Số học sinh tiểu học Huyện Đông Hưng Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Hoa Nam0
2Trường Tiểu học Minh Tân0
3Trường Tiểu học Hoa Lư2
4Trường Tiểu học Bạch Đằng0
5Trường Tiểu học Hồng Việt2
6Trường Tiểu học Hồng Giang0
7Trường Tiểu học Thăng Long7
8Trường Tiểu học Hồng Châu0
9Trường Tiểu học Minh Châu2
10Trường Tiểu học Phong Châu0
11Trường Tiểu học Nguyên Xá0
12Trường Tiểu học Hợp Tiến1
13Trường Tiểu học Phú Châu3
14Trường Tiểu học Trọng Quan0
15Trường Tiểu học Đồng Phú5
16Trường Tiểu học Chương Dương0
17Trường Tiểu học Liên Giang1
18Trường Tiểu học Đô Lương0
19Trường Tiểu học An Châu0
20Trường Tiểu học Phú Lương3
21Trường Tiểu học Lô Giang0
22Trường Tiểu học Mê Linh0
23Trường Tiểu học Đông Xá0
24Trường Tiểu học Đông Phương0
25Trường Tiểu học Đông Cường0
26Trường Tiểu học Đông Sơn0
27Trường Tiểu học Đông La1
28Trường Tiểu học Đông Giang0
29Trường Tiểu học Đông Các4
30Trường Tiểu học Đông Động1
31Trường Tiểu học Đông Hợp0
32Trường Tiểu học Đông Vinh2
33Trường Tiểu học Thị trấn0
34Trường Tiểu học Đông Hà2
35Trường Tiểu học Đông Xuân1
36Trường Tiểu học Đông Dương1
37Trường Tiểu học Đông Tân0
38Trường Tiểu học Đông Huy0
39Trường Tiểu học Đông Á0
40Trường Tiểu học Đông Kinh2
41Trường Tiểu học Đông Phong1
42Trường Tiểu học Đông Hoàng 1
43Trường Tiểu học Đông Lĩnh6
44Trường Tiểu học Đông Quang0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 2

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương