Chào mừng các thày cô, các em học sinh đến với phiên bản IOE nâng cấp 2019 tại địa chỉ: www.beta.ioe.vn.

Số học sinh tiểu học Huyện Đông Hưng Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Hoa Nam1
2Trường Tiểu học Minh Tân3
3Trường Tiểu học Hoa Lư1
4Trường Tiểu học Bạch Đằng1
5Trường Tiểu học Hồng Việt0
6Trường Tiểu học Hồng Giang1
7Trường Tiểu học Thăng Long2
8Trường Tiểu học Hồng Châu1
9Trường Tiểu học Minh Châu0
10Trường Tiểu học Phong Châu0
11Trường Tiểu học Nguyên Xá1
12Trường Tiểu học Hợp Tiến1
13Trường Tiểu học Phú Châu0
14Trường Tiểu học Trọng Quan2
15Trường Tiểu học Đồng Phú0
16Trường Tiểu học Chương Dương2
17Trường Tiểu học Liên Giang0
18Trường Tiểu học Đô Lương0
19Trường Tiểu học An Châu1
20Trường Tiểu học Phú Lương0
21Trường Tiểu học Lô Giang0
22Trường Tiểu học Mê Linh2
23Trường Tiểu học Đông Xá1
24Trường Tiểu học Đông Phương0
25Trường Tiểu học Đông Cường1
26Trường Tiểu học Đông Sơn10
27Trường Tiểu học Đông La3
28Trường Tiểu học Đông Giang0
29Trường Tiểu học Đông Các10
30Trường Tiểu học Đông Động2
31Trường Tiểu học Đông Hợp4
32Trường Tiểu học Đông Vinh10
33Trường Tiểu học Thị trấn5
34Trường Tiểu học Đông Hà1
35Trường Tiểu học Đông Xuân4
36Trường Tiểu học Đông Dương0
37Trường Tiểu học Đông Tân3
38Trường Tiểu học Đông Huy1
39Trường Tiểu học Đông Á4
40Trường Tiểu học Đông Kinh0
41Trường Tiểu học Đông Phong0
42Trường Tiểu học Đông Hoàng 4
43Trường Tiểu học Đông Lĩnh0
44Trường Tiểu học Đông Quang1

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương