Số học sinh trung học cơ sở Huyện Thái Thụy Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường THCS Thụy Thanh85
2Trường THCS Thụy Phong488
3Trường THCS Thụy Sơn161
4Trường THCS Thụy Dân230
5Trường THCS Thụy Duyên246
6Trường THCS Thụy Ninh187
7Trường THCS Thụy Chính310
8Trường THCS Thụy Hưng188
9Trường THCS Thụy Việt91
10Trường THCS Thụy Phúc93
11Trường THCS Thụy Dương125
12Trường THCS Thụy Văn91
13Trường THCS Thụy Bình283
14Trường THCS Thụy Liên149
15Trường THCS Thụy Lương161
16Trường THCS Thụy Hà202
17Trường THCS Thụy Hải259
18Trường THCS thị trấn Diêm Điền683
19Trường THCS Thụy Trình294
20Trường THCS Thụy Quỳnh65
21Trường THCS Hồng Quỳnh24
22Trường THCS Thụy Hồng75
23Trường THCS Thụy Dũng104
24Trường THCS Thụy Xuân284
25Trường THCS Thụy Trường364
26Trường THCS Thụy Tân46
27Trường THCS Thụy An209
28Trường THCS Thái Giang136
29Trường THCS Thái Sơn221
30Trường THCS Thái Hà147
31Trường THCS Thái Phúc166
32Trường THCS Thái Dương95
33Trường THCS Thái Hồng285
34Trường THCS Thải Thuỷ111
35Trường THCS Thái Thuần154
36Trường THCS Thái Thành143
37Trường THCS Thái Thịnh293
38Trường THCS Thái Thọ829
39Trường THCS Thái Tân184
40Trường THCS Thái Học392
41Trường THCS Mỹ Lộc120
42Trường THCS Thái Hưng1224
43Trường THCS Thái An233
44Trường THCS Thái Nguyên643
45Trường THCS Thái Xuyên251
46Trường THCS Thái Đô354
47Trường THCS Thái Hoà300
48Trường THCS Thái Thượng390
49Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh1216

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương