Chào mừng các thày cô, các em học sinh đến với phiên bản IOE nâng cấp 2019 tại địa chỉ: www.beta.ioe.vn.

Số học sinh trung học cơ sở Huyện Thái Thụy Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường THCS Thụy Thanh35
2Trường THCS Thụy Phong97
3Trường THCS Thụy Sơn77
4Trường THCS Thụy Dân67
5Trường THCS Thụy Duyên112
6Trường THCS Thụy Ninh78
7Trường THCS Thụy Chính253
8Trường THCS Thụy Hưng142
9Trường THCS Thụy Việt182
10Trường THCS Thụy Phúc56
11Trường THCS Thụy Dương106
12Trường THCS Thụy Văn55
13Trường THCS Thụy Bình26
14Trường THCS Thụy Liên29
15Trường THCS Thụy Lương17
16Trường THCS Thụy Hà38
17Trường THCS Thụy Hải28
18Trường THCS thị trấn Diêm Điền454
19Trường THCS Thụy Trình46
20Trường THCS Thụy Quỳnh26
21Trường THCS Hồng Quỳnh12
22Trường THCS Thụy Hồng58
23Trường THCS Thụy Dũng92
24Trường THCS Thụy Xuân125
25Trường THCS Thụy Trường9
26Trường THCS Thụy Tân0
27Trường THCS Thụy An128
28Trường THCS Thái Giang54
29Trường THCS Thái Sơn223
30Trường THCS Thái Hà191
31Trường THCS Thái Phúc135
32Trường THCS Thái Dương70
33Trường THCS Thái Hồng117
34Trường THCS Thải Thuỷ27
35Trường THCS Thái Thuần64
36Trường THCS Thái Thành6
37Trường THCS Thái Thịnh45
38Trường THCS Thái Thọ30
39Trường THCS Thái Tân8
40Trường THCS Thái Học12
41Trường THCS Mỹ Lộc14
42Trường THCS Thái Hưng988
43Trường THCS Thái An92
44Trường THCS Thái Nguyên284
45Trường THCS Thái Xuyên75
46Trường THCS Thái Đô66
47Trường THCS Thái Hoà76
48Trường THCS Thái Thượng135
49Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh443

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương