Số học sinh tiểu học Huyện Tân Châu Tây Ninh dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Ấp Suối Ngô22
2Trường Tiểu học Ấp 30
3Trường Tiểu học Ấp Cay Cày0
4Trường Tiểu học Ấp Trảng Trai0
5Trường Tiểu học Ấp Tân Thuận0
6Trường Tiểu học Ấp Tân Kiêu2
7Trường Tiểu học Ấp Đông Thành0
8Trường Tiểu học Ấp Kà Ơi0
9Trường Tiểu học Ấp Đông Biêu0
10Trường Tiểu học Ấp Đông Hà0
11Trường Tiểu học Ấp Hội An1
12Trường Tiểu học Ấp Hội Phú0
13Trường Tiểu học Ấp Hội Tân0
14Trường Tiểu học Ấp Hội Thạnh0
15Trường Tiểu học Ấp Tân Bình0
16Trường Tiểu học Ấp Thạnh Phú1
17Trường Tiểu học Ấp Thạnh Nghĩa4
18Trường Tiểu học Ấp Thạnh Quới4
19Trường Tiểu học Khu phố 31
20Trường Tiểu học Khu phố 23
21Trường Tiểu học Ấp Tân Hoà3
22Trường Tiểu học Ấp Tân Xuân0
23Trường Tiểu học Ấp Tân Đông Hưng0
24Trường Tiểu học Ấp Tân Thạnh0
25Trường Tiểu học Ấp Tân Tây0
26Trường Tiểu học Ấp Tân Trung B0
27Trường Tiểu học A Thị trấn Tri Tôn0
28Trường Tiểu học C Phú Vĩnh0
29Trường Tiểu học B Phú Vĩnh0
30Trường Tiểu học A Phú Vĩnh0
31Trường Tiểu học B Long Phú0
32Trường Tiểu học A Long Phú0
33Trường Tiểu học D Tân Châu0
34Trường Tiểu học C Tân Châu0
35Trường Tiểu học Btân Châu9
36Trường Tiểu học A Tân Châu31
37Trường Tiểu học C Long An0
38Trường Tiểu học B Long An0
39Trường Tiểu học A Long An0
40Trường Tiểu học D Tân An0
41Trường Tiểu học C Tân An0
42Trường Tiểu học B Tân An0
43Trường Tiểu học A Tân An0
44Trường Tiểu học Đ Vĩnh Hoà0
45Trường Tiểu học C Vĩnh Hoà0
46Trường Tiểu học B Vĩnh Hoà0
47Trường Tiểu học A Vĩnh Hoà0
48Trường Tiểu học C Vĩnh Xương0
49Trường Tiểu học B Vĩnh Xương0
50Trường Tiểu học A Vĩnh Xương0
51Trường Tiểu học B Phú Lộc1
52Trường Tiểu học A Phú Lộc0
53Trường Tiểu học A Ô Lâm0
54Trường Tiểu học C Cô Tô0
55Trường Tiểu học B Cô Tô0
56Trường Tiểu học A Cô Tô0
57Trường Tiểu học B Tân Tuyến0
58Trường Tiểu học A Tân Tuyến0
59Trường Tiểu học C Tà Đãnh0
60Trường Tiểu học B Tà Đãnh0
61Trường Tiểu học A Tà Đãnh0
62Trường Tiểu học B Vĩnh Gia0
63Trường Tiểu học A Vĩnh Gia0
64Trường Tiểu học Lạc Qưới0
65Trường Tiểu học B Lê Trì0
66Trường Tiểu học A Lê Trì0
67Trường Tiểu học D Ba Chúc0
68Trường Tiểu học C Ba Chúc0
69Trường Tiểu học B Ba Chúc0
70Trường Tiểu học A Ba Chúc0
71Trường Tiểu học B Lương An Trà0
72Trường Tiểu học A Lương An Trà0
73Trường Tiểu học C Lương Phi0
74Trường Tiểu học A Lương Phi0
75Trường Tiểu học C Châu Lăng0
76Trường Tiểu học B Châu Lăng0
77Trường Tiểu học A Châu Lăng0
78Trường Tiểu học C Thị trấn Tri Tôn0
79Trường Tiểu học B Thị trấn Tri Tôn0
80Trường Tiểu học C Phong Châu0
81Trường Tiểu học B Phong Châu0
82Trường Tiểu học A Phong Châu0
83Trường Tiểu học B Lê Chánh0
84Trường Tiểu học A Lê Chánh0
85Trường Tiểu học A Núi Tô0
86Trường Tiểu học B Lương Phi0
87Trường Tiểu học A An Tức0
88Trường Tiểu học B Ô Lâm0
89Trường Tiểu học B Núi Tô0
90Trường Tiểu học Ấp Tân Thuận Tân Thành A3
91Trường Tiểu học Ấp 4 Suối Dây4
92Trường Tiểu học Ấp 3 Suối Dây23
93Trường Tiểu học Ấp 60
94Trường Tiểu học Ấp 41
95Trường Tiểu học Ấp Tân Thuận Tân Thành B0
96Trường tiểu học Suối Ngô A11
97Trường Tiểu học Lương Định Của7
98Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân4
99Trường tiểu học Suối Ngô B0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương