BTC thông báo: Vòng thi cấp toàn quốc cho các khối lớp 5,9 và 11 sẽ diễn ra vào ngày 06/04/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 30 của hệ thống và phải nằm trong danh sách của BTC đã công bố xem tại đây. Các đơn vị giáo dục sẽ lấy mã số dự thi tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Thái Thụy Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Thụy Thanh185
2Trường Tiểu học Thụy Phong321
3Trường Tiểu học Thụy Sơn414
4Trường Tiểu học Thụy Dân164
5Trường Tiểu học Thụy Duyên109
6Trường Tiểu học Thụy Ninh318
7Trường Tiểu học Thụy Chính189
8Trường Tiểu học Thụy Hưng144
9Trường Tiểu học Thụy Việt140
10Trường Tiểu học Thụy Phúc104
11Trường Tiểu học Thụy Dương278
12Trường Tiểu học Thụy Văn207
13Trường Tiểu học Thụy Bình243
14Trường Tiểu học Thụy Liên194
15Trường Tiểu học Thụy Lương138
16Trường Tiểu học Thụy Hà457
17Trường Tiểu học Thụy Hải247
18Trường Tiểu học Thị trấn758
19Trường Tiểu học Thụy Trình319
20Trường Tiểu học Thụy Quỳnh264
21Trường Tiểu học Hồng Quỳnh52
22Trường Tiểu học Thụy Hồng112
23Trường Tiểu học Thụy Dũng104
24Trường Tiểu học Thụy Xuân505
25Trường Tiểu học Thụy Trường268
26Trường Tiểu học Thụy Tân89
27Trường Tiểu học Thụy An146
28Trường Tiểu học Thái Giang119
29Trường Tiểu học Thái Sơn184
30Trường Tiểu học Thái Hà69
31Trường Tiểu học Thái Phúc279
32Trường Tiểu học Thái Dương111
33Trường Tiểu học Thái Hồng108
34Trường Tiểu học Thải Thuỷ59
35Trường Tiểu học Thái Thuần115
36Trường Tiểu học Thái Thành153
37Trường Tiểu học Thái Thịnh216
38Trường Tiểu học Thái Thọ156
39Trường Tiểu học Thái Tân128
40Trường Tiểu học Thái Học43
41Trường Tiểu học Mỹ Lộc149
42Trường Tiểu học Thái Hưng562
43Trường Tiểu học Thái An110
44Trường Tiểu học Thái Nguyên188
45Trường Tiểu học Thái Xuyên313
46Trường Tiểu học Thái Đô108
47Trường Tiểu học Thái Hoà125
48Trường Tiểu học Thái Thượng131

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương