Số học sinh tiểu học Huyện Châu Phú An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học B Bình Phú7
2Trường Tiểu học C Bình Phú5
3Trường Tiểu học Đ Bình Phú1
4Trường Tiểu học A Khánh Hoà3
5Trường Tiểu học B Khánh Hoà2
6Trường Tiểu học C Khánh Hoà1
7Trường Tiểu học Đ Khánh Hoà2
8Trường Tiểu học A Đào Hữu Cảnh2
9Trường Tiểu học B Đào Hữu Cảnh0
10Trường Tiểu học A Bình Long1
11Trường Tiểu học B Bình Long2
12Trường Tiểu học C Bình Long4
13Trường Tiểu học Đ Bình Long6
14Trường Tiểu học A Thị trấn Cái Dầu4
15Trường Tiểu học B Thị trấn Cái Dỗu3
16Trường Tiểu học Ô Long Vĩ14
17Trường Tiểu học A Bình Chánh10
18Trường Tiểu học B Bình Chánh12
19Trường Tiểu học A Mỹ Đức9
20Trường Tiểu học B Mỹ Đức5
21Trường Tiểu học C Mỹ Đức3
22Trường Tiểu học Đ Mỹ Đức0
23Trường Tiểu học E Mỹ Đức0
24Trường Tiểu học A Bình Mỹ2
25Trường Tiểu học B Bình Mỹ4
26Trường Tiểu học C Bình Mỹ0
27Trường Tiểu học D Bình Mỹ1
28Trường Tiểu học E Bình Mỹ0
29Trường Tiểu học A Thạnh Mỹ Tây0
30Trường Tiểu học B Thạnh Mỹ Tây0
31Trường Tiểu học C Thạnh Mỹ Tây0
32Trường Tiểu học A Vĩnh Thạnh Trung0
33Trường Tiểu học B Vĩnh Thạnh Trung0
34Trường Tiểu học C Vĩnh Thạnh Trung0
35Trường Tiểu học D Vĩnh Thạnh Trung0
36Trường Tiểu học E Vĩnh Thạnh Trung0
37Trường Tiểu học G Vĩnh Thạnh Trung0
38Trường Tiểu học A Mỹ Phú0
39Trường Tiểu học B Mỹ Phú0
40Trường Tiểu học C Mỹ Phú0
41Trường Tiểu học A Bình Thuỷ11
42Trường Tiểu học B Bình Thuỷ0
43Trường Tiểu học C Bình Thuỷ1
44Trường Tiểu học D Bình Thuỷ0
45Trường Tiểu học A Bình Phú0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương