BTC thông báo: Vòng thi cấp toàn quốc cho các khối lớp 5,9 và 11 sẽ diễn ra vào ngày 06/04/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 30 của hệ thống và phải nằm trong danh sách của BTC đã công bố xem tại đây. Các đơn vị giáo dục sẽ lấy mã số dự thi tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Quỳnh Phụ Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Quỳnh Ngọc24
2Trường Tiểu học An Mỹ6
3Trường Tiểu học Thị trấn100
4Trường Tiểu học Quỳnh Sơn24
5Trường Tiểu học Đông Hải6
6Trường Tiểu học Quỳnh Xá40
7Trường Tiểu học Quỳnh Lâm5
8Trường Tiểu học Quỳnh Hoa13
9Trường Tiểu học Quỳnh Lương5
10Trường Tiểu học An Dục5
11Trường Tiểu học Quỳnh Thái3
12Trường Tiểu học Quỳnh Hải6
13Trường Tiểu học An Ấp2
14Trường Tiểu học An Quý38
15Trường Tiểu học Quỳnh Thọ6
16Trường Tiểu học An Bài22
17Trường Tiểu học Quỳnh Bảo10
18Trường Tiểu học An Thái16
19Trường Tiểu học Quỳnh Hội3
20Trường Tiểu học Quỳnh Lưu0
21Trường Tiểu học Quỳnh Minh51
22Trường Tiểu học An Tràng1
23Trường Tiểu học Quỳnh Mỹ9
24Trường Tiểu học Đồng Tiến6
25Trường Tiểu học Quỳnh Khê71
26Trường Tiểu học Quỳnh Trang20
27Trường Tiểu học An Khê7
28Trường Tiểu học Quỳnh Vân11
29Trường Tiểu học An Lễ2
30Trường Tiểu học Quỳnh Nguyên0
31Trường Tiểu học Quỳnh Châu12
32Trường Tiểu học Quỳnh Hưng10
33Trường Tiểu học An Ninh24
34Trường Tiểu học An Thanh4
35Trường Tiểu học Quỳnh Giao6
36Trường Tiểu học Quỳnh Hà1
37Trường Tiểu học An Vũ30
38Trường Tiểu học An Đồng5
39Trường Tiểu học An Cầu7
40Trường Tiểu học An Hiệp13
41Trường Tiểu học An Vinh17

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương