Số học sinh tiểu học Huyện Quỳnh Phụ Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Quỳnh Ngọc0
2Trường Tiểu học An Mỹ0
3Trường Tiểu học Thị trấn7
4Trường Tiểu học Quỳnh Sơn5
5Trường Tiểu học Đông Hải0
6Trường Tiểu học Quỳnh Xá5
7Trường Tiểu học Quỳnh Lâm0
8Trường Tiểu học Quỳnh Hoa0
9Trường Tiểu học Quỳnh Lương1
10Trường Tiểu học An Dục0
11Trường Tiểu học Quỳnh Thái0
12Trường Tiểu học Quỳnh Hải0
13Trường Tiểu học An Ấp0
14Trường Tiểu học An Quý0
15Trường Tiểu học Quỳnh Thọ1
16Trường Tiểu học An Bài1
17Trường Tiểu học Quỳnh Bảo0
18Trường Tiểu học An Thái0
19Trường Tiểu học Quỳnh Hội0
20Trường Tiểu học Quỳnh Lưu0
21Trường Tiểu học Quỳnh Minh0
22Trường Tiểu học An Tràng0
23Trường Tiểu học Quỳnh Mỹ4
24Trường Tiểu học Đồng Tiến0
25Trường Tiểu học Quỳnh Khê1
26Trường Tiểu học Quỳnh Trang0
27Trường Tiểu học An Khê0
28Trường Tiểu học Quỳnh Vân0
29Trường Tiểu học An Lễ0
30Trường Tiểu học Quỳnh Nguyên0
31Trường Tiểu học Quỳnh Châu0
32Trường Tiểu học Quỳnh Hưng0
33Trường Tiểu học An Ninh1
34Trường Tiểu học An Thanh0
35Trường Tiểu học Quỳnh Giao0
36Trường Tiểu học Quỳnh Hà0
37Trường Tiểu học An Vũ1
38Trường Tiểu học An Đồng1
39Trường Tiểu học An Cầu0
40Trường Tiểu học An Hiệp0
41Trường Tiểu học An Vinh2

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 1

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương