Số học sinh tiểu học Huyện Châu Phú An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học B Bình Phú6
2Trường Tiểu học C Bình Phú13
3Trường Tiểu học Đ Bình Phú8
4Trường Tiểu học A Khánh Hoà9
5Trường Tiểu học B Khánh Hoà2
6Trường Tiểu học C Khánh Hoà1
7Trường Tiểu học Đ Khánh Hoà0
8Trường Tiểu học A Đào Hữu Cảnh3
9Trường Tiểu học B Đào Hữu Cảnh3
10Trường Tiểu học A Bình Long3
11Trường Tiểu học B Bình Long3
12Trường Tiểu học C Bình Long3
13Trường Tiểu học Đ Bình Long6
14Trường Tiểu học A Thị trấn Cái Dầu12
15Trường Tiểu học B Thị trấn Cái Dỗu10
16Trường Tiểu học Ô Long Vĩ17
17Trường Tiểu học A Bình Chánh19
18Trường Tiểu học B Bình Chánh18
19Trường Tiểu học A Mỹ Đức12
20Trường Tiểu học B Mỹ Đức1
21Trường Tiểu học C Mỹ Đức0
22Trường Tiểu học Đ Mỹ Đức0
23Trường Tiểu học E Mỹ Đức0
24Trường Tiểu học A Bình Mỹ5
25Trường Tiểu học B Bình Mỹ12
26Trường Tiểu học C Bình Mỹ1
27Trường Tiểu học D Bình Mỹ1
28Trường Tiểu học E Bình Mỹ0
29Trường Tiểu học A Thạnh Mỹ Tây0
30Trường Tiểu học B Thạnh Mỹ Tây0
31Trường Tiểu học C Thạnh Mỹ Tây1
32Trường Tiểu học A Vĩnh Thạnh Trung1
33Trường Tiểu học B Vĩnh Thạnh Trung1
34Trường Tiểu học C Vĩnh Thạnh Trung0
35Trường Tiểu học D Vĩnh Thạnh Trung1
36Trường Tiểu học E Vĩnh Thạnh Trung0
37Trường Tiểu học G Vĩnh Thạnh Trung1
38Trường Tiểu học A Mỹ Phú0
39Trường Tiểu học B Mỹ Phú0
40Trường Tiểu học C Mỹ Phú1
41Trường Tiểu học A Bình Thuỷ29
42Trường Tiểu học B Bình Thuỷ0
43Trường Tiểu học C Bình Thuỷ3
44Trường Tiểu học D Bình Thuỷ0
45Trường Tiểu học A Bình Phú0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 10

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương