Phú An Hoà0
163Trường Tiểu học An Khanh1
164Trường Tiểu học Tân Thạch B0
165Trường Tiểu học Tân Thạch A0
166Trường Tiểu học Hữu Định0
167Trường Tiểu học An Phước0
168Trường Tiểu học Giao Long0
169Trường Tiểu học Giao Hoà0
170Trường Tiểu học An Hoá0
171Trường Tiểu học A Vĩnh Hanh0
172Trường Tiểu học Phước Hảo A0
173Trường Tiểu học Hoà Minh A0
174Trường Tiểu học Tương Hoà A0
175Trường Tiểu học Hoà Thuận A0
176Trường Tiểu học Phước Hảo B0
177Trường Tiểu học Thanh Mỹ B0
178Trường Tiểu học Hoà Minh B0
179Trường Tiểu học Nguyệt Hoá0
180Trường Tiểu học Thanh Mỹ A0
181Trường Tiểu học Đa Lộc B0
182Trường Tiểu học Đa Lộc A0
183Trường Tiểu học Thị trấn Châu Thành33
184Trường Tiểu học Lương Hoà C0
185Trường Tiểu học Lương Hoà B0
186Trường Tiểu học Mỹ Hưng B0
187Trường Tiểu học Hưng Mỹ A0
188Trường Tiểu học Song Lộc B0
189Trường Tiểu học Song Lộc A0
190Trường Tiểu học Mỹ Chánh B0
191Trường Tiểu học Mỹ Chánh A0
192Trường Tiểu học Long Hoà0
193Trường Tiểu học Long Hoà A0
194Trường Tiểu học Hoà Minh C0
195Trường Tiểu học Hoà Lợi0
196Trường Tiểu học Bàn Long0
197Trường Tiểu học Phú Phong0
198Trường Tiểu học Kim Sơn0
199Trường Tiểu học Song Thuận0
200Trường Tiểu học Long Hưng B0
201Trường Tiểu học Long Hưng A0
202Trường Tiểu học Vĩnh Kim0
203Trường Tiểu học Bình Trưng B0
204Trường Tiểu học Bình Trưng A0
205Trường Tiểu học Hữu Đạo0
206Trường Tiểu học Điềm Hy0
207Trường Tiểu học Nhị Bình A0
208Trường Tiểu học Nhị Bình B0
209Trường Tiểu học Đồng Hoà0
210Trường Tiểu học Dương Diềm0
211Trường Tiểu học Long Định0
212Trường Tiểu học Giồng Dứa0
213Trường Tiểu học Thới Sơn0
214Trường Tiểu học Bình Đức0
215Trường Tiểu học Thạnh Phú0
216Trường Tiểu học Phước Thạnh0
217Trường Tiểu học Tam Hiệp B0
218Trường Tiểu học Tam Hiệp A0
219Trường Tiểu học Long An0
220Trường Tiểu học Thân Cửu Nghĩa B0
221Trường Tiểu học Thân Cửu Nghĩa A0
222Trường Tiểu học Tân Hiệp0
223Trường Tiểu học Tân Lý Tây B0
224Trường Tiểu học Tân Lý Tây A0
225Trường Tiểu học Tân Hương B0
226Trường Tiểu học Tân Hương A0
227Trường Tiểu học Tân Lý Đông0
228Trường Tiểu học Tân Hội Đông0
229Trường thực nghiệm giáo dục phổ thông0
230Trường Tiểu học Long Vĩnh0
231Trường Tiểu học Thanh Hùng0
232Trường Tiểu học Đồng Khởi0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương