Chào mừng các thày cô, các em học sinh đến với phiên bản IOE nâng cấp 2019 tại địa chỉ: www.beta.ioe.vn.

Số học sinh tiểu học Huyện Thái Thụy Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Thụy Thanh7
2Trường Tiểu học Thụy Phong101
3Trường Tiểu học Thụy Sơn179
4Trường Tiểu học Thụy Dân23
5Trường Tiểu học Thụy Duyên81
6Trường Tiểu học Thụy Ninh49
7Trường Tiểu học Thụy Chính96
8Trường Tiểu học Thụy Hưng75
9Trường Tiểu học Thụy Việt122
10Trường Tiểu học Thụy Phúc68
11Trường Tiểu học Thụy Dương133
12Trường Tiểu học Thụy Văn196
13Trường Tiểu học Thụy Bình109
14Trường Tiểu học Thụy Liên95
15Trường Tiểu học Thụy Lương6
16Trường Tiểu học Thụy Hà140
17Trường Tiểu học Thụy Hải121
18Trường Tiểu học Thị trấn445
19Trường Tiểu học Thụy Trình76
20Trường Tiểu học Thụy Quỳnh115
21Trường Tiểu học Hồng Quỳnh23
22Trường Tiểu học Thụy Hồng72
23Trường Tiểu học Thụy Dũng26
24Trường Tiểu học Thụy Xuân104
25Trường Tiểu học Thụy Trường76
26Trường Tiểu học Thụy Tân38
27Trường Tiểu học Thụy An92
28Trường Tiểu học Thái Giang61
29Trường Tiểu học Thái Sơn186
30Trường Tiểu học Thái Hà17
31Trường Tiểu học Thái Phúc111
32Trường Tiểu học Thái Dương45
33Trường Tiểu học Thái Hồng78
34Trường Tiểu học Thải Thuỷ8
35Trường Tiểu học Thái Thuần75
36Trường Tiểu học Thái Thành9
37Trường Tiểu học Thái Thịnh66
38Trường Tiểu học Thái Thọ58
39Trường Tiểu học Thái Tân13
40Trường Tiểu học Thái Học17
41Trường Tiểu học Mỹ Lộc20
42Trường Tiểu học Thái Hưng145
43Trường Tiểu học Thái An36
44Trường Tiểu học Thái Nguyên47
45Trường Tiểu học Thái Xuyên76
46Trường Tiểu học Thái Đô21
47Trường Tiểu học Thái Hoà29
48Trường Tiểu học Thái Thượng30

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương