BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện Chợ Mới An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học A Kiến Thành9
2Trường Tiểu học Quảng Chu 17
3Trường Tiểu học Quảng Chu 24
4Trường Tiểu học Chợ Mới22
5Trường Tiểu học Yên Đĩnh1
6Trường Tiểu học Như Cố 22
7Trường Tiểu học Như Cố 14
8Trường Tiểu học Bình Văn3
9Trường Tiểu học Yên Hân6
10Trường Tiểu học Yên Cư4
11Trường Tiểu học Thanh Vận3
12Trường Tiểu học Nông Thịnh7
13Trường Tiểu học Nông Hạ3
14Trường Tiểu học Cao Kỳ6
15Trường Tiểu học Hoà Mục15
16Trường Tiểu học Thanh Mai8
17Trường Tiểu học A Thị trấn Chợ Mới43
18Trường Tiểu học Phù Đổng8
19Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh7
20Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo1
21Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi0
22Trường Tiểu học Lê Hồng Phong2
23Trường Tiểu học Quang Trung2
24Trường Tiểu học A thị trấn Mỹ Luông4
25Trường Tiểu học B Mỹ Luông0
26Trường Tiểu học C Mỹ Luông0
27Trường Tiểu học Đ Mỹ Luông0
28Trường Tiểu học A Hội An1
29Trường Tiểu học B Hội An0
30Trường Tiểu học C Hội An2
31Trường Tiểu học Ab Phước Xuân0
32Trường Tiểu học Bb Phước Xuân0
33Trường Tiểu học Cb Phước Xuân0
34Trường Tiểu học A Mỹ Hiệp2
35Trường Tiểu học B Mỹ Hiệp0
36Trường Tiểu học C Mỹ Hiệp0
37Trường Tiểu học D Mỹ Hiệp0
38Trường Tiểu học A Tấn Mỹ0
39Trường Tiểu học B Tấn Mỹ0
40Trường Tiểu học C Tân Mỹ0
41Trường Tiểu học D Tân Mỹ0
42Trường Tiểu học E Tân Mỹ0
43Trường Tiểu học A Kiến An1
44Trường Tiểu học B Kiến An0
45Trường Tiểu học C Kiến An1
46Trường Tiểu học D Kiến An0
47Trường Tiểu học E Kiến An1
48Trường Tiểu học B Kiến Thành3
49Trường Tiểu học C Kiến Thành0
50Trường Tiểu học Đ Kiến Thành0
51Trường Tiểu học A Mỹ Hội Đông5
52Trường Tiểu học B Mỹ Hội Đông3
53Trường Tiểu học C Mỹ Hội Đông4
54Trường Tiểu học D Mỹ Hội Đông0
55Trường Tiểu học A Nhơn Mỹ0
56Trường Tiểu học B Nhơn Mỹ1
57Trường Tiểu học C Nhơn Mỹ1
58Trường Tiểu học A Long Giang2
59Trường Tiểu học B Long Giang1
60Trường Tiểu học C Long Giang0
61Trường Tiểu học A Long Kiến3
62Trường Tiểu học B Long Kiến0
63Trường Tiểu học A An Thạnh Trung0
64Trường Tiểu học B An Thạnh Trung1
65Trường Tiểu học C An Thạnh Trung0
66Trường Tiểu học A Hoà Bình 0
67Trường Tiểu học B Hoà Bình1
68Trường Tiểu học A Hoà An0
69Trường Tiểu học B Hoà An0
70Trường Tiểu học C Hoà An0
71Tiểu học D Bình Phước Xuân0
72Trường Tiểu học B Thị trấn Chợ Mới7
73Tiểu học A Mỹ An3

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 18

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương