BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện Đông Hưng Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Hoa Nam3
2Trường Tiểu học Minh Tân14
3Trường Tiểu học Hoa Lư4
4Trường Tiểu học Bạch Đằng3
5Trường Tiểu học Hồng Việt42
6Trường Tiểu học Hồng Giang1
7Trường Tiểu học Thăng Long22
8Trường Tiểu học Hồng Châu3
9Trường Tiểu học Minh Châu14
10Trường Tiểu học Phong Châu3
11Trường Tiểu học Nguyên Xá7
12Trường Tiểu học Hợp Tiến112
13Trường Tiểu học Phú Châu32
14Trường Tiểu học Trọng Quan4
15Trường Tiểu học Đồng Phú16
16Trường Tiểu học Chương Dương1
17Trường Tiểu học Liên Giang11
18Trường Tiểu học Đô Lương0
19Trường Tiểu học An Châu6
20Trường Tiểu học Phú Lương22
21Trường Tiểu học Lô Giang11
22Trường Tiểu học Mê Linh9
23Trường Tiểu học Đông Xá0
24Trường Tiểu học Đông Phương41
25Trường Tiểu học Đông Cường6
26Trường Tiểu học Đông Sơn30
27Trường Tiểu học Đông La104
28Trường Tiểu học Đông Giang3
29Trường Tiểu học Đông Các23
30Trường Tiểu học Đông Động4
31Trường Tiểu học Đông Hợp34
32Trường Tiểu học Đông Vinh22
33Trường Tiểu học Thị trấn15
34Trường Tiểu học Đông Hà22
35Trường Tiểu học Đông Xuân76
36Trường Tiểu học Đông Dương1
37Trường Tiểu học Đông Tân4
38Trường Tiểu học Đông Huy2
39Trường Tiểu học Đông Á22
40Trường Tiểu học Đông Kinh5
41Trường Tiểu học Đông Phong6
42Trường Tiểu học Đông Hoàng 5
43Trường Tiểu học Đông Lĩnh23
44Trường Tiểu học Đông Quang14

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 17

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương