BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Số học sinh tiểu học Huyện Châu Phú An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học B Bình Phú25
2Trường Tiểu học C Bình Phú31
3Trường Tiểu học Đ Bình Phú21
4Trường Tiểu học A Khánh Hoà19
5Trường Tiểu học B Khánh Hoà6
6Trường Tiểu học C Khánh Hoà5
7Trường Tiểu học Đ Khánh Hoà4
8Trường Tiểu học A Đào Hữu Cảnh6
9Trường Tiểu học B Đào Hữu Cảnh4
10Trường Tiểu học A Bình Long11
11Trường Tiểu học B Bình Long6
12Trường Tiểu học C Bình Long4
13Trường Tiểu học Đ Bình Long11
14Trường Tiểu học A Thị trấn Cái Dầu26
15Trường Tiểu học B Thị trấn Cái Dỗu19
16Trường Tiểu học Ô Long Vĩ42
17Trường Tiểu học A Bình Chánh46
18Trường Tiểu học B Bình Chánh49
19Trường Tiểu học A Mỹ Đức32
20Trường Tiểu học B Mỹ Đức1
21Trường Tiểu học C Mỹ Đức0
22Trường Tiểu học Đ Mỹ Đức0
23Trường Tiểu học E Mỹ Đức0
24Trường Tiểu học A Bình Mỹ5
25Trường Tiểu học B Bình Mỹ25
26Trường Tiểu học C Bình Mỹ2
27Trường Tiểu học D Bình Mỹ1
28Trường Tiểu học E Bình Mỹ0
29Trường Tiểu học A Thạnh Mỹ Tây0
30Trường Tiểu học B Thạnh Mỹ Tây2
31Trường Tiểu học C Thạnh Mỹ Tây2
32Trường Tiểu học A Vĩnh Thạnh Trung4
33Trường Tiểu học B Vĩnh Thạnh Trung2
34Trường Tiểu học C Vĩnh Thạnh Trung0
35Trường Tiểu học D Vĩnh Thạnh Trung2
36Trường Tiểu học E Vĩnh Thạnh Trung0
37Trường Tiểu học G Vĩnh Thạnh Trung1
38Trường Tiểu học A Mỹ Phú3
39Trường Tiểu học B Mỹ Phú0
40Trường Tiểu học C Mỹ Phú1
41Trường Tiểu học A Bình Thuỷ30
42Trường Tiểu học B Bình Thuỷ1
43Trường Tiểu học C Bình Thuỷ3
44Trường Tiểu học D Bình Thuỷ0
45Trường Tiểu học A Bình Phú2

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương