BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Số học sinh tiểu học Huyện Quảng Xương Thanh Hóa dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Quảng Châu7
2Trường Tiểu học Quảng Thọ0
3Trường Tiểu học Quảngvinh4
4Trường Tiểu học Quảng Minh0
5Trường Tiểu học Quảng Hùng0
6Trường Tiểu học Quảng Giao1
7Trường Tiểu học Quảng Lưu0
8Trường Tiểu học Quảng Lộc0
9Trường Tiểu học Quảng Đại2
10Trường Tiểu học Quảng Hải0
11Trường Tiểu học Quảng Nhân0
12Trường Tiểu học Quảng Lợi2
13Trường Tiểu học Quảng Thái0
14Trường Tiểu học Quảng Nham 10
15Trường Tiểu học Quảng Thạch0
16Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc2
17Trường Tiểu học Quảng Chính0
18Trường Tiểu học Quảng Khê0
19Trường Tiểu học Quảng Lĩnh1
20Trường Tiểu học Quảng Bình0
21Trường Tiểu học Quảng Ninh1
22Trường Tiểu học Quảng Phong3
23Trường Tiểu học Thị trấn11
24Trường Tiểu học Quảng Tân1
25Trường Tiểu học Quảng Định4
26Trường Tiểu học Quảng Đức1
27Trường Tiểu học Quảng Yên1
28Trường Tiểu học Quảng Trạch0
29Trường Tiểu học Quảng Văn0
30Trường Tiểu học Quảng Long0
31Trường Tiểu học Quảng Hoà9
32Trường Tiểu học Quảng Hợp1
33Trường Tiểu học Quảng Phúc0
34Trường Tiểu học Quảng Vọng0
35Trường Tiểu học Quảng Ngọc1
36Trường Tiểu học Quảng Tường0
37Trường Tiểu học Quảng Nham 20
38Trường Tiểu học Quảng Trường1

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương