Số học sinh tiểu học Huyện Thái Thụy Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Thụy Thanh122
2Trường Tiểu học Thụy Phong136
3Trường Tiểu học Thụy Sơn174
4Trường Tiểu học Thụy Dân91
5Trường Tiểu học Thụy Duyên69
6Trường Tiểu học Thụy Ninh185
7Trường Tiểu học Thụy Chính117
8Trường Tiểu học Thụy Hưng57
9Trường Tiểu học Thụy Việt118
10Trường Tiểu học Thụy Phúc20
11Trường Tiểu học Thụy Dương171
12Trường Tiểu học Thụy Văn182
13Trường Tiểu học Thụy Bình107
14Trường Tiểu học Thụy Liên113
15Trường Tiểu học Thụy Lương55
16Trường Tiểu học Thụy Hà312
17Trường Tiểu học Thụy Hải180
18Trường Tiểu học Thị trấn532
19Trường Tiểu học Thụy Trình160
20Trường Tiểu học Thụy Quỳnh122
21Trường Tiểu học Hồng Quỳnh9
22Trường Tiểu học Thụy Hồng46
23Trường Tiểu học Thụy Dũng52
24Trường Tiểu học Thụy Xuân268
25Trường Tiểu học Thụy Trường115
26Trường Tiểu học Thụy Tân74
27Trường Tiểu học Thụy An43
28Trường Tiểu học Thái Giang67
29Trường Tiểu học Thái Sơn91
30Trường Tiểu học Thái Hà20
31Trường Tiểu học Thái Phúc192
32Trường Tiểu học Thái Dương71
33Trường Tiểu học Thái Hồng32
34Trường Tiểu học Thải Thuỷ36
35Trường Tiểu học Thái Thuần78
36Trường Tiểu học Thái Thành91
37Trường Tiểu học Thái Thịnh106
38Trường Tiểu học Thái Thọ76
39Trường Tiểu học Thái Tân104
40Trường Tiểu học Thái Học26
41Trường Tiểu học Mỹ Lộc25
42Trường Tiểu học Thái Hưng395
43Trường Tiểu học Thái An48
44Trường Tiểu học Thái Nguyên87
45Trường Tiểu học Thái Xuyên153
46Trường Tiểu học Thái Đô37
47Trường Tiểu học Thái Hoà79
48Trường Tiểu học Thái Thượng88

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 10

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương