BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện Thái Thụy Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Thụy Thanh171
2Trường Tiểu học Thụy Phong287
3Trường Tiểu học Thụy Sơn312
4Trường Tiểu học Thụy Dân147
5Trường Tiểu học Thụy Duyên95
6Trường Tiểu học Thụy Ninh299
7Trường Tiểu học Thụy Chính172
8Trường Tiểu học Thụy Hưng115
9Trường Tiểu học Thụy Việt138
10Trường Tiểu học Thụy Phúc78
11Trường Tiểu học Thụy Dương258
12Trường Tiểu học Thụy Văn206
13Trường Tiểu học Thụy Bình228
14Trường Tiểu học Thụy Liên163
15Trường Tiểu học Thụy Lương132
16Trường Tiểu học Thụy Hà392
17Trường Tiểu học Thụy Hải234
18Trường Tiểu học Thị trấn718
19Trường Tiểu học Thụy Trình293
20Trường Tiểu học Thụy Quỳnh238
21Trường Tiểu học Hồng Quỳnh50
22Trường Tiểu học Thụy Hồng108
23Trường Tiểu học Thụy Dũng98
24Trường Tiểu học Thụy Xuân414
25Trường Tiểu học Thụy Trường243
26Trường Tiểu học Thụy Tân87
27Trường Tiểu học Thụy An134
28Trường Tiểu học Thái Giang106
29Trường Tiểu học Thái Sơn136
30Trường Tiểu học Thái Hà27
31Trường Tiểu học Thái Phúc265
32Trường Tiểu học Thái Dương100
33Trường Tiểu học Thái Hồng89
34Trường Tiểu học Thải Thuỷ53
35Trường Tiểu học Thái Thuần97
36Trường Tiểu học Thái Thành128
37Trường Tiểu học Thái Thịnh184
38Trường Tiểu học Thái Thọ122
39Trường Tiểu học Thái Tân120
40Trường Tiểu học Thái Học39
41Trường Tiểu học Mỹ Lộc129
42Trường Tiểu học Thái Hưng503
43Trường Tiểu học Thái An97
44Trường Tiểu học Thái Nguyên147
45Trường Tiểu học Thái Xuyên258
46Trường Tiểu học Thái Đô96
47Trường Tiểu học Thái Hoà112
48Trường Tiểu học Thái Thượng125

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 17

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương