Số học sinh trung học cơ sở Huyện Châu Thành Tây Ninh dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường THCS Trí Bình0
2Trường THCS Thị trấn Châu Thành4
3Trường THCS Hoà Hội0
4Trường THCS Hảo Đức B0
5Trường THCS Biên Giới0
6Trường THCS Hoà Thạnh0
7Trường THCS Thành Long0
8Trường THCS Ninh Điền3
9Trường THCS Long Vĩnh0
10Trường THCS Võ Văn Truyện4
11Trường THCS Phước Vinh3
12Trường THCS Hảo Đước0
13Trường THCS Tua Hai Đồng Khởi0
14Trường THCS Thái Bình11
15Trường THCS Long Trì0
16Trường THCS Thị trấn Tầm Vu0
17Trường THCS Vĩnh Công0
18Trường THCS Thuận Mỹ0
19Trường THCS Thanh Phú Long0
20Trường THCS Nguyễn Văn Thăng1
21Trường THCS An Lục Long0
22Trường THCS Mong Thọ B10
23Trường THCS Mong Thọ A0
24Trường THCS An Bình0
25Trường THCS Vĩnh Hoà Hiệp0
26Trường THCS Minh Lương0
27Trường THCS Minh Hoà0
28Trường THCS Giục Tượng0
29Trường THCS Mong Thọ B20
30Trường THCS An Nhơn0
31Trường THCS Phú Long0
32Trường THCS An Hiệp0
33Trường THCS An Phú Thuận0
34Trường THCS An Khánh0
35Trường THCS Tân Phú0
36Trường THCS Tân Phú Trung0
37Trường THCS Hoà Tân0
38Trường THCS Tân Bình0
39Trường THCS Vĩnh An0
40Trường THCS Vĩnh Lợi0
41Trường THCS An Hoà0
42Trường THCS An Châu0
43Trường THCS Bình Thạnh0
44Trường THCS Vĩnh Nhuận0
45Trường THCS Vĩnh Hanh0
46Trường THCS Quản Cơ Thành0
47Trường THCS Vĩnh Thành0
48Trường THCS Tường Đa0
49Trường THCS Sơn Hoà0
50Trường THCS Trần Văn Ơn0
51Trường THCS An Phước0
52Trường THCS An Hoá0
53Trường THCS Tam Phước0
54Trường THCS Hữu Định0
55Trường THCS Quới Sơn0
56Trường THCS Giao Long0
57Trường THCS Tân Thạch0
58Trường THCS Phú Túc0
59Trường THCS Tân Phú B0
60Trường THCS Tân Phú A0
61Trường THCS Tiên Thuỷ0
62Trường THCS Tiên Long0
63Trường THCS Thanh Mỹ0
64Trường THCS Hoà Thuận0
65Trường THCS Song Lộc0
66Trường THCS Long Hoà0
67Trường THCS Phước Hảo0
68Trường THCS Hoà Lợi0
69Trường THCS Hoà Minh B0
70Trường THCS Lương Hoà0
71Trường THCS Đa Lộc0
72Trường THCS Hưng Mỹ0
73Trường THCS Long Hưng0
74Trường THCS Bàn Long0
75Trường THCS Phú Phong0
76Trường THCS Rạch Gầm - Kim Sơn0
77Trường THCS Song Thuận0
78Trường THCS Vĩnh Kim0
79Trường THCS Nhị Bình0
80Trường THCS Đông Hoà0
81Trường THCS Long Định0
82Trường THCS Thới Sơn0
83Trường THCS Bình Đức0
84Trường THCS Phú Thạnh0
85Trường THCS Tam Hiệp0
86Trường THCS Long An0
87Trường THCS Thân Cửu Nghĩa0
88Trường THCS Tân Hiệp0
89Trường THCS Tân Lý Tây0
90Trường THCS Tân Hương0
91Trường THCS Tân Hội Đông0
92Trường THCS Trần Hưng Đạo0
93Trường THCS An Cơ0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương