Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Thái Thụy Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Thụy Thanh143
2Trường Tiểu học Thụy Phong531
3Trường Tiểu học Thụy Sơn599
4Trường Tiểu học Thụy Dân228
5Trường Tiểu học Thụy Duyên180
6Trường Tiểu học Thụy Ninh497
7Trường Tiểu học Thụy Chính518
8Trường Tiểu học Thụy Hưng181
9Trường Tiểu học Thụy Việt152
10Trường Tiểu học Thụy Phúc105
11Trường Tiểu học Thụy Dương317
12Trường Tiểu học Thụy Văn325
13Trường Tiểu học Thụy Bình488
14Trường Tiểu học Thụy Liên236
15Trường Tiểu học Thụy Lương373
16Trường Tiểu học Thụy Hà609
17Trường Tiểu học Thụy Hải419
18Trường Tiểu học Thị trấn1465
19Trường Tiểu học Thụy Trình422
20Trường Tiểu học Thụy Quỳnh336
21Trường Tiểu học Hồng Quỳnh105
22Trường Tiểu học Thụy Hồng177
23Trường Tiểu học Thụy Dũng158
24Trường Tiểu học Thụy Xuân493
25Trường Tiểu học Thụy Trường360
26Trường Tiểu học Thụy Tân117
27Trường Tiểu học Thụy An181
28Trường Tiểu học Thái Giang145
29Trường Tiểu học Thái Sơn407
30Trường Tiểu học Thái Hà50
31Trường Tiểu học Thái Phúc378
32Trường Tiểu học Thái Dương117
33Trường Tiểu học Thái Hồng157
34Trường Tiểu học Thải Thuỷ69
35Trường Tiểu học Thái Thuần130
36Trường Tiểu học Thái Thành197
37Trường Tiểu học Thái Thịnh274
38Trường Tiểu học Thái Thọ469
39Trường Tiểu học Thái Tân154
40Trường Tiểu học Thái Học256
41Trường Tiểu học Mỹ Lộc80
42Trường Tiểu học Thái Hưng755
43Trường Tiểu học Thái An150
44Trường Tiểu học Thái Nguyên332
45Trường Tiểu học Thái Xuyên541
46Trường Tiểu học Thái Đô197
47Trường Tiểu học Thái Hoà222
48Trường Tiểu học Thái Thượng170

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương