Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Quảng Xương Thanh Hóa dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Quảng Châu8
2Trường Tiểu học Quảng Thọ6
3Trường Tiểu học Quảngvinh0
4Trường Tiểu học Quảng Minh0
5Trường Tiểu học Quảng Hùng2
6Trường Tiểu học Quảng Giao12
7Trường Tiểu học Quảng Lưu7
8Trường Tiểu học Quảng Lộc1
9Trường Tiểu học Quảng Đại0
10Trường Tiểu học Quảng Hải7
11Trường Tiểu học Quảng Nhân7
12Trường Tiểu học Quảng Lợi3
13Trường Tiểu học Quảng Thái3
14Trường Tiểu học Quảng Nham 17
15Trường Tiểu học Quảng Thạch0
16Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc7
17Trường Tiểu học Quảng Chính13
18Trường Tiểu học Quảng Khê0
19Trường Tiểu học Quảng Lĩnh2
20Trường Tiểu học Quảng Bình0
21Trường Tiểu học Quảng Ninh2
22Trường Tiểu học Quảng Phong3
23Trường Tiểu học Thị trấn22
24Trường Tiểu học Quảng Tân1
25Trường Tiểu học Quảng Định5
26Trường Tiểu học Quảng Đức13
27Trường Tiểu học Quảng Yên3
28Trường Tiểu học Quảng Trạch2
29Trường Tiểu học Quảng Văn1
30Trường Tiểu học Quảng Long0
31Trường Tiểu học Quảng Hoà3
32Trường Tiểu học Quảng Hợp5
33Trường Tiểu học Quảng Phúc1
34Trường Tiểu học Quảng Vọng0
35Trường Tiểu học Quảng Ngọc0
36Trường Tiểu học Quảng Tường0
37Trường Tiểu học Quảng Nham 20
38Trường Tiểu học Quảng Trường1

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương