Số học sinh tiểu học Huyện Hòa Thành Tây Ninh dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Khu phố 1 Thị trấn Hoà Thành0
2Trường Tiểu học Khu phố 2 Thị trấn Hoà Thành0
3Trường Tiểu học Khu phố 3 Thị trấn Hoà Thành0
4Trường Tiểu học Long Mỹ0
5Trường Tiểu học Long Tân0
6Trường Tiểu học Long Đại1
7Trường Tiểu học Long Thời0
8Trường Tiểu học Long Chí0
9Trường Tiểu học Long Trung0
10Trường Tiểu học Phạm Ngũ Lão0
11Trường Tiểu học Long Khương0
12Trường Tiểu học Long Bình1
13Trường Tiểu học Long Yên1
14Trường Tiểu học Trường Thiện0
15Trường Tiểu học Hiệp Long0
16Trường Tiểu học Khu phố 4 Thị trấn Hoà Thành6
17Trường Tiểu học Trường Cửu0
18Trường Tiểu học Trường Lưu0
19Trường Tiểu học Trường Ân0
20Trường Tiểu học Trường Đức0
21Trường Tiểu học Trường Phú0
22Trường Tiểu học Trường Huệ0
23Trường Tiểu học Trường An0
24Trường Tiểu học Trường Hải0
25Trường Tiểu học Trường Phước0
26Trường Tiểu học Trường Lộc0
27Trường Tiểu học Hiệp Hoà0
28Trường Tiểu học Hiệp Định0
29Trường Tiểu học Hiệp Trường0
30Trường Tiểu học Thị trấn Hòa Thành6
31Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu2
32Trường Tiểu học Trường Hòa A0
33Trường Tiểu học Trường Hòa B0
34Trường Tiểu học Trường Tây C0
35Trường Tiểu học Trường Tây D0
36Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 2

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương