Số học sinh tiểu học Huyện Phú Tân An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học A Long Sơn12
2Trường Tiểu học B Long Sơn5
3Trường Tiểu học C Long Sơn3
4Trường Tiểu học A Phú Lâm2
5Trường Tiểu học B Phú Lâm5
6Trường Tiểu học A Phú Thạnh35
7Trường Tiểu học B Phú Thạnh2
8Trường Tiểu học C Phú Thạnh2
9Trường Tiểu học A Chợ Vàm11
10Trường Tiểu học B Chợ Vàm12
11Trường Tiểu học C Chợ Vàm10
12Trường Tiểu học A Phú An13
13Trường Tiểu học B Phú An11
14Trường Tiểu học A Phú Thọ14
15Trường Tiểu học B Phú Thọ7
16Trường Tiểu học A Phú Mỹ19
17Trường Tiểu học B Phú Mỹ25
18Trường Tiểu học C Phú Mỹ21
19Trường Tiểu học Đ Phú Mỹ4
20Trường Tiểu học A Tân Hoà0
21Trường Tiểu học B Tân Hoà1
22Trường Tiểu học C Tân Hoà0
23Trường Tiểu học Đ Tân Hoà0
24Trường Tiểu học A Phú Hưng2
25Trường Tiểu học B Phú Hưng3
26Trường Tiểu học C Phú Hưng0
27Trường Tiểu học Ab Thạnh Đông5
28Trường Tiểu học A Phú Bình1
29Trường Tiểu học B Phú Bình0
30Trường Tiểu học C Phú Bình1
31Trường Tiểu học A Hoà Lạc0
32Trường Tiểu học B Hoà Lạc2
33Trường Tiểu học C Hoà Lạc1
34Trường Tiểu học D Hoà Lạc0
35Trường Tiểu học A Phú Hiệp1
36Trường Tiểu học B Phú Hiệp0
37Trường Tiểu học A Hiệp Xương1
38Trường Tiểu học B Hiệp Xương2
39Trường Tiểu học C Hiệp Xương3
40Trường Tiểu học Phú Xuân2
41Trường Tiểu học A Phú Thành1
42Trường Tiểu học B Phú Thành2
43Trường Tiểu học A Phú Long4
44Trường Tiểu học B Phú Long1
45Trường Tiểu học Bb Thạnh Đông2
46Trường Tiểu học Long Hòa3
47Trường Tiểu học A Tân Trung2
48Trường Tiểu học B Tân Trung3
49Trường Tiểu học bán trú B Tân Châu2

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương