Số học sinh tiểu học Huyện Thái Thụy Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Thụy Thanh1
2Trường Tiểu học Thụy Phong0
3Trường Tiểu học Thụy Sơn19
4Trường Tiểu học Thụy Dân4
5Trường Tiểu học Thụy Duyên3
6Trường Tiểu học Thụy Ninh0
7Trường Tiểu học Thụy Chính2
8Trường Tiểu học Thụy Hưng0
9Trường Tiểu học Thụy Việt2
10Trường Tiểu học Thụy Phúc1
11Trường Tiểu học Thụy Dương2
12Trường Tiểu học Thụy Văn0
13Trường Tiểu học Thụy Bình6
14Trường Tiểu học Thụy Liên7
15Trường Tiểu học Thụy Lương4
16Trường Tiểu học Thụy Hà15
17Trường Tiểu học Thụy Hải1
18Trường Tiểu học Thị trấn50
19Trường Tiểu học Thụy Trình1
20Trường Tiểu học Thụy Quỳnh9
21Trường Tiểu học Hồng Quỳnh2
22Trường Tiểu học Thụy Hồng0
23Trường Tiểu học Thụy Dũng2
24Trường Tiểu học Thụy Xuân6
25Trường Tiểu học Thụy Trường3
26Trường Tiểu học Thụy Tân0
27Trường Tiểu học Thụy An0
28Trường Tiểu học Thái Giang12
29Trường Tiểu học Thái Sơn1
30Trường Tiểu học Thái Hà1
31Trường Tiểu học Thái Phúc30
32Trường Tiểu học Thái Dương2
33Trường Tiểu học Thái Hồng0
34Trường Tiểu học Thải Thuỷ0
35Trường Tiểu học Thái Thuần0
36Trường Tiểu học Thái Thành1
37Trường Tiểu học Thái Thịnh2
38Trường Tiểu học Thái Thọ3
39Trường Tiểu học Thái Tân1
40Trường Tiểu học Thái Học4
41Trường Tiểu học Mỹ Lộc2
42Trường Tiểu học Thái Hưng72
43Trường Tiểu học Thái An3
44Trường Tiểu học Thái Nguyên7
45Trường Tiểu học Thái Xuyên1
46Trường Tiểu học Thái Đô1
47Trường Tiểu học Thái Hoà1
48Trường Tiểu học Thái Thượng0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 2

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương