Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Phú Tân An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học A Long Sơn19
2Trường Tiểu học B Long Sơn16
3Trường Tiểu học C Long Sơn7
4Trường Tiểu học A Phú Lâm16
5Trường Tiểu học B Phú Lâm26
6Trường Tiểu học A Phú Thạnh59
7Trường Tiểu học B Phú Thạnh11
8Trường Tiểu học C Phú Thạnh20
9Trường Tiểu học A Chợ Vàm53
10Trường Tiểu học B Chợ Vàm10
11Trường Tiểu học C Chợ Vàm19
12Trường Tiểu học A Phú An23
13Trường Tiểu học B Phú An14
14Trường Tiểu học A Phú Thọ23
15Trường Tiểu học B Phú Thọ51
16Trường Tiểu học A Phú Mỹ22
17Trường Tiểu học B Phú Mỹ69
18Trường Tiểu học C Phú Mỹ60
19Trường Tiểu học Đ Phú Mỹ8
20Trường Tiểu học A Tân Hoà15
21Trường Tiểu học B Tân Hoà2
22Trường Tiểu học C Tân Hoà1
23Trường Tiểu học Đ Tân Hoà2
24Trường Tiểu học A Phú Hưng6
25Trường Tiểu học B Phú Hưng5
26Trường Tiểu học C Phú Hưng12
27Trường Tiểu học Ab Thạnh Đông25
28Trường Tiểu học A Phú Bình9
29Trường Tiểu học B Phú Bình1
30Trường Tiểu học C Phú Bình0
31Trường Tiểu học A Hoà Lạc8
32Trường Tiểu học B Hoà Lạc5
33Trường Tiểu học C Hoà Lạc5
34Trường Tiểu học D Hoà Lạc0
35Trường Tiểu học A Phú Hiệp1
36Trường Tiểu học B Phú Hiệp1
37Trường Tiểu học A Hiệp Xương8
38Trường Tiểu học B Hiệp Xương2
39Trường Tiểu học C Hiệp Xương3
40Trường Tiểu học Phú Xuân3
41Trường Tiểu học A Phú Thành8
42Trường Tiểu học B Phú Thành2
43Trường Tiểu học A Phú Long4
44Trường Tiểu học B Phú Long4
45Trường Tiểu học Bb Thạnh Đông2
46Trường Tiểu học Long Hòa32
47Trường Tiểu học A Tân Trung8
48Trường Tiểu học B Tân Trung4
49Trường Tiểu học bán trú B Tân Châu5

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương