Số học sinh tiểu học Huyện Chợ Mới An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học A Kiến Thành14
2Trường Tiểu học Quảng Chu 17
3Trường Tiểu học Quảng Chu 27
4Trường Tiểu học Chợ Mới31
5Trường Tiểu học Yên Đĩnh3
6Trường Tiểu học Như Cố 24
7Trường Tiểu học Như Cố 14
8Trường Tiểu học Bình Văn9
9Trường Tiểu học Yên Hân3
10Trường Tiểu học Yên Cư5
11Trường Tiểu học Thanh Vận11
12Trường Tiểu học Nông Thịnh10
13Trường Tiểu học Nông Hạ13
14Trường Tiểu học Cao Kỳ10
15Trường Tiểu học Hoà Mục13
16Trường Tiểu học Thanh Mai17
17Trường Tiểu học A Thị trấn Chợ Mới54
18Trường Tiểu học Phù Đổng15
19Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh9
20Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo2
21Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi6
22Trường Tiểu học Lê Hồng Phong0
23Trường Tiểu học Quang Trung2
24Trường Tiểu học A thị trấn Mỹ Luông97
25Trường Tiểu học B Mỹ Luông2
26Trường Tiểu học C Mỹ Luông4
27Trường Tiểu học Đ Mỹ Luông0
28Trường Tiểu học A Hội An23
29Trường Tiểu học B Hội An7
30Trường Tiểu học C Hội An6
31Trường Tiểu học Ab Phước Xuân3
32Trường Tiểu học Bb Phước Xuân1
33Trường Tiểu học Cb Phước Xuân0
34Trường Tiểu học A Mỹ Hiệp2
35Trường Tiểu học B Mỹ Hiệp3
36Trường Tiểu học C Mỹ Hiệp0
37Trường Tiểu học D Mỹ Hiệp0
38Trường Tiểu học A Tấn Mỹ0
39Trường Tiểu học B Tấn Mỹ0
40Trường Tiểu học C Tân Mỹ2
41Trường Tiểu học D Tân Mỹ2
42Trường Tiểu học E Tân Mỹ1
43Trường Tiểu học A Kiến An2
44Trường Tiểu học B Kiến An4
45Trường Tiểu học C Kiến An0
46Trường Tiểu học D Kiến An1
47Trường Tiểu học E Kiến An0
48Trường Tiểu học B Kiến Thành12
49Trường Tiểu học C Kiến Thành8
50Trường Tiểu học Đ Kiến Thành0
51Trường Tiểu học A Mỹ Hội Đông19
52Trường Tiểu học B Mỹ Hội Đông8
53Trường Tiểu học C Mỹ Hội Đông4
54Trường Tiểu học D Mỹ Hội Đông1
55Trường Tiểu học A Nhơn Mỹ4
56Trường Tiểu học B Nhơn Mỹ3
57Trường Tiểu học C Nhơn Mỹ8
58Trường Tiểu học A Long Giang39
59Trường Tiểu học B Long Giang25
60Trường Tiểu học C Long Giang0
61Trường Tiểu học A Long Kiến18
62Trường Tiểu học B Long Kiến2
63Trường Tiểu học A An Thạnh Trung14
64Trường Tiểu học B An Thạnh Trung3
65Trường Tiểu học C An Thạnh Trung0
66Trường Tiểu học A Hoà Bình 1
67Trường Tiểu học B Hoà Bình4
68Trường Tiểu học A Hoà An33
69Trường Tiểu học B Hoà An2
70Trường Tiểu học C Hoà An0
71Tiểu học D Bình Phước Xuân1
72Trường Tiểu học B Thị trấn Chợ Mới16
73Tiểu học A Mỹ An27

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương