Số học sinh tiểu học Huyện Phú Tân An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học A Long Sơn1
2Trường Tiểu học B Long Sơn0
3Trường Tiểu học C Long Sơn0
4Trường Tiểu học A Phú Lâm1
5Trường Tiểu học B Phú Lâm0
6Trường Tiểu học A Phú Thạnh5
7Trường Tiểu học B Phú Thạnh0
8Trường Tiểu học C Phú Thạnh0
9Trường Tiểu học A Chợ Vàm0
10Trường Tiểu học B Chợ Vàm0
11Trường Tiểu học C Chợ Vàm1
12Trường Tiểu học A Phú An0
13Trường Tiểu học B Phú An1
14Trường Tiểu học A Phú Thọ0
15Trường Tiểu học B Phú Thọ0
16Trường Tiểu học A Phú Mỹ2
17Trường Tiểu học B Phú Mỹ2
18Trường Tiểu học C Phú Mỹ0
19Trường Tiểu học Đ Phú Mỹ1
20Trường Tiểu học A Tân Hoà0
21Trường Tiểu học B Tân Hoà0
22Trường Tiểu học C Tân Hoà0
23Trường Tiểu học Đ Tân Hoà0
24Trường Tiểu học A Phú Hưng0
25Trường Tiểu học B Phú Hưng0
26Trường Tiểu học C Phú Hưng0
27Trường Tiểu học Ab Thạnh Đông1
28Trường Tiểu học A Phú Bình0
29Trường Tiểu học B Phú Bình0
30Trường Tiểu học C Phú Bình0
31Trường Tiểu học A Hoà Lạc0
32Trường Tiểu học B Hoà Lạc0
33Trường Tiểu học C Hoà Lạc0
34Trường Tiểu học D Hoà Lạc0
35Trường Tiểu học A Phú Hiệp0
36Trường Tiểu học B Phú Hiệp0
37Trường Tiểu học A Hiệp Xương0
38Trường Tiểu học B Hiệp Xương0
39Trường Tiểu học C Hiệp Xương0
40Trường Tiểu học Phú Xuân0
41Trường Tiểu học A Phú Thành0
42Trường Tiểu học B Phú Thành0
43Trường Tiểu học A Phú Long0
44Trường Tiểu học B Phú Long0
45Trường Tiểu học Bb Thạnh Đông0
46Trường Tiểu học Long Hòa0
47Trường Tiểu học A Tân Trung0
48Trường Tiểu học B Tân Trung0
49Trường Tiểu học bán trú B Tân Châu0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 2

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương