Số học sinh tiểu học Huyện Quỳnh Phụ Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Quỳnh Ngọc0
2Trường Tiểu học An Mỹ0
3Trường Tiểu học Thị trấn9
4Trường Tiểu học Quỳnh Sơn4
5Trường Tiểu học Đông Hải0
6Trường Tiểu học Quỳnh Xá4
7Trường Tiểu học Quỳnh Lâm2
8Trường Tiểu học Quỳnh Hoa0
9Trường Tiểu học Quỳnh Lương0
10Trường Tiểu học An Dục3
11Trường Tiểu học Quỳnh Thái1
12Trường Tiểu học Quỳnh Hải0
13Trường Tiểu học An Ấp0
14Trường Tiểu học An Quý1
15Trường Tiểu học Quỳnh Thọ0
16Trường Tiểu học An Bài3
17Trường Tiểu học Quỳnh Bảo2
18Trường Tiểu học An Thái2
19Trường Tiểu học Quỳnh Hội3
20Trường Tiểu học Quỳnh Lưu0
21Trường Tiểu học Quỳnh Minh0
22Trường Tiểu học An Tràng0
23Trường Tiểu học Quỳnh Mỹ4
24Trường Tiểu học Đồng Tiến0
25Trường Tiểu học Quỳnh Khê5
26Trường Tiểu học Quỳnh Trang2
27Trường Tiểu học An Khê7
28Trường Tiểu học Quỳnh Vân1
29Trường Tiểu học An Lễ0
30Trường Tiểu học Quỳnh Nguyên0
31Trường Tiểu học Quỳnh Châu4
32Trường Tiểu học Quỳnh Hưng2
33Trường Tiểu học An Ninh0
34Trường Tiểu học An Thanh1
35Trường Tiểu học Quỳnh Giao0
36Trường Tiểu học Quỳnh Hà0
37Trường Tiểu học An Vũ0
38Trường Tiểu học An Đồng2
39Trường Tiểu học An Cầu0
40Trường Tiểu học An Hiệp0
41Trường Tiểu học An Vinh0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương