Số học sinh tiểu học Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Đồng Bẩm12
2Trường Tiểu học Cao Ngạn2
3Trường Tiểu học Tân Long4
4Trường Tiểu học Khánh Hoà0
5Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ31
6Trường Tiểu học Đội Cấn43
7Trường Tiểu học Trưng Vương60
8Trường Tiểu học Nha Trang17
9Trường Tiểu học Thống Nhất6
10Trường Tiểu học Đồng Quang23
11Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân71
12Trường Tiểu học Nguyễn Huệ28
13Trường Tiểu học Gia Sàng18
14Trường Tiểu học Tân Lập23
15Trường Tiểu học Lê Văn Tám44
16Trường Tiểu học Phú Xá60
17Trường Tiểu học Độc Lập25
18Trường Tiểu học Trung Thành23
19Trường Tiểu học Hương Sơn17
20Trường Tiểu học Tân Thành 117
21Trường Tiểu học Tân Thành 25
22Trường Tiểu học Cam Giá7
23Trường Tiểu học Tân Thịnh1
24Trường Tiểu học Quyết Thắng13
25Trường Tiểu học Thịnh Đức3
26Trường Tiểu học Phúc Xuân1
27Trường Tiểu học Phúc Hà1
28Trường Tiểu học Quang Vinh10
29Trường Tiểu học Túc Duyên19
30Trường Tiểu học Lương Sơn4
31Trường Tiểu học Ninh Sơn2
32Trường Tiểu học Tích Lương 11
33Trường Tiểu học Tích Lương 26
34Trường Tiểu học Phúc Trìu0
35Trường Tiểu học Tân Cương4
36Trường Tiểu học Lương Ngọc Quyến12
37Trường THCS Dân lập Nguyễn Trãi0
38Tiểu học Đồng Hỷ9
39Trường TH-THCS 915 Gia Sàng8
40Trường Tiểu học tư thục Thái Hải1

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương