Chào mừng các thày cô, các em học sinh đến với phiên bản IOE nâng cấp 2019 tại địa chỉ: www.beta.ioe.vn.

Số học sinh tiểu học Huyện Châu Thành An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Cái Tỗu Hạ 14
2Trường Tiểu học Cái Tỗu Hạ 23
3Trường Tiểu học An Phú Thuận 13
4Trường Tiểu học An Phú Thuận 25
5Trường Tiểu học An Khánh 12
6Trường Tiểu học An Khánh 21
7Trường Tiểu học Phú Hựu1
8Trường Tiểu học An Nhơn1
9Trường Tiểu học An Hoà5
10Trường Tiểu học An Hiệp 14
11Trường Tiểu học An Hiệp 22
12Trường Tiểu học Nha Mân 11
13Trường Tiểu học Nha Mân 25
14Trường Tiểu học Tân Nghĩa Đông 15
15Trường Tiểu học Tân Nghĩa Đông 27
16Trường Tiểu học Phú Long13
17Trường Tiểu học Hoà Tân 13
18Trường Tiểu học Hoà Tân 212
19Trường Tiểu học Hoà Tân 35
20Trường Tiểu học Tân Xuân2
21Trường Tiểu học Bình Tiên 10
22Trường Tiểu học Bình Tiên 20
23Trường Tiểu học Tân Phú Trung 10
24Trường Tiểu học Tân Phú Trung 20
25Trường Tiểu học Tân Phú0
26Trường Tiểu học A An Hoà0
27Trường Tiểu học B An Hoà0
28Trường Tiểu học C An Hoà1
29Trường Tiểu học D An Hoà0
30Trường Tiểu học A Bình Hoà0
31Trường Tiểu học B Bình Hoà0
32Trường Tiểu học C Bình Hoà0
33Trường Tiểu học A Bình Thạnh0
34Trường Tiểu học B Bình Thạnh0
35Trường Tiểu học A Thị trấn An Châu0
36Trường Tiểu học B Thị trấn An Châu0
37Trường Tiểu học C Thị trấn An Châu0
38Trường Tiểu học Đ Thị trấn An Châu0
39Trường Tiểu học A Hoà Bình Thạnh1
40Trường Tiểu học B Hoà Bình Thạnh0
41Trường Tiểu học Vĩnh Lợi0
42Trường Tiểu học A Vĩnh Thành0
43Trường Tiểu học B Vĩnh Thành1
44Trường Tiểu học C Vĩnh Thành0
45Trường Tiểu học Đ Vĩnh Thành0
46Trường Tiểu học A Vĩnh Nhuận0
47Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận0
48Trường Tiểu học C Vĩnh Nhuận0
49Trường Tiểu học A Cần Đăng0
50Trường Tiểu học B Cần Đăng0
51Trường Tiểu học C Cần Đăng0
52Trường Tiểu học Đ Cần Đăng0
53Trường Tiểu học B Vĩnh Hanh0
54Trường Tiểu học C Vĩnh Hanh0
55Trường Tiểu học A Vĩnh Bình0
56Trường Tiểu học B Vĩnh Bình0
57Trường Tiểu học A Vĩnh An0
58Trường Tiểu học B Vĩnh An2
59Trường Tiểu học A Tân Phú0
60Trường Tiểu học B Tân Phú0
61Trường Tiểu học A Vĩnh Hanh0
62Trường Tiểu học An Hoá0
63Trường Tiểu học Giao Hoà0
64Trường Tiểu học Giao Long0
65Trường Tiểu học An Phước0
66Trường Tiểu học Hữu Định0
67Trường Tiểu học Tân Thạch A0
68Trường Tiểu học Tân Thạch B0
69Trường Tiểu học An Khanh0
70Trường Tiểu học Phú An Hoà0
71Trường Tiểu học Thị trấn0
72Trường Tiểu học Phú Túc A0
73Trường Tiểu học Phú Túc B0
74Trường Tiểu học Phú Đức A0
75Trường Tiểu học Phú Đức B0
76Trường Tiểu học Tân Phú A0
77Trường Tiểu học Tân Phú B0
78Trường Tiểu học Tân Phú C0
79Trường Tiểu học Tiên Thuỷ A0
80Trường Tiểu học Tiên Thuỷ B0
81Trường Tiểu học Tiên Thủy C0
82Trường Tiểu học Sơn Hoà0
83Trường Tiểu học Mỹ Thành0
84Trường Tiểu học An Hiệp0
85Trường Tiểu học Tường Đa0
86Trường Tiểu học Qưới Thành0
87Trường Tiểu học Thành Triệu0
88Trường Tiểu học Tiên Long1
89Trường Tiểu học Nguyễn Văn Khá0
90Trường Tiểu học Qưới Sơn A0
91Trường Tiểu học Qưới Sơn B0
92Trường Tiểu học Trần Văn Ơn0
93Trường Tiểu học Tam Phước0
94Trường Tiểu học Tam Phước B0
95Trường Tiểu học Thạnh Lộc 10
96Trường Tiểu học Thạnh Lộc 20
97Trường Tiểu học Mong Thọ A10
98Trường Tiểu học Mong Thọ A20
99Trường Tiểu học Mong Thọ B10
100Trường Tiểu học Mong Thọ B20
101Trường Tiểu học Mong Thọ B30
102Trường Tiểu học Mong Thọ B40
103Trường Tiểu học Giục Tượng 10
104Trường Tiểu học Giục Tượng 20
105Trường Tiểu học Minh Hoà 10
106Trường Tiểu học Minh Hoà 20
107Trường Tiểu học Minh Lương 10
108Trường Tiểu học Minh Lương 20
109Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 10
110Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 20
111Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 30
112Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 40
113Trường Tiểu học Bình An 10
114Trường Tiểu học Bình An 20
115Trường Tiểu học Bình An 30
116Trường Tiểu học Thị trấn Tầm Vu A0
117Trường Tiểu học Thị trấn Tầm Vu B0
118Trường Tiểu học An Khương Thới0
119Trường Tiểu học An Lục Long A0
120Trường Tiểu học An Lục Long B0
121Trường Tiểu học Dương Xuân Hội0
122Trường Tiểu học Đặng Thành Công0
123Trường Tiểu học Hiệp Hạnh0
124Trường Tiểu học Long Trì0
125Trường Tiểu học Lê Văn Khuê0
126Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thăng0
127Trường Tiểu học Thanh Phú Long B0
128Trường Tiểu học Thuận Mỹ0
129Trường Tiểu học Trần Văn Ngạn0
130Trường Tiểu học Việt Lâm0
131Trường Tiểu học Biên Giới0
132Trường Tiểu học Ba Chàm0
133Trường Tiểu học Bố Lớn0
134Trường Tiểu học Hoà Hội0
135Trường Tiểu học Hiệp Phước0
136Trường Tiểu học Cây Ơi0
137Trường Tiểu học Thành Bắc0
138Trường Tiểu học Thành Tây0
139Trường Tiểu học Bến Sỏi0
140Trường Tiểu học An Cơ0
141Trường Tiểu học Bàu Sen0
142Trường Tiểu học Bến Trường0
143Trường Tiểu học Bình Lợi0
144Trường Tiểu học Cầu Trường0
145Trường Tiểu học Sa Nghe0
146Trường Tiểu học Xóm Trường0
147Trường Tiểu học Ấp Vịnh0
148Trường Tiểu học Long Chẩn0
149Trường Tiểu học Long Châu0
150Trường Tiểu học Bến Cừ0
151Trường Tiểu học Gò Nổi0
152Trường Tiểu học Trà Sim0
153Trường Tiểu học Phước Hoà0
154Trường Tiểu học Phước Thanh0
155Trường Tiểu học Phước Lộc0
156Trường Tiểu học Thanh An0
157Trường Tiểu học Thanh Bình0
158Trường Tiểu học Thanh Hoà0
159Trường Tiểu học Thanh Sơn 0
160Trường Tiểu học Thanh Trung0
161Trường Tiểu học Thanh Thuận0
162Trường Tiểu học Thị trấn Khu phố 20
163Trường Tiểu học Phú Minh0
164Trường Tiểu học Phạm Tự Điểm0
165Trường Tiểu học Trí Bình0
166Trường Tiểu học Bình Phong0
167Trường Tiểu học Hoàng Lê Kha0
168Trường Tiểu học Suối Dộp0
169Trường Tiểu học Cầy Xiêng0
170Trường Tiểu học Tua Hai0
171Trường Tiểu học Bùi Xuân Quyền Đồng Khởi0
172Trường Tiểu học Tân Hội Đông0
173Trường Tiểu học Tân Lý Đông0
174Trường Tiểu học Tân Hương A0
175Trường Tiểu học Tân Hương B0
176Trường Tiểu học Tân Lý Tây A0
177Trường Tiểu học Tân Lý Tây B1
178Trường Tiểu học Tân Hiệp1
179Trường Tiểu học Thân Cửu Nghĩa A0
180Trường Tiểu học Thân Cửu Nghĩa B0
181Trường Tiểu học Long An0
182Trường Tiểu học Tam Hiệp A0
183Trường Tiểu học Tam Hiệp B0
184Trường Tiểu học Phước Thạnh0
185Trường Tiểu học Thạnh Phú0
186Trường Tiểu học Bình Đức0
187Trường Tiểu học Thới Sơn0
188Trường Tiểu học Giồng Dứa0
189Trường Tiểu học Long Định0
190Trường Tiểu học Dương Diềm0
191Trường Tiểu học Đồng Hoà0
192Trường Tiểu học Nhị Bình B0
193Trường Tiểu học Nhị Bình A0
194Trường Tiểu học Điềm Hy0
195Trường Tiểu học Hữu Đạo0
196Trường Tiểu học Bình Trưng A0
197Trường Tiểu học Bình Trưng B0
198Trường Tiểu học Vĩnh Kim0
199Trường Tiểu học Long Hưng A0
200Trường Tiểu học Long Hưng B0
201Trường Tiểu học Song Thuận0
202Trường Tiểu học Kim Sơn0
203Trường Tiểu học Phú Phong0
204Trường Tiểu học Bàn Long0
205Trường Tiểu học Hoà Lợi0
206Trường Tiểu học Hoà Minh C0
207Trường Tiểu học Long Hoà A0
208Trường Tiểu học Long Hoà0
209Trường Tiểu học Mỹ Chánh A0
210Trường Tiểu học Mỹ Chánh B0
211Trường Tiểu học Song Lộc A0
212Trường Tiểu học Song Lộc B0
213Trường Tiểu học Hưng Mỹ A0
214Trường Tiểu học Mỹ Hưng B0
215Trường Tiểu học Lương Hoà B0
216Trường Tiểu học Lương Hoà C0
217Trường Tiểu học Thị trấn Châu Thành0
218Trường Tiểu học Đa Lộc A0
219Trường Tiểu học Đa Lộc B0
220Trường Tiểu học Thanh Mỹ A0
221Trường Tiểu học Nguyệt Hoá0
222Trường Tiểu học Hoà Minh B0
223Trường Tiểu học Thanh Mỹ B0
224Trường Tiểu học Phước Hảo B0
225Trường Tiểu học Hoà Thuận A0
226Trường Tiểu học Tương Hoà A0
227Trường Tiểu học Hoà Minh A0
228Trường Tiểu học Phước Hảo A0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương