Số học sinh tiểu học Huyện Hoằng Hóa Thanh Hóa dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Hoằng Giang0
2Trường Tiểu học Hoằng Xuân0
3Trường Tiểu học Hoằng Khánh4
4Trường Tiểu học Hoằng Phượng0
5Trường Tiểu học Hoằng Phú5
6Trường Tiểu học Hoằng Quý0
7Trường Tiểu học Hoằng Kim2
8Trường Tiểu học Hoằng Trung2
9Trường Tiểu học Hoằng Sơn0
10Trường Tiểu học Hoằng Trinh1
11Trường Tiểu học Hoằng Lương13
12Trường Tiểu học Hoằng Xuyên0
13Trường Tiểu học Hoằng Cát0
14Trường Tiểu học Hoằng Khê1
15Trường Tiểu học Hoằng Quỳ6
16Trường Tiểu học Hoằng Hợp10
17Trường Tiểu học Hoằng Minh0
18Trường Tiểu học Hoằng Phúc1
19Trường Tiểu học Hoằng Đức0
20Trường Tiểu học Hoằng Hà0
21Trường Tiểu học Hoằng Đạt3
22Trường Tiểu học Hoằng Đồng4
23Trường Tiểu học Hoằng Vinh0
24Trường Tiểu học Hoằng Thịnh1
25Trường Tiểu học Hoằng Thái1
26Trường Tiểu học Hoằng Lộc3
27Trường Tiểu học Hoằng Thành0
28Trường Tiểu học Hoằng Trạch1
29Trường Tiểu học Hoằng Phong2
30Trường Tiểu học Hoằng Lưu0
31Trường Tiểu học Hoằng Châu0
32Trường Tiểu học Hoằng Tân0
33Trường Tiểu học Hoằng Đạo4
34Trường Tiểu học Hoằng Thắng2
35Trường Tiểu học Hoằng Yừn0
36Trường Tiểu học Hoằng Tiến0
37Trường Tiểu học Hoằng Hải0
38Trường Tiểu học Hoằng Trường0
39Trường Tiểu học Hoằng Đông1
40Trường Tiểu học Hoằng Thanh4
41Trường Tiểu học Hoằng Phụ6
42Trường Tiểu học Hoằng Ngọc8
43Trường Tiểu học Lê Tất Đắc16
44Trường Tiểu học Ngọc Đỉnh0
45Trường Tiểu học Lê Mạnh Trinh14

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương