Số học sinh tiểu học Huyện Thái Thụy Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Thụy Thanh117
2Trường Tiểu học Thụy Phong375
3Trường Tiểu học Thụy Sơn439
4Trường Tiểu học Thụy Dân160
5Trường Tiểu học Thụy Duyên92
6Trường Tiểu học Thụy Ninh303
7Trường Tiểu học Thụy Chính315
8Trường Tiểu học Thụy Hưng102
9Trường Tiểu học Thụy Việt83
10Trường Tiểu học Thụy Phúc69
11Trường Tiểu học Thụy Dương202
12Trường Tiểu học Thụy Văn189
13Trường Tiểu học Thụy Bình377
14Trường Tiểu học Thụy Liên152
15Trường Tiểu học Thụy Lương265
16Trường Tiểu học Thụy Hà439
17Trường Tiểu học Thụy Hải276
18Trường Tiểu học Thị trấn989
19Trường Tiểu học Thụy Trình287
20Trường Tiểu học Thụy Quỳnh222
21Trường Tiểu học Hồng Quỳnh82
22Trường Tiểu học Thụy Hồng114
23Trường Tiểu học Thụy Dũng92
24Trường Tiểu học Thụy Xuân326
25Trường Tiểu học Thụy Trường297
26Trường Tiểu học Thụy Tân91
27Trường Tiểu học Thụy An125
28Trường Tiểu học Thái Giang78
29Trường Tiểu học Thái Sơn240
30Trường Tiểu học Thái Hà26
31Trường Tiểu học Thái Phúc275
32Trường Tiểu học Thái Dương57
33Trường Tiểu học Thái Hồng88
34Trường Tiểu học Thải Thuỷ36
35Trường Tiểu học Thái Thuần69
36Trường Tiểu học Thái Thành132
37Trường Tiểu học Thái Thịnh223
38Trường Tiểu học Thái Thọ358
39Trường Tiểu học Thái Tân90
40Trường Tiểu học Thái Học168
41Trường Tiểu học Mỹ Lộc57
42Trường Tiểu học Thái Hưng653
43Trường Tiểu học Thái An56
44Trường Tiểu học Thái Nguyên246
45Trường Tiểu học Thái Xuyên379
46Trường Tiểu học Thái Đô125
47Trường Tiểu học Thái Hoà129
48Trường Tiểu học Thái Thượng110

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương