Số học sinh tiểu học Huyện Quỳnh Phụ Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Quỳnh Ngọc24
2Trường Tiểu học An Mỹ6
3Trường Tiểu học Thị trấn102
4Trường Tiểu học Quỳnh Sơn25
5Trường Tiểu học Đông Hải6
6Trường Tiểu học Quỳnh Xá40
7Trường Tiểu học Quỳnh Lâm5
8Trường Tiểu học Quỳnh Hoa13
9Trường Tiểu học Quỳnh Lương6
10Trường Tiểu học An Dục5
11Trường Tiểu học Quỳnh Thái3
12Trường Tiểu học Quỳnh Hải6
13Trường Tiểu học An Ấp3
14Trường Tiểu học An Quý40
15Trường Tiểu học Quỳnh Thọ6
16Trường Tiểu học An Bài23
17Trường Tiểu học Quỳnh Bảo12
18Trường Tiểu học An Thái16
19Trường Tiểu học Quỳnh Hội3
20Trường Tiểu học Quỳnh Lưu0
21Trường Tiểu học Quỳnh Minh53
22Trường Tiểu học An Tràng1
23Trường Tiểu học Quỳnh Mỹ14
24Trường Tiểu học Đồng Tiến6
25Trường Tiểu học Quỳnh Khê72
26Trường Tiểu học Quỳnh Trang20
27Trường Tiểu học An Khê7
28Trường Tiểu học Quỳnh Vân11
29Trường Tiểu học An Lễ2
30Trường Tiểu học Quỳnh Nguyên0
31Trường Tiểu học Quỳnh Châu14
32Trường Tiểu học Quỳnh Hưng11
33Trường Tiểu học An Ninh24
34Trường Tiểu học An Thanh4
35Trường Tiểu học Quỳnh Giao7
36Trường Tiểu học Quỳnh Hà1
37Trường Tiểu học An Vũ31
38Trường Tiểu học An Đồng5
39Trường Tiểu học An Cầu7
40Trường Tiểu học An Hiệp13
41Trường Tiểu học An Vinh17

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương