BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện Hoằng Hóa Thanh Hóa dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Hoằng Giang0
2Trường Tiểu học Hoằng Xuân0
3Trường Tiểu học Hoằng Khánh1
4Trường Tiểu học Hoằng Phượng4
5Trường Tiểu học Hoằng Phú2
6Trường Tiểu học Hoằng Quý3
7Trường Tiểu học Hoằng Kim4
8Trường Tiểu học Hoằng Trung0
9Trường Tiểu học Hoằng Sơn3
10Trường Tiểu học Hoằng Trinh0
11Trường Tiểu học Hoằng Lương4
12Trường Tiểu học Hoằng Xuyên0
13Trường Tiểu học Hoằng Cát0
14Trường Tiểu học Hoằng Khê0
15Trường Tiểu học Hoằng Quỳ1
16Trường Tiểu học Hoằng Hợp3
17Trường Tiểu học Hoằng Minh1
18Trường Tiểu học Hoằng Phúc1
19Trường Tiểu học Hoằng Đức0
20Trường Tiểu học Hoằng Hà0
21Trường Tiểu học Hoằng Đạt0
22Trường Tiểu học Hoằng Đồng0
23Trường Tiểu học Hoằng Vinh0
24Trường Tiểu học Hoằng Thịnh0
25Trường Tiểu học Hoằng Thái0
26Trường Tiểu học Hoằng Lộc3
27Trường Tiểu học Hoằng Thành0
28Trường Tiểu học Hoằng Trạch1
29Trường Tiểu học Hoằng Phong0
30Trường Tiểu học Hoằng Lưu0
31Trường Tiểu học Hoằng Châu2
32Trường Tiểu học Hoằng Tân1
33Trường Tiểu học Hoằng Đạo2
34Trường Tiểu học Hoằng Thắng4
35Trường Tiểu học Hoằng Yừn0
36Trường Tiểu học Hoằng Tiến0
37Trường Tiểu học Hoằng Hải0
38Trường Tiểu học Hoằng Trường0
39Trường Tiểu học Hoằng Đông0
40Trường Tiểu học Hoằng Thanh1
41Trường Tiểu học Hoằng Phụ4
42Trường Tiểu học Hoằng Ngọc0
43Trường Tiểu học Lê Tất Đắc4
44Trường Tiểu học Ngọc Đỉnh0
45Trường Tiểu học Lê Mạnh Trinh0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 17

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương