BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện Quỳnh Phụ Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Quỳnh Ngọc19
2Trường Tiểu học An Mỹ3
3Trường Tiểu học Thị trấn77
4Trường Tiểu học Quỳnh Sơn19
5Trường Tiểu học Đông Hải3
6Trường Tiểu học Quỳnh Xá39
7Trường Tiểu học Quỳnh Lâm4
8Trường Tiểu học Quỳnh Hoa5
9Trường Tiểu học Quỳnh Lương5
10Trường Tiểu học An Dục5
11Trường Tiểu học Quỳnh Thái1
12Trường Tiểu học Quỳnh Hải6
13Trường Tiểu học An Ấp2
14Trường Tiểu học An Quý29
15Trường Tiểu học Quỳnh Thọ6
16Trường Tiểu học An Bài2
17Trường Tiểu học Quỳnh Bảo9
18Trường Tiểu học An Thái8
19Trường Tiểu học Quỳnh Hội3
20Trường Tiểu học Quỳnh Lưu0
21Trường Tiểu học Quỳnh Minh36
22Trường Tiểu học An Tràng0
23Trường Tiểu học Quỳnh Mỹ8
24Trường Tiểu học Đồng Tiến5
25Trường Tiểu học Quỳnh Khê65
26Trường Tiểu học Quỳnh Trang7
27Trường Tiểu học An Khê7
28Trường Tiểu học Quỳnh Vân7
29Trường Tiểu học An Lễ1
30Trường Tiểu học Quỳnh Nguyên0
31Trường Tiểu học Quỳnh Châu8
32Trường Tiểu học Quỳnh Hưng9
33Trường Tiểu học An Ninh20
34Trường Tiểu học An Thanh2
35Trường Tiểu học Quỳnh Giao5
36Trường Tiểu học Quỳnh Hà1
37Trường Tiểu học An Vũ21
38Trường Tiểu học An Đồng4
39Trường Tiểu học An Cầu5
40Trường Tiểu học An Hiệp11
41Trường Tiểu học An Vinh13

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 17

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương