Số học sinh tiểu học Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Đồng Bẩm0
2Trường Tiểu học Cao Ngạn0
3Trường Tiểu học Tân Long1
4Trường Tiểu học Khánh Hoà0
5Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ3
6Trường Tiểu học Đội Cấn3
7Trường Tiểu học Trưng Vương9
8Trường Tiểu học Nha Trang0
9Trường Tiểu học Thống Nhất1
10Trường Tiểu học Đồng Quang8
11Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân7
12Trường Tiểu học Nguyễn Huệ3
13Trường Tiểu học Gia Sàng1
14Trường Tiểu học Tân Lập3
15Trường Tiểu học Lê Văn Tám2
16Trường Tiểu học Phú Xá12
17Trường Tiểu học Độc Lập0
18Trường Tiểu học Trung Thành0
19Trường Tiểu học Hương Sơn1
20Trường Tiểu học Tân Thành 15
21Trường Tiểu học Tân Thành 20
22Trường Tiểu học Cam Giá0
23Trường Tiểu học Tân Thịnh0
24Trường Tiểu học Quyết Thắng2
25Trường Tiểu học Thịnh Đức0
26Trường Tiểu học Phúc Xuân0
27Trường Tiểu học Phúc Hà0
28Trường Tiểu học Quang Vinh0
29Trường Tiểu học Túc Duyên0
30Trường Tiểu học Lương Sơn2
31Trường Tiểu học Ninh Sơn0
32Trường Tiểu học Tích Lương 11
33Trường Tiểu học Tích Lương 20
34Trường Tiểu học Phúc Trìu0
35Trường Tiểu học Tân Cương0
36Trường Tiểu học Lương Ngọc Quyến1
37Trường THCS Dân lập Nguyễn Trãi0
38Tiểu học Đồng Hỷ0
39Trường TH-THCS 915 Gia Sàng1
40Trường Tiểu học tư thục Thái Hải0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương