Số học sinh tiểu học Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Đồng Bẩm45
2Trường Tiểu học Cao Ngạn31
3Trường Tiểu học Tân Long36
4Trường Tiểu học Khánh Hoà2
5Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ98
6Trường Tiểu học Đội Cấn234
7Trường Tiểu học Trưng Vương210
8Trường Tiểu học Nha Trang164
9Trường Tiểu học Thống Nhất38
10Trường Tiểu học Đồng Quang94
11Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân195
12Trường Tiểu học Nguyễn Huệ105
13Trường Tiểu học Gia Sàng41
14Trường Tiểu học Tân Lập120
15Trường Tiểu học Lê Văn Tám111
16Trường Tiểu học Phú Xá218
17Trường Tiểu học Độc Lập128
18Trường Tiểu học Trung Thành40
19Trường Tiểu học Hương Sơn66
20Trường Tiểu học Tân Thành 126
21Trường Tiểu học Tân Thành 242
22Trường Tiểu học Cam Giá13
23Trường Tiểu học Tân Thịnh0
24Trường Tiểu học Quyết Thắng81
25Trường Tiểu học Thịnh Đức1
26Trường Tiểu học Phúc Xuân3
27Trường Tiểu học Phúc Hà2
28Trường Tiểu học Quang Vinh14
29Trường Tiểu học Túc Duyên93
30Trường Tiểu học Lương Sơn22
31Trường Tiểu học Ninh Sơn3
32Trường Tiểu học Tích Lương 113
33Trường Tiểu học Tích Lương 28
34Trường Tiểu học Phúc Trìu3
35Trường Tiểu học Tân Cương15
36Trường Tiểu học Lương Ngọc Quyến31
37Trường THCS Dân lập Nguyễn Trãi2
38Tiểu học Đồng Hỷ17
39Trường TH-THCS 915 Gia Sàng58
40Trường Tiểu học tư thục Thái Hải0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương