Số học sinh tiểu học Huyện Đông Hưng Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Hoa Nam2
2Trường Tiểu học Minh Tân3
3Trường Tiểu học Hoa Lư2
4Trường Tiểu học Bạch Đằng2
5Trường Tiểu học Hồng Việt24
6Trường Tiểu học Hồng Giang0
7Trường Tiểu học Thăng Long9
8Trường Tiểu học Hồng Châu2
9Trường Tiểu học Minh Châu7
10Trường Tiểu học Phong Châu3
11Trường Tiểu học Nguyên Xá4
12Trường Tiểu học Hợp Tiến63
13Trường Tiểu học Phú Châu11
14Trường Tiểu học Trọng Quan3
15Trường Tiểu học Đồng Phú15
16Trường Tiểu học Chương Dương1
17Trường Tiểu học Liên Giang10
18Trường Tiểu học Đô Lương0
19Trường Tiểu học An Châu5
20Trường Tiểu học Phú Lương20
21Trường Tiểu học Lô Giang7
22Trường Tiểu học Mê Linh3
23Trường Tiểu học Đông Xá0
24Trường Tiểu học Đông Phương23
25Trường Tiểu học Đông Cường4
26Trường Tiểu học Đông Sơn9
27Trường Tiểu học Đông La67
28Trường Tiểu học Đông Giang3
29Trường Tiểu học Đông Các21
30Trường Tiểu học Đông Động3
31Trường Tiểu học Đông Hợp16
32Trường Tiểu học Đông Vinh16
33Trường Tiểu học Thị trấn9
34Trường Tiểu học Đông Hà18
35Trường Tiểu học Đông Xuân58
36Trường Tiểu học Đông Dương0
37Trường Tiểu học Đông Tân1
38Trường Tiểu học Đông Huy0
39Trường Tiểu học Đông Á16
40Trường Tiểu học Đông Kinh4
41Trường Tiểu học Đông Phong4
42Trường Tiểu học Đông Hoàng 2
43Trường Tiểu học Đông Lĩnh15
44Trường Tiểu học Đông Quang6

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 10

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương