Số học sinh tiểu học Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Đồng Bẩm9
2Trường Tiểu học Cao Ngạn0
3Trường Tiểu học Tân Long3
4Trường Tiểu học Khánh Hoà0
5Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ19
6Trường Tiểu học Đội Cấn21
7Trường Tiểu học Trưng Vương37
8Trường Tiểu học Nha Trang5
9Trường Tiểu học Thống Nhất4
10Trường Tiểu học Đồng Quang12
11Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân45
12Trường Tiểu học Nguyễn Huệ14
13Trường Tiểu học Gia Sàng16
14Trường Tiểu học Tân Lập12
15Trường Tiểu học Lê Văn Tám30
16Trường Tiểu học Phú Xá30
17Trường Tiểu học Độc Lập20
18Trường Tiểu học Trung Thành16
19Trường Tiểu học Hương Sơn13
20Trường Tiểu học Tân Thành 14
21Trường Tiểu học Tân Thành 21
22Trường Tiểu học Cam Giá4
23Trường Tiểu học Tân Thịnh1
24Trường Tiểu học Quyết Thắng6
25Trường Tiểu học Thịnh Đức2
26Trường Tiểu học Phúc Xuân1
27Trường Tiểu học Phúc Hà0
28Trường Tiểu học Quang Vinh9
29Trường Tiểu học Túc Duyên12
30Trường Tiểu học Lương Sơn2
31Trường Tiểu học Ninh Sơn0
32Trường Tiểu học Tích Lương 11
33Trường Tiểu học Tích Lương 26
34Trường Tiểu học Phúc Trìu0
35Trường Tiểu học Tân Cương1
36Trường Tiểu học Lương Ngọc Quyến7
37Trường THCS Dân lập Nguyễn Trãi0
38Tiểu học Đồng Hỷ6
39Trường TH-THCS 915 Gia Sàng5
40Trường Tiểu học tư thục Thái Hải1

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 11

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương