Số học sinh tiểu học Huyện Quảng Xương Thanh Hóa dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Quảng Châu0
2Trường Tiểu học Quảng Thọ0
3Trường Tiểu học Quảngvinh4
4Trường Tiểu học Quảng Minh0
5Trường Tiểu học Quảng Hùng0
6Trường Tiểu học Quảng Giao0
7Trường Tiểu học Quảng Lưu0
8Trường Tiểu học Quảng Lộc0
9Trường Tiểu học Quảng Đại0
10Trường Tiểu học Quảng Hải0
11Trường Tiểu học Quảng Nhân0
12Trường Tiểu học Quảng Lợi0
13Trường Tiểu học Quảng Thái0
14Trường Tiểu học Quảng Nham 10
15Trường Tiểu học Quảng Thạch0
16Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc0
17Trường Tiểu học Quảng Chính0
18Trường Tiểu học Quảng Khê0
19Trường Tiểu học Quảng Lĩnh0
20Trường Tiểu học Quảng Bình0
21Trường Tiểu học Quảng Ninh0
22Trường Tiểu học Quảng Phong0
23Trường Tiểu học Thị trấn1
24Trường Tiểu học Quảng Tân0
25Trường Tiểu học Quảng Định1
26Trường Tiểu học Quảng Đức0
27Trường Tiểu học Quảng Yên0
28Trường Tiểu học Quảng Trạch0
29Trường Tiểu học Quảng Văn0
30Trường Tiểu học Quảng Long0
31Trường Tiểu học Quảng Hoà0
32Trường Tiểu học Quảng Hợp0
33Trường Tiểu học Quảng Phúc0
34Trường Tiểu học Quảng Vọng0
35Trường Tiểu học Quảng Ngọc0
36Trường Tiểu học Quảng Tường0
37Trường Tiểu học Quảng Nham 20
38Trường Tiểu học Quảng Trường0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 2

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương