Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Đông Hưng Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Hoa Nam9
2Trường Tiểu học Minh Tân46
3Trường Tiểu học Hoa Lư17
4Trường Tiểu học Bạch Đằng28
5Trường Tiểu học Hồng Việt98
6Trường Tiểu học Hồng Giang112
7Trường Tiểu học Thăng Long131
8Trường Tiểu học Hồng Châu62
9Trường Tiểu học Minh Châu42
10Trường Tiểu học Phong Châu228
11Trường Tiểu học Nguyên Xá801
12Trường Tiểu học Hợp Tiến440
13Trường Tiểu học Phú Châu196
14Trường Tiểu học Trọng Quan116
15Trường Tiểu học Đồng Phú94
16Trường Tiểu học Chương Dương28
17Trường Tiểu học Liên Giang48
18Trường Tiểu học Đô Lương17
19Trường Tiểu học An Châu120
20Trường Tiểu học Phú Lương55
21Trường Tiểu học Lô Giang65
22Trường Tiểu học Mê Linh74
23Trường Tiểu học Đông Xá3
24Trường Tiểu học Đông Phương166
25Trường Tiểu học Đông Cường129
26Trường Tiểu học Đông Sơn233
27Trường Tiểu học Đông La235
28Trường Tiểu học Đông Giang15
29Trường Tiểu học Đông Các84
30Trường Tiểu học Đông Động10
31Trường Tiểu học Đông Hợp99
32Trường Tiểu học Đông Vinh100
33Trường Tiểu học Thị trấn91
34Trường Tiểu học Đông Hà35
35Trường Tiểu học Đông Xuân255
36Trường Tiểu học Đông Dương4
37Trường Tiểu học Đông Tân186
38Trường Tiểu học Đông Huy60
39Trường Tiểu học Đông Á103
40Trường Tiểu học Đông Kinh82
41Trường Tiểu học Đông Phong45
42Trường Tiểu học Đông Hoàng 61
43Trường Tiểu học Đông Lĩnh64
44Trường Tiểu học Đông Quang140

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương