Số học sinh trung học cơ sở Huyện Thái Thụy Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường THCS Thụy Thanh4
2Trường THCS Thụy Phong9
3Trường THCS Thụy Sơn8
4Trường THCS Thụy Dân0
5Trường THCS Thụy Duyên11
6Trường THCS Thụy Ninh0
7Trường THCS Thụy Chính0
8Trường THCS Thụy Hưng0
9Trường THCS Thụy Việt3
10Trường THCS Thụy Phúc0
11Trường THCS Thụy Dương0
12Trường THCS Thụy Văn1
13Trường THCS Thụy Bình5
14Trường THCS Thụy Liên0
15Trường THCS Thụy Lương0
16Trường THCS Thụy Hà0
17Trường THCS Thụy Hải0
18Trường THCS thị trấn Diêm Điền28
19Trường THCS Thụy Trình0
20Trường THCS Thụy Quỳnh0
21Trường THCS Hồng Quỳnh1
22Trường THCS Thụy Hồng2
23Trường THCS Thụy Dũng0
24Trường THCS Thụy Xuân0
25Trường THCS Thụy Trường0
26Trường THCS Thụy Tân0
27Trường THCS Thụy An13
28Trường THCS Thái Giang0
29Trường THCS Thái Sơn0
30Trường THCS Thái Hà0
31Trường THCS Thái Phúc1
32Trường THCS Thái Dương14
33Trường THCS Thái Hồng0
34Trường THCS Thải Thuỷ0
35Trường THCS Thái Thuần0
36Trường THCS Thái Thành0
37Trường THCS Thái Thịnh0
38Trường THCS Thái Thọ1
39Trường THCS Thái Tân0
40Trường THCS Thái Học2
41Trường THCS Mỹ Lộc2
42Trường THCS Thái Hưng7
43Trường THCS Thái An0
44Trường THCS Thái Nguyên2
45Trường THCS Thái Xuyên0
46Trường THCS Thái Đô0
47Trường THCS Thái Hoà5
48Trường THCS Thái Thượng0
49Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh43

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 2

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương