Số học sinh trung học cơ sở Huyện Thái Thụy Thái Bình dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường THCS Thụy Thanh107
2Trường THCS Thụy Phong351
3Trường THCS Thụy Sơn155
4Trường THCS Thụy Dân141
5Trường THCS Thụy Duyên119
6Trường THCS Thụy Ninh78
7Trường THCS Thụy Chính234
8Trường THCS Thụy Hưng247
9Trường THCS Thụy Việt136
10Trường THCS Thụy Phúc125
11Trường THCS Thụy Dương115
12Trường THCS Thụy Văn47
13Trường THCS Thụy Bình95
14Trường THCS Thụy Liên74
15Trường THCS Thụy Lương40
16Trường THCS Thụy Hà78
17Trường THCS Thụy Hải117
18Trường THCS thị trấn Diêm Điền278
19Trường THCS Thụy Trình192
20Trường THCS Thụy Quỳnh31
21Trường THCS Hồng Quỳnh4
22Trường THCS Thụy Hồng40
23Trường THCS Thụy Dũng64
24Trường THCS Thụy Xuân138
25Trường THCS Thụy Trường223
26Trường THCS Thụy Tân29
27Trường THCS Thụy An146
28Trường THCS Thái Giang24
29Trường THCS Thái Sơn14
30Trường THCS Thái Hà8
31Trường THCS Thái Phúc116
32Trường THCS Thái Dương115
33Trường THCS Thái Hồng109
34Trường THCS Thải Thuỷ51
35Trường THCS Thái Thuần54
36Trường THCS Thái Thành150
37Trường THCS Thái Thịnh91
38Trường THCS Thái Thọ179
39Trường THCS Thái Tân72
40Trường THCS Thái Học101
41Trường THCS Mỹ Lộc42
42Trường THCS Thái Hưng1076
43Trường THCS Thái An105
44Trường THCS Thái Nguyên438
45Trường THCS Thái Xuyên145
46Trường THCS Thái Đô110
47Trường THCS Thái Hoà150
48Trường THCS Thái Thượng157
49Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh820

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 10

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương