BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Số học sinh trung học cơ sở Huyện Thái Thụy Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường THCS Thụy Thanh157
2Trường THCS Thụy Phong393
3Trường THCS Thụy Sơn206
4Trường THCS Thụy Dân167
5Trường THCS Thụy Duyên173
6Trường THCS Thụy Ninh116
7Trường THCS Thụy Chính307
8Trường THCS Thụy Hưng324
9Trường THCS Thụy Việt203
10Trường THCS Thụy Phúc145
11Trường THCS Thụy Dương198
12Trường THCS Thụy Văn97
13Trường THCS Thụy Bình142
14Trường THCS Thụy Liên156
15Trường THCS Thụy Lương127
16Trường THCS Thụy Hà138
17Trường THCS Thụy Hải217
18Trường THCS thị trấn Diêm Điền432
19Trường THCS Thụy Trình260
20Trường THCS Thụy Quỳnh51
21Trường THCS Hồng Quỳnh10
22Trường THCS Thụy Hồng143
23Trường THCS Thụy Dũng88
24Trường THCS Thụy Xuân598
25Trường THCS Thụy Trường504
26Trường THCS Thụy Tân66
27Trường THCS Thụy An198
28Trường THCS Thái Giang56
29Trường THCS Thái Sơn42
30Trường THCS Thái Hà254
31Trường THCS Thái Phúc202
32Trường THCS Thái Dương160
33Trường THCS Thái Hồng200
34Trường THCS Thải Thuỷ101
35Trường THCS Thái Thuần115
36Trường THCS Thái Thành184
37Trường THCS Thái Thịnh236
38Trường THCS Thái Thọ340
39Trường THCS Thái Tân144
40Trường THCS Thái Học228
41Trường THCS Mỹ Lộc186
42Trường THCS Thái Hưng1226
43Trường THCS Thái An192
44Trường THCS Thái Nguyên542
45Trường THCS Thái Xuyên210
46Trường THCS Thái Đô200
47Trường THCS Thái Hoà251
48Trường THCS Thái Thượng379
49Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh1043

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương