Số học sinh tiểu học Huyện Châu Phú An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học B Bình Phú26
2Trường Tiểu học C Bình Phú39
3Trường Tiểu học Đ Bình Phú17
4Trường Tiểu học A Khánh Hoà22
5Trường Tiểu học B Khánh Hoà1
6Trường Tiểu học C Khánh Hoà15
7Trường Tiểu học Đ Khánh Hoà5
8Trường Tiểu học A Đào Hữu Cảnh7
9Trường Tiểu học B Đào Hữu Cảnh31
10Trường Tiểu học A Bình Long39
11Trường Tiểu học B Bình Long29
12Trường Tiểu học C Bình Long6
13Trường Tiểu học Đ Bình Long17
14Trường Tiểu học A Thị trấn Cái Dầu99
15Trường Tiểu học B Thị trấn Cái Dỗu44
16Trường Tiểu học Ô Long Vĩ50
17Trường Tiểu học A Bình Chánh63
18Trường Tiểu học B Bình Chánh37
19Trường Tiểu học A Mỹ Đức75
20Trường Tiểu học B Mỹ Đức14
21Trường Tiểu học C Mỹ Đức0
22Trường Tiểu học Đ Mỹ Đức7
23Trường Tiểu học E Mỹ Đức0
24Trường Tiểu học A Bình Mỹ36
25Trường Tiểu học B Bình Mỹ78
26Trường Tiểu học C Bình Mỹ5
27Trường Tiểu học D Bình Mỹ10
28Trường Tiểu học E Bình Mỹ0
29Trường Tiểu học A Thạnh Mỹ Tây25
30Trường Tiểu học B Thạnh Mỹ Tây5
31Trường Tiểu học C Thạnh Mỹ Tây6
32Trường Tiểu học A Vĩnh Thạnh Trung25
33Trường Tiểu học B Vĩnh Thạnh Trung11
34Trường Tiểu học C Vĩnh Thạnh Trung0
35Trường Tiểu học D Vĩnh Thạnh Trung5
36Trường Tiểu học E Vĩnh Thạnh Trung0
37Trường Tiểu học G Vĩnh Thạnh Trung2
38Trường Tiểu học A Mỹ Phú16
39Trường Tiểu học B Mỹ Phú4
40Trường Tiểu học C Mỹ Phú1
41Trường Tiểu học A Bình Thuỷ44
42Trường Tiểu học B Bình Thuỷ36
43Trường Tiểu học C Bình Thuỷ0
44Trường Tiểu học D Bình Thuỷ1
45Trường Tiểu học A Bình Phú9

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương