Số học sinh tiểu học Huyện Quỳnh Phụ Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Quỳnh Ngọc112
2Trường Tiểu học An Mỹ24
3Trường Tiểu học Thị trấn253
4Trường Tiểu học Quỳnh Sơn69
5Trường Tiểu học Đông Hải56
6Trường Tiểu học Quỳnh Xá95
7Trường Tiểu học Quỳnh Lâm99
8Trường Tiểu học Quỳnh Hoa113
9Trường Tiểu học Quỳnh Lương51
10Trường Tiểu học An Dục165
11Trường Tiểu học Quỳnh Thái38
12Trường Tiểu học Quỳnh Hải13
13Trường Tiểu học An Ấp17
14Trường Tiểu học An Quý81
15Trường Tiểu học Quỳnh Thọ36
16Trường Tiểu học An Bài73
17Trường Tiểu học Quỳnh Bảo106
18Trường Tiểu học An Thái46
19Trường Tiểu học Quỳnh Hội131
20Trường Tiểu học Quỳnh Lưu28
21Trường Tiểu học Quỳnh Minh15
22Trường Tiểu học An Tràng57
23Trường Tiểu học Quỳnh Mỹ64
24Trường Tiểu học Đồng Tiến15
25Trường Tiểu học Quỳnh Khê171
26Trường Tiểu học Quỳnh Trang146
27Trường Tiểu học An Khê26
28Trường Tiểu học Quỳnh Vân70
29Trường Tiểu học An Lễ72
30Trường Tiểu học Quỳnh Nguyên26
31Trường Tiểu học Quỳnh Châu22
32Trường Tiểu học Quỳnh Hưng36
33Trường Tiểu học An Ninh130
34Trường Tiểu học An Thanh9
35Trường Tiểu học Quỳnh Giao15
36Trường Tiểu học Quỳnh Hà13
37Trường Tiểu học An Vũ83
38Trường Tiểu học An Đồng87
39Trường Tiểu học An Cầu10
40Trường Tiểu học An Hiệp53
41Trường Tiểu học An Vinh170

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương