Số học sinh tiểu học Huyện Chợ Mới An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học A Kiến Thành0
2Trường Tiểu học Quảng Chu 10
3Trường Tiểu học Quảng Chu 20
4Trường Tiểu học Chợ Mới1
5Trường Tiểu học Yên Đĩnh0
6Trường Tiểu học Như Cố 20
7Trường Tiểu học Như Cố 10
8Trường Tiểu học Bình Văn1
9Trường Tiểu học Yên Hân1
10Trường Tiểu học Yên Cư1
11Trường Tiểu học Thanh Vận1
12Trường Tiểu học Nông Thịnh0
13Trường Tiểu học Nông Hạ0
14Trường Tiểu học Cao Kỳ1
15Trường Tiểu học Hoà Mục1
16Trường Tiểu học Thanh Mai0
17Trường Tiểu học A Thị trấn Chợ Mới4
18Trường Tiểu học Phù Đổng1
19Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh0
20Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo0
21Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi0
22Trường Tiểu học Lê Hồng Phong0
23Trường Tiểu học Quang Trung0
24Trường Tiểu học A thị trấn Mỹ Luông0
25Trường Tiểu học B Mỹ Luông0
26Trường Tiểu học C Mỹ Luông0
27Trường Tiểu học Đ Mỹ Luông0
28Trường Tiểu học A Hội An0
29Trường Tiểu học B Hội An0
30Trường Tiểu học C Hội An0
31Trường Tiểu học Ab Phước Xuân0
32Trường Tiểu học Bb Phước Xuân0
33Trường Tiểu học Cb Phước Xuân0
34Trường Tiểu học A Mỹ Hiệp0
35Trường Tiểu học B Mỹ Hiệp0
36Trường Tiểu học C Mỹ Hiệp0
37Trường Tiểu học D Mỹ Hiệp0
38Trường Tiểu học A Tấn Mỹ0
39Trường Tiểu học B Tấn Mỹ0
40Trường Tiểu học C Tân Mỹ0
41Trường Tiểu học D Tân Mỹ0
42Trường Tiểu học E Tân Mỹ0
43Trường Tiểu học A Kiến An0
44Trường Tiểu học B Kiến An0
45Trường Tiểu học C Kiến An0
46Trường Tiểu học D Kiến An0
47Trường Tiểu học E Kiến An0
48Trường Tiểu học B Kiến Thành0
49Trường Tiểu học C Kiến Thành0
50Trường Tiểu học Đ Kiến Thành0
51Trường Tiểu học A Mỹ Hội Đông0
52Trường Tiểu học B Mỹ Hội Đông0
53Trường Tiểu học C Mỹ Hội Đông0
54Trường Tiểu học D Mỹ Hội Đông0
55Trường Tiểu học A Nhơn Mỹ0
56Trường Tiểu học B Nhơn Mỹ0
57Trường Tiểu học C Nhơn Mỹ0
58Trường Tiểu học A Long Giang0
59Trường Tiểu học B Long Giang0
60Trường Tiểu học C Long Giang0
61Trường Tiểu học A Long Kiến0
62Trường Tiểu học B Long Kiến0
63Trường Tiểu học A An Thạnh Trung0
64Trường Tiểu học B An Thạnh Trung0
65Trường Tiểu học C An Thạnh Trung0
66Trường Tiểu học A Hoà Bình 0
67Trường Tiểu học B Hoà Bình0
68Trường Tiểu học A Hoà An0
69Trường Tiểu học B Hoà An0
70Trường Tiểu học C Hoà An0
71Tiểu học D Bình Phước Xuân0
72Trường Tiểu học B Thị trấn Chợ Mới0
73Tiểu học A Mỹ An0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 2

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương