Số học sinh tiểu học Huyện Quỳnh Phụ Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Quỳnh Ngọc6
2Trường Tiểu học An Mỹ1
3Trường Tiểu học Thị trấn65
4Trường Tiểu học Quỳnh Sơn10
5Trường Tiểu học Đông Hải1
6Trường Tiểu học Quỳnh Xá36
7Trường Tiểu học Quỳnh Lâm3
8Trường Tiểu học Quỳnh Hoa5
9Trường Tiểu học Quỳnh Lương4
10Trường Tiểu học An Dục1
11Trường Tiểu học Quỳnh Thái0
12Trường Tiểu học Quỳnh Hải4
13Trường Tiểu học An Ấp1
14Trường Tiểu học An Quý5
15Trường Tiểu học Quỳnh Thọ5
16Trường Tiểu học An Bài1
17Trường Tiểu học Quỳnh Bảo7
18Trường Tiểu học An Thái7
19Trường Tiểu học Quỳnh Hội2
20Trường Tiểu học Quỳnh Lưu0
21Trường Tiểu học Quỳnh Minh22
22Trường Tiểu học An Tràng0
23Trường Tiểu học Quỳnh Mỹ5
24Trường Tiểu học Đồng Tiến5
25Trường Tiểu học Quỳnh Khê40
26Trường Tiểu học Quỳnh Trang5
27Trường Tiểu học An Khê2
28Trường Tiểu học Quỳnh Vân5
29Trường Tiểu học An Lễ0
30Trường Tiểu học Quỳnh Nguyên0
31Trường Tiểu học Quỳnh Châu5
32Trường Tiểu học Quỳnh Hưng6
33Trường Tiểu học An Ninh15
34Trường Tiểu học An Thanh2
35Trường Tiểu học Quỳnh Giao4
36Trường Tiểu học Quỳnh Hà1
37Trường Tiểu học An Vũ16
38Trường Tiểu học An Đồng3
39Trường Tiểu học An Cầu2
40Trường Tiểu học An Hiệp7
41Trường Tiểu học An Vinh5

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 11

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương