Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Châu Thành An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Cái Tỗu Hạ 122
2Trường Tiểu học Cái Tỗu Hạ 220
3Trường Tiểu học An Phú Thuận 123
4Trường Tiểu học An Phú Thuận 223
5Trường Tiểu học An Khánh 116
6Trường Tiểu học An Khánh 26
7Trường Tiểu học Phú Hựu20
8Trường Tiểu học An Nhơn15
9Trường Tiểu học An Hoà17
10Trường Tiểu học An Hiệp 131
11Trường Tiểu học An Hiệp 227
12Trường Tiểu học Nha Mân 117
13Trường Tiểu học Nha Mân 230
14Trường Tiểu học Tân Nghĩa Đông 127
15Trường Tiểu học Tân Nghĩa Đông 234
16Trường Tiểu học Phú Long60
17Trường Tiểu học Hoà Tân 148
18Trường Tiểu học Hoà Tân 257
19Trường Tiểu học Hoà Tân 323
20Trường Tiểu học Tân Xuân1
21Trường Tiểu học Bình Tiên 11
22Trường Tiểu học Bình Tiên 20
23Trường Tiểu học Tân Phú Trung 10
24Trường Tiểu học Tân Phú Trung 20
25Trường Tiểu học Tân Phú0
26Trường Tiểu học A An Hoà3
27Trường Tiểu học B An Hoà0
28Trường Tiểu học C An Hoà1
29Trường Tiểu học D An Hoà0
30Trường Tiểu học A Bình Hoà67
31Trường Tiểu học B Bình Hoà11
32Trường Tiểu học C Bình Hoà2
33Trường Tiểu học A Bình Thạnh0
34Trường Tiểu học B Bình Thạnh4
35Trường Tiểu học A Thị trấn An Châu46
36Trường Tiểu học B Thị trấn An Châu22
37Trường Tiểu học C Thị trấn An Châu29
38Trường Tiểu học Đ Thị trấn An Châu0
39Trường Tiểu học A Hoà Bình Thạnh0
40Trường Tiểu học B Hoà Bình Thạnh0
41Trường Tiểu học Vĩnh Lợi4
42Trường Tiểu học A Vĩnh Thành14
43Trường Tiểu học B Vĩnh Thành14
44Trường Tiểu học C Vĩnh Thành6
45Trường Tiểu học Đ Vĩnh Thành1
46Trường Tiểu học A Vĩnh Nhuận3
47Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận0
48Trường Tiểu học C Vĩnh Nhuận0
49Trường Tiểu học A Cần Đăng23
50Trường Tiểu học B Cần Đăng4
51Trường Tiểu học C Cần Đăng4
52Trường Tiểu học Đ Cần Đăng0
53Trường Tiểu học B Vĩnh Hanh14
54Trường Tiểu học C Vĩnh Hanh7
55Trường Tiểu học A Vĩnh Bình1
56Trường Tiểu học B Vĩnh Bình2
57Trường Tiểu học A Vĩnh An1
58Trường Tiểu học B Vĩnh An1
59Trường Tiểu học A Tân Phú3
60Trường Tiểu học B Tân Phú0
61Trường Tiểu học A Vĩnh Hanh1
62Trường Tiểu học An Hoá0
63Trường Tiểu học Giao Hoà0
64Trường Tiểu học Giao Long0
65Trường Tiểu học An Phước1
66Trường Tiểu học Hữu Định0
67Trường Tiểu học Tân Thạch A0
68Trường Tiểu học Tân Thạch B0
69Trường Tiểu học An Khanh0
70Trường Tiểu học Phú An Hoà2
71Trường Tiểu học Thị trấn0
72Trường Tiểu học Phú Túc A0
73Trường Tiểu học Phú Túc B0
74Trường Tiểu học Phú Đức A0
75Trường Tiểu học Phú Đức B0
76Trường Tiểu học Tân Phú A0
77Trường Tiểu học Tân Phú B0
78Trường Tiểu học Tân Phú C0
79Trường Tiểu học Tiên Thuỷ A0
80Trường Tiểu học Tiên Thuỷ B0
81Trường Tiểu học Tiên Thủy C0
82Trường Tiểu học Sơn Hoà1
83Trường Tiểu học Mỹ Thành6
84Trường Tiểu học An Hiệp3
85Trường Tiểu học Tường Đa0
86Trường Tiểu học Qưới Thành1
87Trường Tiểu học Thành Triệu1
88Trường Tiểu học Tiên Long0
89Trường Tiểu học Nguyễn Văn Khá0
90Trường Tiểu học Qưới Sơn A0
91Trường Tiểu học Qưới Sơn B0
92Trường Tiểu học Trần Văn Ơn1
93Trường Tiểu học Tam Phước0
94Trường Tiểu học Tam Phước B0
95Trường Tiểu học Thạnh Lộc 10
96Trường Tiểu học Thạnh Lộc 20
97Trường Tiểu học Mong Thọ A10
98Trường Tiểu học Mong Thọ A20
99Trường Tiểu học Mong Thọ B10
100Trường Tiểu học Mong Thọ B20
101Trường Tiểu học Mong Thọ B30
102Trường Tiểu học Mong Thọ B40
103Trường Tiểu học Giục Tượng 11
104Trường Tiểu học Giục Tượng 20
105Trường Tiểu học Minh Hoà 11
106Trường Tiểu học Minh Hoà 21
107Trường Tiểu học Minh Lương 10
108Trường Tiểu học Minh Lương 21
109Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 10
110Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 20
111Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 30
112Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 40
113Trường Tiểu học Bình An 11
114Trường Tiểu học Bình An 20
115Trường Tiểu học Bình An 31
116Trường Tiểu học Thị trấn Tầm Vu A0
117Trường Tiểu học Thị trấn Tầm Vu B0
118Trường Tiểu học An Khương Thới0
119Trường Tiểu học An Lục Long A5
120Trường Tiểu học An Lục Long B0
121Trường Tiểu học Dương Xuân Hội0
122Trường Tiểu học Đặng Thành Công0
123Trường Tiểu học Hiệp Hạnh0
124Trường Tiểu học Long Trì0
125Trường Tiểu học Lê Văn Khuê1
126Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thăng0
127Trường Tiểu học Thanh Phú Long B0
128Trường Tiểu học Thuận Mỹ0
129Trường Tiểu học Trần Văn Ngạn0
130Trường Tiểu học Việt Lâm0
131Trường Tiểu học Biên Giới0
132Trường Tiểu học Ba Chàm0
133Trường Tiểu học Bố Lớn0
134Trường Tiểu học Hoà Hội0
135Trường Tiểu học Hiệp Phước0
136Trường Tiểu học Cây Ơi0
137Trường Tiểu học Thành Bắc0
138Trường Tiểu học Thành Tây0
139Trường Tiểu học Bến Sỏi0
140Trường Tiểu học An Cơ1
141Trường Tiểu học Bàu Sen0
142Trường Tiểu học Bến Trường0
143Trường Tiểu học Bình Lợi0
144Trường Tiểu học Cầu Trường0
145Trường Tiểu học Sa Nghe0
146Trường Tiểu học Xóm Trường0
147Trường Tiểu học Ấp Vịnh0
148Trường Tiểu học Long Chẩn0
149Trường Tiểu học Long Châu0
150Trường Tiểu học Bến Cừ0
151Trường Tiểu học Gò Nổi0
152Trường Tiểu học Trà Sim0
153Trường Tiểu học Phước Hoà0
154Trường Tiểu học Phước Thanh0
155Trường Tiểu học Phước Lộc0
156Trường Tiểu học Thanh An0
157Trường Tiểu học Thanh Bình1
158Trường Tiểu học Thanh Hoà0
159Trường Tiểu học Thanh Sơn 0
160Trường Tiểu học Thanh Trung1
161Trường Tiểu học Thanh Thuận0
162Trường Tiểu học Thị trấn Khu phố 21
163Trường Tiểu học Phú Minh1
164Trường Tiểu học Phạm Tự Điểm0
165Trường Tiểu học Trí Bình0
166Trường Tiểu học Bình Phong0
167Trường Tiểu học Hoàng Lê Kha0
168Trường Tiểu học Suối Dộp0
169Trường Tiểu học Cầy Xiêng0
170Trường Tiểu học Tua Hai0
171Trường Tiểu học Bùi Xuân Quyền Đồng Khởi0
172Trường Tiểu học Tân Hội Đông0
173Trường Tiểu học Tân Lý Đông0
174Trường Tiểu học Tân Hương A0
175Trường Tiểu học Tân Hương B0
176Trường Tiểu học Tân Lý Tây A0
177Trường Tiểu học Tân Lý Tây B0
178Trường Tiểu học Tân Hiệp3
179Trường Tiểu học Thân Cửu Nghĩa A9
180Trường Tiểu học Thân Cửu Nghĩa B1
181Trường Tiểu học Long An1
182Trường Tiểu học Tam Hiệp A0
183Trường Tiểu học Tam Hiệp B0
184Trường Tiểu học Phước Thạnh0
185Trường Tiểu học Thạnh Phú1
186Trường Tiểu học Bình Đức0
187Trường Tiểu học Thới Sơn0
188Trường Tiểu học Giồng Dứa0
189Trường Tiểu học Long Định1
190Trường Tiểu học Dương Diềm0
191Trường Tiểu học Đồng Hoà1
192Trường Tiểu học Nhị Bình B0
193Trường Tiểu học Nhị Bình A0
194Trường Tiểu học Điềm Hy2
195Trường Tiểu học Hữu Đạo0
196Trường Tiểu học Bình Trưng A3
197Trường Tiểu học Bình Trưng B0
198Trường Tiểu học Vĩnh Kim1
199Trường Tiểu học Long Hưng A0
200Trường Tiểu học Long Hưng B0
201Trường Tiểu học Song Thuận1
202Trường Tiểu học Kim Sơn0
203Trường Tiểu học Phú Phong0
204Trường Tiểu học Bàn Long0
205Trường Tiểu học Hoà Lợi0
206Trường Tiểu học Hoà Minh C0
207Trường Tiểu học Long Hoà A0
208Trường Tiểu học Long Hoà0
209Trường Tiểu học Mỹ Chánh A0
210Trường Tiểu học Mỹ Chánh B0
211Trường Tiểu học Song Lộc A0
212Trường Tiểu học Song Lộc B0
213Trường Tiểu học Hưng Mỹ A0
214Trường Tiểu học Mỹ Hưng B7
215Trường Tiểu học Lương Hoà B2
216Trường Tiểu học Lương Hoà C0
217Trường Tiểu học Thị trấn Châu Thành5
218Trường Tiểu học Đa Lộc A0
219Trường Tiểu học Đa Lộc B0
220Trường Tiểu học Thanh Mỹ A1
221Trường Tiểu học Nguyệt Hoá0
222Trường Tiểu học Hoà Minh B0
223Trường Tiểu học Thanh Mỹ B2
224Trường Tiểu học Phước Hảo B0
225Trường Tiểu học Hoà Thuận A1
226Trường Tiểu học Tương Hoà A0
227Trường Tiểu học Hoà Minh A0
228Trường Tiểu học Phước Hảo A4

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương