Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Quỳnh Phụ Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Quỳnh Ngọc129
2Trường Tiểu học An Mỹ29
3Trường Tiểu học Thị trấn335
4Trường Tiểu học Quỳnh Sơn91
5Trường Tiểu học Đông Hải69
6Trường Tiểu học Quỳnh Xá155
7Trường Tiểu học Quỳnh Lâm103
8Trường Tiểu học Quỳnh Hoa122
9Trường Tiểu học Quỳnh Lương67
10Trường Tiểu học An Dục220
11Trường Tiểu học Quỳnh Thái36
12Trường Tiểu học Quỳnh Hải16
13Trường Tiểu học An Ấp18
14Trường Tiểu học An Quý111
15Trường Tiểu học Quỳnh Thọ49
16Trường Tiểu học An Bài101
17Trường Tiểu học Quỳnh Bảo120
18Trường Tiểu học An Thái52
19Trường Tiểu học Quỳnh Hội185
20Trường Tiểu học Quỳnh Lưu28
21Trường Tiểu học Quỳnh Minh17
22Trường Tiểu học An Tràng62
23Trường Tiểu học Quỳnh Mỹ66
24Trường Tiểu học Đồng Tiến17
25Trường Tiểu học Quỳnh Khê190
26Trường Tiểu học Quỳnh Trang170
27Trường Tiểu học An Khê42
28Trường Tiểu học Quỳnh Vân79
29Trường Tiểu học An Lễ73
30Trường Tiểu học Quỳnh Nguyên29
31Trường Tiểu học Quỳnh Châu27
32Trường Tiểu học Quỳnh Hưng46
33Trường Tiểu học An Ninh141
34Trường Tiểu học An Thanh8
35Trường Tiểu học Quỳnh Giao24
36Trường Tiểu học Quỳnh Hà27
37Trường Tiểu học An Vũ102
38Trường Tiểu học An Đồng109
39Trường Tiểu học An Cầu18
40Trường Tiểu học An Hiệp70
41Trường Tiểu học An Vinh192

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương