Số học sinh tiểu học Huyện Thạch Thành Thanh Hóa dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Thạch Lâm 10
2Trường Tiểu học Thạch Lâm 20
3Trường Tiểu học Thạch Tượng 10
4Trường Tiểu học Thạch Tượng20
5Trường Tiểu học Nông Trường 26/33
6Trường Tiểu học Thạch Quảng8
7Trường Tiểu học Thạch Cẩm 18
8Trường Tiểu học Thạch Cẩm 22
9Trường Tiểu học Thạch Sơn0
10Trường Tiểu học Thạch Bình 12
11Trường Tiểu học Thạch Bình 20
12Trường Tiểu học Nông Trường3
13Trường Tiểu học Thạch Định0
14Trường Tiểu học Thạch Đồng 10
15Trường Tiểu học Thạch Đồng 20
16Trường Tiểu học Thạch Long1
17Trường Tiểu học Khu Sánh0
18Trường Tiểu học Thành Yên0
19Trường Tiểu học Thành Mỹ3
20Trường Tiểu học Thành Vinh7
21Trường Tiểu học Thành Trực10
22Trường Tiểu học Thành Trực 20
23Trường Tiểu học Thành Kim 114
24Trường Tiểu học Thành Kim 20
25Trường Tiểu học Kim Tân3
26Trường Tiểu học Thành Hưng24
27Trường Tiểu học Thành Tiến0
28Trường Tiểu học Thành Long0
29Trường Tiểu học Thành Thọ0
30Trường Tiểu học Thành An12
31Trường Tiểu học Ngọc Trạo0
32Trường Tiểu học Thành Minh 12
33Trường Tiểu học Thành Minh 20
34Trường Tiểu học Thành Công2
35Trường Tiểu học Thành Tân 10
36Trường Tiểu học Thành Tân20
37Trường Tiểu học Thành Vân3
38Trường Tiểu học Vân Du13
39Trường Tiểu học Thành Tâm1
40Trường Tiểu học Thạch Cẩm 30
41Trường Tiểu học thị trấn Kim Tân29
42Trường Tiểu học Thạch Quảng 2 4

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương