Số học sinh tiểu học Huyện Châu Phú An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học B Bình Phú36
2Trường Tiểu học C Bình Phú42
3Trường Tiểu học Đ Bình Phú28
4Trường Tiểu học A Khánh Hoà24
5Trường Tiểu học B Khánh Hoà10
6Trường Tiểu học C Khánh Hoà7
7Trường Tiểu học Đ Khánh Hoà4
8Trường Tiểu học A Đào Hữu Cảnh9
9Trường Tiểu học B Đào Hữu Cảnh5
10Trường Tiểu học A Bình Long12
11Trường Tiểu học B Bình Long9
12Trường Tiểu học C Bình Long7
13Trường Tiểu học Đ Bình Long15
14Trường Tiểu học A Thị trấn Cái Dầu31
15Trường Tiểu học B Thị trấn Cái Dỗu28
16Trường Tiểu học Ô Long Vĩ61
17Trường Tiểu học A Bình Chánh64
18Trường Tiểu học B Bình Chánh69
19Trường Tiểu học A Mỹ Đức50
20Trường Tiểu học B Mỹ Đức9
21Trường Tiểu học C Mỹ Đức1
22Trường Tiểu học Đ Mỹ Đức0
23Trường Tiểu học E Mỹ Đức0
24Trường Tiểu học A Bình Mỹ5
25Trường Tiểu học B Bình Mỹ53
26Trường Tiểu học C Bình Mỹ4
27Trường Tiểu học D Bình Mỹ2
28Trường Tiểu học E Bình Mỹ0
29Trường Tiểu học A Thạnh Mỹ Tây0
30Trường Tiểu học B Thạnh Mỹ Tây2
31Trường Tiểu học C Thạnh Mỹ Tây2
32Trường Tiểu học A Vĩnh Thạnh Trung7
33Trường Tiểu học B Vĩnh Thạnh Trung2
34Trường Tiểu học C Vĩnh Thạnh Trung1
35Trường Tiểu học D Vĩnh Thạnh Trung2
36Trường Tiểu học E Vĩnh Thạnh Trung0
37Trường Tiểu học G Vĩnh Thạnh Trung1
38Trường Tiểu học A Mỹ Phú3
39Trường Tiểu học B Mỹ Phú0
40Trường Tiểu học C Mỹ Phú1
41Trường Tiểu học A Bình Thuỷ38
42Trường Tiểu học B Bình Thuỷ1
43Trường Tiểu học C Bình Thuỷ3
44Trường Tiểu học D Bình Thuỷ0
45Trường Tiểu học A Bình Phú3

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương