Số học sinh tiểu học Huyện Phú Tân An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học A Long Sơn15
2Trường Tiểu học B Long Sơn9
3Trường Tiểu học C Long Sơn4
4Trường Tiểu học A Phú Lâm9
5Trường Tiểu học B Phú Lâm23
6Trường Tiểu học A Phú Thạnh35
7Trường Tiểu học B Phú Thạnh2
8Trường Tiểu học C Phú Thạnh13
9Trường Tiểu học A Chợ Vàm45
10Trường Tiểu học B Chợ Vàm4
11Trường Tiểu học C Chợ Vàm10
12Trường Tiểu học A Phú An12
13Trường Tiểu học B Phú An7
14Trường Tiểu học A Phú Thọ12
15Trường Tiểu học B Phú Thọ25
16Trường Tiểu học A Phú Mỹ14
17Trường Tiểu học B Phú Mỹ36
18Trường Tiểu học C Phú Mỹ54
19Trường Tiểu học Đ Phú Mỹ6
20Trường Tiểu học A Tân Hoà16
21Trường Tiểu học B Tân Hoà2
22Trường Tiểu học C Tân Hoà0
23Trường Tiểu học Đ Tân Hoà0
24Trường Tiểu học A Phú Hưng4
25Trường Tiểu học B Phú Hưng4
26Trường Tiểu học C Phú Hưng3
27Trường Tiểu học Ab Thạnh Đông10
28Trường Tiểu học A Phú Bình2
29Trường Tiểu học B Phú Bình1
30Trường Tiểu học C Phú Bình0
31Trường Tiểu học A Hoà Lạc6
32Trường Tiểu học B Hoà Lạc3
33Trường Tiểu học C Hoà Lạc4
34Trường Tiểu học D Hoà Lạc0
35Trường Tiểu học A Phú Hiệp0
36Trường Tiểu học B Phú Hiệp1
37Trường Tiểu học A Hiệp Xương8
38Trường Tiểu học B Hiệp Xương0
39Trường Tiểu học C Hiệp Xương2
40Trường Tiểu học Phú Xuân2
41Trường Tiểu học A Phú Thành7
42Trường Tiểu học B Phú Thành4
43Trường Tiểu học A Phú Long1
44Trường Tiểu học B Phú Long0
45Trường Tiểu học Bb Thạnh Đông2
46Trường Tiểu học Long Hòa15
47Trường Tiểu học A Tân Trung3
48Trường Tiểu học B Tân Trung1
49Trường Tiểu học bán trú B Tân Châu3

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương