Số học sinh tiểu học Huyện Đông Hưng Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Hoa Nam5
2Trường Tiểu học Minh Tân46
3Trường Tiểu học Hoa Lư6
4Trường Tiểu học Bạch Đằng32
5Trường Tiểu học Hồng Việt88
6Trường Tiểu học Hồng Giang85
7Trường Tiểu học Thăng Long108
8Trường Tiểu học Hồng Châu56
9Trường Tiểu học Minh Châu31
10Trường Tiểu học Phong Châu140
11Trường Tiểu học Nguyên Xá530
12Trường Tiểu học Hợp Tiến437
13Trường Tiểu học Phú Châu155
14Trường Tiểu học Trọng Quan66
15Trường Tiểu học Đồng Phú90
16Trường Tiểu học Chương Dương21
17Trường Tiểu học Liên Giang26
18Trường Tiểu học Đô Lương10
19Trường Tiểu học An Châu67
20Trường Tiểu học Phú Lương60
21Trường Tiểu học Lô Giang53
22Trường Tiểu học Mê Linh67
23Trường Tiểu học Đông Xá2
24Trường Tiểu học Đông Phương139
25Trường Tiểu học Đông Cường123
26Trường Tiểu học Đông Sơn174
27Trường Tiểu học Đông La194
28Trường Tiểu học Đông Giang13
29Trường Tiểu học Đông Các72
30Trường Tiểu học Đông Động6
31Trường Tiểu học Đông Hợp89
32Trường Tiểu học Đông Vinh44
33Trường Tiểu học Thị trấn77
34Trường Tiểu học Đông Hà40
35Trường Tiểu học Đông Xuân177
36Trường Tiểu học Đông Dương3
37Trường Tiểu học Đông Tân168
38Trường Tiểu học Đông Huy49
39Trường Tiểu học Đông Á86
40Trường Tiểu học Đông Kinh56
41Trường Tiểu học Đông Phong35
42Trường Tiểu học Đông Hoàng 50
43Trường Tiểu học Đông Lĩnh50
44Trường Tiểu học Đông Quang131

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương