BTC thông báo: Vòng thi cấp toàn quốc cho các khối lớp 5,9 và 11 sẽ diễn ra vào ngày 06/04/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 30 của hệ thống và phải nằm trong danh sách của BTC đã công bố xem tại đây. Các đơn vị giáo dục sẽ lấy mã số dự thi tại đây

Số học sinh trung học cơ sở Huyện Thái Thụy Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường THCS Thụy Thanh164
2Trường THCS Thụy Phong397
3Trường THCS Thụy Sơn210
4Trường THCS Thụy Dân168
5Trường THCS Thụy Duyên184
6Trường THCS Thụy Ninh117
7Trường THCS Thụy Chính307
8Trường THCS Thụy Hưng325
9Trường THCS Thụy Việt203
10Trường THCS Thụy Phúc150
11Trường THCS Thụy Dương199
12Trường THCS Thụy Văn99
13Trường THCS Thụy Bình142
14Trường THCS Thụy Liên157
15Trường THCS Thụy Lương130
16Trường THCS Thụy Hà149
17Trường THCS Thụy Hải234
18Trường THCS thị trấn Diêm Điền438
19Trường THCS Thụy Trình260
20Trường THCS Thụy Quỳnh53
21Trường THCS Hồng Quỳnh10
22Trường THCS Thụy Hồng143
23Trường THCS Thụy Dũng89
24Trường THCS Thụy Xuân606
25Trường THCS Thụy Trường507
26Trường THCS Thụy Tân66
27Trường THCS Thụy An198
28Trường THCS Thái Giang71
29Trường THCS Thái Sơn43
30Trường THCS Thái Hà261
31Trường THCS Thái Phúc203
32Trường THCS Thái Dương160
33Trường THCS Thái Hồng202
34Trường THCS Thải Thuỷ104
35Trường THCS Thái Thuần121
36Trường THCS Thái Thành184
37Trường THCS Thái Thịnh237
38Trường THCS Thái Thọ341
39Trường THCS Thái Tân161
40Trường THCS Thái Học248
41Trường THCS Mỹ Lộc183
42Trường THCS Thái Hưng1227
43Trường THCS Thái An193
44Trường THCS Thái Nguyên545
45Trường THCS Thái Xuyên212
46Trường THCS Thái Đô228
47Trường THCS Thái Hoà259
48Trường THCS Thái Thượng382
49Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh1054

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương