Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Chợ Mới An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học A Kiến Thành32
2Trường Tiểu học Quảng Chu 117
3Trường Tiểu học Quảng Chu 218
4Trường Tiểu học Chợ Mới55
5Trường Tiểu học Yên Đĩnh10
6Trường Tiểu học Như Cố 212
7Trường Tiểu học Như Cố 117
8Trường Tiểu học Bình Văn9
9Trường Tiểu học Yên Hân5
10Trường Tiểu học Yên Cư11
11Trường Tiểu học Thanh Vận18
12Trường Tiểu học Nông Thịnh19
13Trường Tiểu học Nông Hạ19
14Trường Tiểu học Cao Kỳ20
15Trường Tiểu học Hoà Mục27
16Trường Tiểu học Thanh Mai34
17Trường Tiểu học A Thị trấn Chợ Mới79
18Trường Tiểu học Phù Đổng29
19Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh13
20Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo3
21Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi7
22Trường Tiểu học Lê Hồng Phong2
23Trường Tiểu học Quang Trung2
24Trường Tiểu học A thị trấn Mỹ Luông126
25Trường Tiểu học B Mỹ Luông3
26Trường Tiểu học C Mỹ Luông4
27Trường Tiểu học Đ Mỹ Luông1
28Trường Tiểu học A Hội An72
29Trường Tiểu học B Hội An7
30Trường Tiểu học C Hội An19
31Trường Tiểu học Ab Phước Xuân2
32Trường Tiểu học Bb Phước Xuân1
33Trường Tiểu học Cb Phước Xuân0
34Trường Tiểu học A Mỹ Hiệp2
35Trường Tiểu học B Mỹ Hiệp3
36Trường Tiểu học C Mỹ Hiệp0
37Trường Tiểu học D Mỹ Hiệp0
38Trường Tiểu học A Tấn Mỹ1
39Trường Tiểu học B Tấn Mỹ0
40Trường Tiểu học C Tân Mỹ3
41Trường Tiểu học D Tân Mỹ3
42Trường Tiểu học E Tân Mỹ1
43Trường Tiểu học A Kiến An3
44Trường Tiểu học B Kiến An5
45Trường Tiểu học C Kiến An1
46Trường Tiểu học D Kiến An1
47Trường Tiểu học E Kiến An0
48Trường Tiểu học B Kiến Thành12
49Trường Tiểu học C Kiến Thành11
50Trường Tiểu học Đ Kiến Thành0
51Trường Tiểu học A Mỹ Hội Đông23
52Trường Tiểu học B Mỹ Hội Đông1
53Trường Tiểu học C Mỹ Hội Đông5
54Trường Tiểu học D Mỹ Hội Đông1
55Trường Tiểu học A Nhơn Mỹ3
56Trường Tiểu học B Nhơn Mỹ3
57Trường Tiểu học C Nhơn Mỹ10
58Trường Tiểu học A Long Giang43
59Trường Tiểu học B Long Giang32
60Trường Tiểu học C Long Giang1
61Trường Tiểu học A Long Kiến24
62Trường Tiểu học B Long Kiến5
63Trường Tiểu học A An Thạnh Trung16
64Trường Tiểu học B An Thạnh Trung10
65Trường Tiểu học C An Thạnh Trung0
66Trường Tiểu học A Hoà Bình 7
67Trường Tiểu học B Hoà Bình5
68Trường Tiểu học A Hoà An43
69Trường Tiểu học B Hoà An2
70Trường Tiểu học C Hoà An0
71Tiểu học D Bình Phước Xuân5
72Trường Tiểu học B Thị trấn Chợ Mới19
73Tiểu học A Mỹ An40

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương