BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Số học sinh tiểu học Huyện Phú Tân An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học A Long Sơn8
2Trường Tiểu học B Long Sơn5
3Trường Tiểu học C Long Sơn2
4Trường Tiểu học A Phú Lâm2
5Trường Tiểu học B Phú Lâm4
6Trường Tiểu học A Phú Thạnh31
7Trường Tiểu học B Phú Thạnh1
8Trường Tiểu học C Phú Thạnh1
9Trường Tiểu học A Chợ Vàm7
10Trường Tiểu học B Chợ Vàm9
11Trường Tiểu học C Chợ Vàm9
12Trường Tiểu học A Phú An9
13Trường Tiểu học B Phú An7
14Trường Tiểu học A Phú Thọ10
15Trường Tiểu học B Phú Thọ4
16Trường Tiểu học A Phú Mỹ13
17Trường Tiểu học B Phú Mỹ23
18Trường Tiểu học C Phú Mỹ17
19Trường Tiểu học Đ Phú Mỹ3
20Trường Tiểu học A Tân Hoà0
21Trường Tiểu học B Tân Hoà1
22Trường Tiểu học C Tân Hoà0
23Trường Tiểu học Đ Tân Hoà0
24Trường Tiểu học A Phú Hưng2
25Trường Tiểu học B Phú Hưng3
26Trường Tiểu học C Phú Hưng0
27Trường Tiểu học Ab Thạnh Đông4
28Trường Tiểu học A Phú Bình1
29Trường Tiểu học B Phú Bình0
30Trường Tiểu học C Phú Bình1
31Trường Tiểu học A Hoà Lạc0
32Trường Tiểu học B Hoà Lạc2
33Trường Tiểu học C Hoà Lạc1
34Trường Tiểu học D Hoà Lạc0
35Trường Tiểu học A Phú Hiệp1
36Trường Tiểu học B Phú Hiệp0
37Trường Tiểu học A Hiệp Xương1
38Trường Tiểu học B Hiệp Xương2
39Trường Tiểu học C Hiệp Xương3
40Trường Tiểu học Phú Xuân1
41Trường Tiểu học A Phú Thành1
42Trường Tiểu học B Phú Thành2
43Trường Tiểu học A Phú Long3
44Trường Tiểu học B Phú Long0
45Trường Tiểu học Bb Thạnh Đông1
46Trường Tiểu học Long Hòa2
47Trường Tiểu học A Tân Trung2
48Trường Tiểu học B Tân Trung3
49Trường Tiểu học bán trú B Tân Châu3

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương