BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện Phú Tân An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học A Long Sơn6
2Trường Tiểu học B Long Sơn5
3Trường Tiểu học C Long Sơn1
4Trường Tiểu học A Phú Lâm2
5Trường Tiểu học B Phú Lâm2
6Trường Tiểu học A Phú Thạnh25
7Trường Tiểu học B Phú Thạnh1
8Trường Tiểu học C Phú Thạnh1
9Trường Tiểu học A Chợ Vàm6
10Trường Tiểu học B Chợ Vàm6
11Trường Tiểu học C Chợ Vàm7
12Trường Tiểu học A Phú An8
13Trường Tiểu học B Phú An5
14Trường Tiểu học A Phú Thọ9
15Trường Tiểu học B Phú Thọ4
16Trường Tiểu học A Phú Mỹ8
17Trường Tiểu học B Phú Mỹ18
18Trường Tiểu học C Phú Mỹ15
19Trường Tiểu học Đ Phú Mỹ2
20Trường Tiểu học A Tân Hoà0
21Trường Tiểu học B Tân Hoà0
22Trường Tiểu học C Tân Hoà0
23Trường Tiểu học Đ Tân Hoà0
24Trường Tiểu học A Phú Hưng1
25Trường Tiểu học B Phú Hưng3
26Trường Tiểu học C Phú Hưng0
27Trường Tiểu học Ab Thạnh Đông4
28Trường Tiểu học A Phú Bình1
29Trường Tiểu học B Phú Bình0
30Trường Tiểu học C Phú Bình1
31Trường Tiểu học A Hoà Lạc0
32Trường Tiểu học B Hoà Lạc2
33Trường Tiểu học C Hoà Lạc1
34Trường Tiểu học D Hoà Lạc0
35Trường Tiểu học A Phú Hiệp1
36Trường Tiểu học B Phú Hiệp0
37Trường Tiểu học A Hiệp Xương1
38Trường Tiểu học B Hiệp Xương2
39Trường Tiểu học C Hiệp Xương3
40Trường Tiểu học Phú Xuân1
41Trường Tiểu học A Phú Thành1
42Trường Tiểu học B Phú Thành1
43Trường Tiểu học A Phú Long2
44Trường Tiểu học B Phú Long0
45Trường Tiểu học Bb Thạnh Đông1
46Trường Tiểu học Long Hòa2
47Trường Tiểu học A Tân Trung0
48Trường Tiểu học B Tân Trung3
49Trường Tiểu học bán trú B Tân Châu2

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 17

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương