Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh trung học cơ sở Huyện Thái Thụy Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường THCS Thụy Thanh73
2Trường THCS Thụy Phong268
3Trường THCS Thụy Sơn125
4Trường THCS Thụy Dân115
5Trường THCS Thụy Duyên162
6Trường THCS Thụy Ninh158
7Trường THCS Thụy Chính207
8Trường THCS Thụy Hưng134
9Trường THCS Thụy Việt80
10Trường THCS Thụy Phúc63
11Trường THCS Thụy Dương101
12Trường THCS Thụy Văn84
13Trường THCS Thụy Bình232
14Trường THCS Thụy Liên88
15Trường THCS Thụy Lương133
16Trường THCS Thụy Hà108
17Trường THCS Thụy Hải145
18Trường THCS thị trấn Diêm Điền368
19Trường THCS Thụy Trình158
20Trường THCS Thụy Quỳnh59
21Trường THCS Hồng Quỳnh6
22Trường THCS Thụy Hồng47
23Trường THCS Thụy Dũng70
24Trường THCS Thụy Xuân226
25Trường THCS Thụy Trường234
26Trường THCS Thụy Tân7
27Trường THCS Thụy An127
28Trường THCS Thái Giang100
29Trường THCS Thái Sơn175
30Trường THCS Thái Hà82
31Trường THCS Thái Phúc106
32Trường THCS Thái Dương68
33Trường THCS Thái Hồng216
34Trường THCS Thải Thuỷ45
35Trường THCS Thái Thuần123
36Trường THCS Thái Thành87
37Trường THCS Thái Thịnh176
38Trường THCS Thái Thọ549
39Trường THCS Thái Tân142
40Trường THCS Thái Học268
41Trường THCS Mỹ Lộc66
42Trường THCS Thái Hưng850
43Trường THCS Thái An156
44Trường THCS Thái Nguyên506
45Trường THCS Thái Xuyên162
46Trường THCS Thái Đô216
47Trường THCS Thái Hoà213
48Trường THCS Thái Thượng285
49Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh861

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương