Số học sinh tiểu học Huyện Chợ Mới An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học A Kiến Thành4
2Trường Tiểu học Quảng Chu 12
3Trường Tiểu học Quảng Chu 21
4Trường Tiểu học Chợ Mới10
5Trường Tiểu học Yên Đĩnh0
6Trường Tiểu học Như Cố 20
7Trường Tiểu học Như Cố 12
8Trường Tiểu học Bình Văn2
9Trường Tiểu học Yên Hân3
10Trường Tiểu học Yên Cư2
11Trường Tiểu học Thanh Vận3
12Trường Tiểu học Nông Thịnh2
13Trường Tiểu học Nông Hạ2
14Trường Tiểu học Cao Kỳ3
15Trường Tiểu học Hoà Mục8
16Trường Tiểu học Thanh Mai5
17Trường Tiểu học A Thị trấn Chợ Mới33
18Trường Tiểu học Phù Đổng5
19Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh3
20Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo0
21Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi0
22Trường Tiểu học Lê Hồng Phong0
23Trường Tiểu học Quang Trung2
24Trường Tiểu học A thị trấn Mỹ Luông3
25Trường Tiểu học B Mỹ Luông0
26Trường Tiểu học C Mỹ Luông0
27Trường Tiểu học Đ Mỹ Luông0
28Trường Tiểu học A Hội An1
29Trường Tiểu học B Hội An0
30Trường Tiểu học C Hội An2
31Trường Tiểu học Ab Phước Xuân0
32Trường Tiểu học Bb Phước Xuân0
33Trường Tiểu học Cb Phước Xuân0
34Trường Tiểu học A Mỹ Hiệp2
35Trường Tiểu học B Mỹ Hiệp0
36Trường Tiểu học C Mỹ Hiệp0
37Trường Tiểu học D Mỹ Hiệp0
38Trường Tiểu học A Tấn Mỹ0
39Trường Tiểu học B Tấn Mỹ0
40Trường Tiểu học C Tân Mỹ0
41Trường Tiểu học D Tân Mỹ0
42Trường Tiểu học E Tân Mỹ0
43Trường Tiểu học A Kiến An1
44Trường Tiểu học B Kiến An0
45Trường Tiểu học C Kiến An1
46Trường Tiểu học D Kiến An0
47Trường Tiểu học E Kiến An0
48Trường Tiểu học B Kiến Thành2
49Trường Tiểu học C Kiến Thành0
50Trường Tiểu học Đ Kiến Thành0
51Trường Tiểu học A Mỹ Hội Đông4
52Trường Tiểu học B Mỹ Hội Đông2
53Trường Tiểu học C Mỹ Hội Đông3
54Trường Tiểu học D Mỹ Hội Đông0
55Trường Tiểu học A Nhơn Mỹ0
56Trường Tiểu học B Nhơn Mỹ0
57Trường Tiểu học C Nhơn Mỹ0
58Trường Tiểu học A Long Giang0
59Trường Tiểu học B Long Giang1
60Trường Tiểu học C Long Giang0
61Trường Tiểu học A Long Kiến2
62Trường Tiểu học B Long Kiến0
63Trường Tiểu học A An Thạnh Trung0
64Trường Tiểu học B An Thạnh Trung1
65Trường Tiểu học C An Thạnh Trung0
66Trường Tiểu học A Hoà Bình 0
67Trường Tiểu học B Hoà Bình1
68Trường Tiểu học A Hoà An0
69Trường Tiểu học B Hoà An0
70Trường Tiểu học C Hoà An0
71Tiểu học D Bình Phước Xuân0
72Trường Tiểu học B Thị trấn Chợ Mới2
73Tiểu học A Mỹ An3

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 10

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương