Số học sinh tiểu học Huyện Đông Hưng Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Hoa Nam3
2Trường Tiểu học Minh Tân21
3Trường Tiểu học Hoa Lư7
4Trường Tiểu học Bạch Đằng4
5Trường Tiểu học Hồng Việt77
6Trường Tiểu học Hồng Giang4
7Trường Tiểu học Thăng Long41
8Trường Tiểu học Hồng Châu6
9Trường Tiểu học Minh Châu20
10Trường Tiểu học Phong Châu4
11Trường Tiểu học Nguyên Xá12
12Trường Tiểu học Hợp Tiến128
13Trường Tiểu học Phú Châu43
14Trường Tiểu học Trọng Quan7
15Trường Tiểu học Đồng Phú17
16Trường Tiểu học Chương Dương4
17Trường Tiểu học Liên Giang13
18Trường Tiểu học Đô Lương0
19Trường Tiểu học An Châu6
20Trường Tiểu học Phú Lương33
21Trường Tiểu học Lô Giang12
22Trường Tiểu học Mê Linh14
23Trường Tiểu học Đông Xá4
24Trường Tiểu học Đông Phương46
25Trường Tiểu học Đông Cường12
26Trường Tiểu học Đông Sơn44
27Trường Tiểu học Đông La134
28Trường Tiểu học Đông Giang4
29Trường Tiểu học Đông Các27
30Trường Tiểu học Đông Động6
31Trường Tiểu học Đông Hợp40
32Trường Tiểu học Đông Vinh29
33Trường Tiểu học Thị trấn26
34Trường Tiểu học Đông Hà25
35Trường Tiểu học Đông Xuân80
36Trường Tiểu học Đông Dương2
37Trường Tiểu học Đông Tân7
38Trường Tiểu học Đông Huy6
39Trường Tiểu học Đông Á31
40Trường Tiểu học Đông Kinh10
41Trường Tiểu học Đông Phong8
42Trường Tiểu học Đông Hoàng 7
43Trường Tiểu học Đông Lĩnh39
44Trường Tiểu học Đông Quang19

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương