BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Số học sinh tiểu học Huyện Thái Thụy Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Thụy Thanh184
2Trường Tiểu học Thụy Phong320
3Trường Tiểu học Thụy Sơn389
4Trường Tiểu học Thụy Dân160
5Trường Tiểu học Thụy Duyên107
6Trường Tiểu học Thụy Ninh316
7Trường Tiểu học Thụy Chính179
8Trường Tiểu học Thụy Hưng135
9Trường Tiểu học Thụy Việt139
10Trường Tiểu học Thụy Phúc98
11Trường Tiểu học Thụy Dương274
12Trường Tiểu học Thụy Văn207
13Trường Tiểu học Thụy Bình240
14Trường Tiểu học Thụy Liên192
15Trường Tiểu học Thụy Lương137
16Trường Tiểu học Thụy Hà422
17Trường Tiểu học Thụy Hải244
18Trường Tiểu học Thị trấn750
19Trường Tiểu học Thụy Trình314
20Trường Tiểu học Thụy Quỳnh260
21Trường Tiểu học Hồng Quỳnh51
22Trường Tiểu học Thụy Hồng111
23Trường Tiểu học Thụy Dũng101
24Trường Tiểu học Thụy Xuân489
25Trường Tiểu học Thụy Trường261
26Trường Tiểu học Thụy Tân89
27Trường Tiểu học Thụy An143
28Trường Tiểu học Thái Giang115
29Trường Tiểu học Thái Sơn181
30Trường Tiểu học Thái Hà68
31Trường Tiểu học Thái Phúc276
32Trường Tiểu học Thái Dương110
33Trường Tiểu học Thái Hồng106
34Trường Tiểu học Thải Thuỷ59
35Trường Tiểu học Thái Thuần107
36Trường Tiểu học Thái Thành148
37Trường Tiểu học Thái Thịnh204
38Trường Tiểu học Thái Thọ142
39Trường Tiểu học Thái Tân125
40Trường Tiểu học Thái Học42
41Trường Tiểu học Mỹ Lộc146
42Trường Tiểu học Thái Hưng538
43Trường Tiểu học Thái An107
44Trường Tiểu học Thái Nguyên177
45Trường Tiểu học Thái Xuyên294
46Trường Tiểu học Thái Đô103
47Trường Tiểu học Thái Hoà119
48Trường Tiểu học Thái Thượng130

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương