BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh trung học cơ sở Huyện Thái Thụy Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường THCS Thụy Thanh147
2Trường THCS Thụy Phong390
3Trường THCS Thụy Sơn200
4Trường THCS Thụy Dân155
5Trường THCS Thụy Duyên161
6Trường THCS Thụy Ninh113
7Trường THCS Thụy Chính305
8Trường THCS Thụy Hưng314
9Trường THCS Thụy Việt189
10Trường THCS Thụy Phúc144
11Trường THCS Thụy Dương188
12Trường THCS Thụy Văn94
13Trường THCS Thụy Bình137
14Trường THCS Thụy Liên117
15Trường THCS Thụy Lương122
16Trường THCS Thụy Hà127
17Trường THCS Thụy Hải212
18Trường THCS thị trấn Diêm Điền380
19Trường THCS Thụy Trình234
20Trường THCS Thụy Quỳnh37
21Trường THCS Hồng Quỳnh9
22Trường THCS Thụy Hồng124
23Trường THCS Thụy Dũng87
24Trường THCS Thụy Xuân559
25Trường THCS Thụy Trường490
26Trường THCS Thụy Tân54
27Trường THCS Thụy An197
28Trường THCS Thái Giang49
29Trường THCS Thái Sơn31
30Trường THCS Thái Hà87
31Trường THCS Thái Phúc196
32Trường THCS Thái Dương156
33Trường THCS Thái Hồng191
34Trường THCS Thải Thuỷ74
35Trường THCS Thái Thuần93
36Trường THCS Thái Thành182
37Trường THCS Thái Thịnh229
38Trường THCS Thái Thọ330
39Trường THCS Thái Tân137
40Trường THCS Thái Học222
41Trường THCS Mỹ Lộc176
42Trường THCS Thái Hưng1209
43Trường THCS Thái An186
44Trường THCS Thái Nguyên536
45Trường THCS Thái Xuyên203
46Trường THCS Thái Đô168
47Trường THCS Thái Hoà236
48Trường THCS Thái Thượng295
49Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh983

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 17

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương