Số học sinh trung học cơ sở Huyện Thái Thụy Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường THCS Thụy Thanh164
2Trường THCS Thụy Phong398
3Trường THCS Thụy Sơn211
4Trường THCS Thụy Dân169
5Trường THCS Thụy Duyên185
6Trường THCS Thụy Ninh117
7Trường THCS Thụy Chính308
8Trường THCS Thụy Hưng325
9Trường THCS Thụy Việt204
10Trường THCS Thụy Phúc150
11Trường THCS Thụy Dương199
12Trường THCS Thụy Văn103
13Trường THCS Thụy Bình142
14Trường THCS Thụy Liên158
15Trường THCS Thụy Lương130
16Trường THCS Thụy Hà149
17Trường THCS Thụy Hải234
18Trường THCS thị trấn Diêm Điền441
19Trường THCS Thụy Trình261
20Trường THCS Thụy Quỳnh53
21Trường THCS Hồng Quỳnh10
22Trường THCS Thụy Hồng143
23Trường THCS Thụy Dũng89
24Trường THCS Thụy Xuân607
25Trường THCS Thụy Trường508
26Trường THCS Thụy Tân66
27Trường THCS Thụy An198
28Trường THCS Thái Giang71
29Trường THCS Thái Sơn43
30Trường THCS Thái Hà262
31Trường THCS Thái Phúc204
32Trường THCS Thái Dương165
33Trường THCS Thái Hồng202
34Trường THCS Thải Thuỷ104
35Trường THCS Thái Thuần121
36Trường THCS Thái Thành184
37Trường THCS Thái Thịnh237
38Trường THCS Thái Thọ341
39Trường THCS Thái Tân163
40Trường THCS Thái Học248
41Trường THCS Mỹ Lộc186
42Trường THCS Thái Hưng1232
43Trường THCS Thái An193
44Trường THCS Thái Nguyên545
45Trường THCS Thái Xuyên212
46Trường THCS Thái Đô229
47Trường THCS Thái Hoà259
48Trường THCS Thái Thượng382
49Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh1062

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương