Số học sinh trung học cơ sở Huyện Châu Thành An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường THCS An Nhơn5
2Trường THCS An Khánh8
3Trường THCS An Phú Thuận10
4Trường THCS An Hiệp9
5Trường THCS Phú Long9
6Trường THCS Tân Bình6
7Trường THCS Hoà Tân3
8Trường THCS Tân Phú Trung2
9Trường THCS Tân Phú4
10Trường THCS Quản Cơ Thành14
11Trường THCS Vĩnh Thành9
12Trường THCS Bình Thạnh4
13Trường THCS Vĩnh Hanh5
14Trường THCS Vĩnh Nhuận14
15Trường THCS An Châu29
16Trường THCS An Hoà23
17Trường THCS Vĩnh Lợi17
18Trường THCS Vĩnh An21
19Trường THCS Tiên Long8
20Trường THCS Tiên Thuỷ2
21Trường THCS Tân Phú A1
22Trường THCS Tân Phú B1
23Trường THCS Phú Túc0
24Trường THCS Tân Thạch0
25Trường THCS Giao Long0
26Trường THCS Quới Sơn0
27Trường THCS Hữu Định0
28Trường THCS Tam Phước0
29Trường THCS An Hoá0
30Trường THCS An Phước0
31Trường THCS Trần Văn Ơn0
32Trường THCS Sơn Hoà0
33Trường THCS Tường Đa0
34Trường THCS Mong Thọ B11
35Trường THCS Mong Thọ B20
36Trường THCS Giục Tượng0
37Trường THCS Minh Hoà0
38Trường THCS Minh Lương0
39Trường THCS Vĩnh Hoà Hiệp0
40Trường THCS Bình An0
41Trường THCS Mong Thọ A0
42Trường THCS An Lục Long0
43Trường THCS Nguyễn Văn Thăng1
44Trường THCS Thanh Phú Long0
45Trường THCS Thuận Mỹ0
46Trường THCS Vĩnh Công0
47Trường THCS Thị trấn Tầm Vu6
48Trường THCS Long Trì0
49Trường THCS Thị trấn Châu Thành3
50Trường THCS Trí Bình0
51Trường THCS Thái Bình0
52Trường THCS Tua Hai Đồng Khởi0
53Trường THCS Hảo Đước0
54Trường THCS Phước Vinh0
55Trường THCS Võ Văn Truyện3
56Trường THCS Long Vĩnh0
57Trường THCS Nam Điền0
58Trường THCS Thành Long0
59Trường THCS Hoà Thạnh0
60Trường THCS Biên Giới1
61Trường THCS Hảo Đức B0
62Trường THCS Hoà Hội0
63Trường THCS Tân Hội Đông0
64Trường THCS Tân Hương0
65Trường THCS Tân Lý Tây0
66Trường THCS Tân Hiệp0
67Trường THCS Thân Cửu Nghĩa4
68Trường THCS Long An0
69Trường THCS Tam Hiệp0
70Trường THCS Phú Thạnh0
71Trường THCS Bình Đức0
72Trường THCS Thới Sơn1
73Trường THCS Long Định1
74Trường THCS Đông Hoà0
75Trường THCS Nhị Bình0
76Trường THCS Vĩnh Kim0
77Trường THCS Song Thuận0
78Trường THCS Rạch Gầm - Kim Sơn0
79Trường THCS Phú Phong1
80Trường THCS Bàn Long0
81Trường THCS Long Hưng0
82Trường THCS Hưng Mỹ0
83Trường THCS Đa Lộc1
84Trường THCS Lương Hoà0
85Trường THCS Hoà Minh B0
86Trường THCS Hoà Lợi0
87Trường THCS Phước Hảo0
88Trường THCS Long Hoà0
89Trường THCS Song Lộc0
90Trường THCS Hoà Thuận0
91Trường THCS Thanh Mỹ0
92Trường THCS Vĩnh Bình0
93Trường THCS Cần Đăng5
94THCS Hòa Bình Thạnh1

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương