Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Châu Phú An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học B Bình Phú64
2Trường Tiểu học C Bình Phú89
3Trường Tiểu học Đ Bình Phú46
4Trường Tiểu học A Khánh Hoà41
5Trường Tiểu học B Khánh Hoà11
6Trường Tiểu học C Khánh Hoà24
7Trường Tiểu học Đ Khánh Hoà9
8Trường Tiểu học A Đào Hữu Cảnh15
9Trường Tiểu học B Đào Hữu Cảnh35
10Trường Tiểu học A Bình Long47
11Trường Tiểu học B Bình Long42
12Trường Tiểu học C Bình Long16
13Trường Tiểu học Đ Bình Long41
14Trường Tiểu học A Thị trấn Cái Dầu124
15Trường Tiểu học B Thị trấn Cái Dỗu93
16Trường Tiểu học Ô Long Vĩ128
17Trường Tiểu học A Bình Chánh128
18Trường Tiểu học B Bình Chánh113
19Trường Tiểu học A Mỹ Đức147
20Trường Tiểu học B Mỹ Đức15
21Trường Tiểu học C Mỹ Đức0
22Trường Tiểu học Đ Mỹ Đức13
23Trường Tiểu học E Mỹ Đức0
24Trường Tiểu học A Bình Mỹ39
25Trường Tiểu học B Bình Mỹ105
26Trường Tiểu học C Bình Mỹ6
27Trường Tiểu học D Bình Mỹ4
28Trường Tiểu học E Bình Mỹ2
29Trường Tiểu học A Thạnh Mỹ Tây26
30Trường Tiểu học B Thạnh Mỹ Tây13
31Trường Tiểu học C Thạnh Mỹ Tây17
32Trường Tiểu học A Vĩnh Thạnh Trung38
33Trường Tiểu học B Vĩnh Thạnh Trung14
34Trường Tiểu học C Vĩnh Thạnh Trung0
35Trường Tiểu học D Vĩnh Thạnh Trung3
36Trường Tiểu học E Vĩnh Thạnh Trung1
37Trường Tiểu học G Vĩnh Thạnh Trung4
38Trường Tiểu học A Mỹ Phú12
39Trường Tiểu học B Mỹ Phú5
40Trường Tiểu học C Mỹ Phú1
41Trường Tiểu học A Bình Thuỷ66
42Trường Tiểu học B Bình Thuỷ49
43Trường Tiểu học C Bình Thuỷ3
44Trường Tiểu học D Bình Thuỷ0
45Trường Tiểu học A Bình Phú15

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương