Số học sinh tiểu học Huyện Trảng Bàng Tây Ninh dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Lộc Thành1
2Trường Tiểu học Gia Huỳnh0
3Trường Tiểu học An Thành1
4Trường Tiểu học An Phú An Tịnh0
5Trường Tiểu học An Bình0
6Trường Tiểu học Suối Sâu0
7Trường Tiểu học An Thới0
8Trường Tiểu học Tịnh Phong0
9Trường Tiểu học An Đước0
10Trường Tiểu học An Phú1
11Trường Tiểu học Hoà Hưng0
12Trường Tiểu học An Quới0
13Trường Tiểu học An Lợi0
14Trường Tiểu học An Hồi0
15Trường Tiểu học Ấp Chánh0
16Trường Tiểu học Bình Nguyên0
17Trường Tiểu học Lộc Trát0
18Trường Tiểu học Lộc Khê1
19Trường Tiểu học Lộc Châu0
20Trường Tiểu học Lộc Thuận0
21Trường Tiểu học Lộc An0
22Trường Tiểu học Cầu Xe0
23Trường Tiểu học Hùng Bình0
24Trường Tiểu học Sóc Lào0
25Trường Tiểu học Thành Lợi0
26Trường Tiểu học Bà Nha0
27Trường Tiểu học Thuận Lợi0
28Trường Tiểu học Gia Lâm0
29Trường Tiểu học Lộc Chánh0
30Trường Tiểu học Tràng Cò0
31Trường Tiểu học Phước Thành0
32Trường Tiểu học Phước Giang0
33Trường Tiểu học Bình Hoà0
34Trường Tiểu học Bình Quới0
35Trường Tiểu học Phước Đông0
36Trường Tiểu học Phước Thuận0
37Trường Tiểu học Phước Hoà0
38Trường Tiểu học Phước Trung0
39Trường Tiểu học Phước Long0
40Trường Tiểu học Phước Hội0
41Trường Tiểu học Bình Thạnh0
42Trường Tiểu học Phước Chỉ0
43Trường Tiểu học Hoà Bình0
44Trường Tiểu học Hưng Mỹ0
45Trường Tiểu học Trung Lập0
46Trường Tiểu học Đặng Văn Trước2
47Trường Tiểu học Thị Trấn0
48Trường Tiểu học Huỳnh Lâm Tân0
49Trường Tiểu học Thanh Hoà4
50Trường Tiểu học Chánh Vĩnh Phước0
51Trường Tiểu học An Bình Thành1
52Trường Tiểu học Tân Châu0
53Trường Tiểu học Lâm Lễ Nghĩa0
54Trường Tiểu học Đặng Thị Hiệt0
55Trường Tiểu học Tân Thuận2
56Trường Tiểu học Bùng Binh0
57Trường Tiểu học Bời Lời I0
58Trường Tiểu học Bời Lời II0
59Trường Tiểu học Bời Lời III0
60Trường Tiểu học Nguyễn Văn Chấu0
61Trường Tiểu học An Phú Khương0
62Trường Tiểu học Ngô Văn Tô3
63Trường Tiểu học An Hội1
64Trường Tiểu học Vàm Trảng0
65Trường Tiểu học Gia Bình0
66Trường Tiểu học Phước Lưu0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương