BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Số học sinh tiểu học Huyện Đông Hưng Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Hoa Nam3
2Trường Tiểu học Minh Tân20
3Trường Tiểu học Hoa Lư7
4Trường Tiểu học Bạch Đằng4
5Trường Tiểu học Hồng Việt51
6Trường Tiểu học Hồng Giang3
7Trường Tiểu học Thăng Long26
8Trường Tiểu học Hồng Châu5
9Trường Tiểu học Minh Châu19
10Trường Tiểu học Phong Châu4
11Trường Tiểu học Nguyên Xá9
12Trường Tiểu học Hợp Tiến122
13Trường Tiểu học Phú Châu39
14Trường Tiểu học Trọng Quan6
15Trường Tiểu học Đồng Phú16
16Trường Tiểu học Chương Dương3
17Trường Tiểu học Liên Giang11
18Trường Tiểu học Đô Lương0
19Trường Tiểu học An Châu6
20Trường Tiểu học Phú Lương26
21Trường Tiểu học Lô Giang11
22Trường Tiểu học Mê Linh11
23Trường Tiểu học Đông Xá2
24Trường Tiểu học Đông Phương44
25Trường Tiểu học Đông Cường9
26Trường Tiểu học Đông Sơn37
27Trường Tiểu học Đông La120
28Trường Tiểu học Đông Giang4
29Trường Tiểu học Đông Các26
30Trường Tiểu học Đông Động4
31Trường Tiểu học Đông Hợp36
32Trường Tiểu học Đông Vinh25
33Trường Tiểu học Thị trấn23
34Trường Tiểu học Đông Hà24
35Trường Tiểu học Đông Xuân75
36Trường Tiểu học Đông Dương2
37Trường Tiểu học Đông Tân5
38Trường Tiểu học Đông Huy3
39Trường Tiểu học Đông Á29
40Trường Tiểu học Đông Kinh9
41Trường Tiểu học Đông Phong8
42Trường Tiểu học Đông Hoàng 5
43Trường Tiểu học Đông Lĩnh29
44Trường Tiểu học Đông Quang16

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương