BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Số học sinh tiểu học Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Đồng Bẩm11
2Trường Tiểu học Cao Ngạn1
3Trường Tiểu học Tân Long4
4Trường Tiểu học Khánh Hoà0
5Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ29
6Trường Tiểu học Đội Cấn34
7Trường Tiểu học Trưng Vương52
8Trường Tiểu học Nha Trang15
9Trường Tiểu học Thống Nhất6
10Trường Tiểu học Đồng Quang14
11Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân62
12Trường Tiểu học Nguyễn Huệ24
13Trường Tiểu học Gia Sàng16
14Trường Tiểu học Tân Lập20
15Trường Tiểu học Lê Văn Tám40
16Trường Tiểu học Phú Xá52
17Trường Tiểu học Độc Lập22
18Trường Tiểu học Trung Thành19
19Trường Tiểu học Hương Sơn15
20Trường Tiểu học Tân Thành 114
21Trường Tiểu học Tân Thành 24
22Trường Tiểu học Cam Giá7
23Trường Tiểu học Tân Thịnh1
24Trường Tiểu học Quyết Thắng9
25Trường Tiểu học Thịnh Đức3
26Trường Tiểu học Phúc Xuân1
27Trường Tiểu học Phúc Hà1
28Trường Tiểu học Quang Vinh10
29Trường Tiểu học Túc Duyên17
30Trường Tiểu học Lương Sơn4
31Trường Tiểu học Ninh Sơn2
32Trường Tiểu học Tích Lương 11
33Trường Tiểu học Tích Lương 26
34Trường Tiểu học Phúc Trìu0
35Trường Tiểu học Tân Cương4
36Trường Tiểu học Lương Ngọc Quyến11
37Trường THCS Dân lập Nguyễn Trãi0
38Tiểu học Đồng Hỷ8
39Trường TH-THCS 915 Gia Sàng7
40Trường Tiểu học tư thục Thái Hải1

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương