BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện Thạch Thành Thanh Hóa dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Thạch Lâm 10
2Trường Tiểu học Thạch Lâm 20
3Trường Tiểu học Thạch Tượng 10
4Trường Tiểu học Thạch Tượng20
5Trường Tiểu học Nông Trường 26/32
6Trường Tiểu học Thạch Quảng5
7Trường Tiểu học Thạch Cẩm 10
8Trường Tiểu học Thạch Cẩm 20
9Trường Tiểu học Thạch Sơn0
10Trường Tiểu học Thạch Bình 10
11Trường Tiểu học Thạch Bình 20
12Trường Tiểu học Nông Trường1
13Trường Tiểu học Thạch Định6
14Trường Tiểu học Thạch Đồng 10
15Trường Tiểu học Thạch Đồng 20
16Trường Tiểu học Thạch Long0
17Trường Tiểu học Khu Sánh1
18Trường Tiểu học Thành Yên0
19Trường Tiểu học Thành Mỹ0
20Trường Tiểu học Thành Vinh0
21Trường Tiểu học Thành Trực11
22Trường Tiểu học Thành Trực 20
23Trường Tiểu học Thành Kim 14
24Trường Tiểu học Thành Kim 20
25Trường Tiểu học Kim Tân5
26Trường Tiểu học Thành Hưng0
27Trường Tiểu học Thành Tiến0
28Trường Tiểu học Thành Long0
29Trường Tiểu học Thành Thọ3
30Trường Tiểu học Thành An6
31Trường Tiểu học Ngọc Trạo3
32Trường Tiểu học Thành Minh 13
33Trường Tiểu học Thành Minh 20
34Trường Tiểu học Thành Công2
35Trường Tiểu học Thành Tân 10
36Trường Tiểu học Thành Tân20
37Trường Tiểu học Thành Vân1
38Trường Tiểu học Vân Du3
39Trường Tiểu học Thành Tâm0
40Trường Tiểu học Thạch Cẩm 30
41Trường Tiểu học thị trấn Kim Tân19
42Trường Tiểu học Thạch Quảng 2 0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 17

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương