Số học sinh tiểu học Huyện Thạch Thành Thanh Hóa dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Thạch Lâm 10
2Trường Tiểu học Thạch Lâm 20
3Trường Tiểu học Thạch Tượng 10
4Trường Tiểu học Thạch Tượng20
5Trường Tiểu học Nông Trường 26/32
6Trường Tiểu học Thạch Quảng12
7Trường Tiểu học Thạch Cẩm 15
8Trường Tiểu học Thạch Cẩm 20
9Trường Tiểu học Thạch Sơn0
10Trường Tiểu học Thạch Bình 10
11Trường Tiểu học Thạch Bình 20
12Trường Tiểu học Nông Trường1
13Trường Tiểu học Thạch Định7
14Trường Tiểu học Thạch Đồng 10
15Trường Tiểu học Thạch Đồng 20
16Trường Tiểu học Thạch Long0
17Trường Tiểu học Khu Sánh1
18Trường Tiểu học Thành Yên0
19Trường Tiểu học Thành Mỹ1
20Trường Tiểu học Thành Vinh1
21Trường Tiểu học Thành Trực13
22Trường Tiểu học Thành Trực 20
23Trường Tiểu học Thành Kim 19
24Trường Tiểu học Thành Kim 20
25Trường Tiểu học Kim Tân6
26Trường Tiểu học Thành Hưng0
27Trường Tiểu học Thành Tiến3
28Trường Tiểu học Thành Long0
29Trường Tiểu học Thành Thọ4
30Trường Tiểu học Thành An8
31Trường Tiểu học Ngọc Trạo4
32Trường Tiểu học Thành Minh 13
33Trường Tiểu học Thành Minh 20
34Trường Tiểu học Thành Công2
35Trường Tiểu học Thành Tân 10
36Trường Tiểu học Thành Tân20
37Trường Tiểu học Thành Vân1
38Trường Tiểu học Vân Du4
39Trường Tiểu học Thành Tâm0
40Trường Tiểu học Thạch Cẩm 30
41Trường Tiểu học thị trấn Kim Tân23
42Trường Tiểu học Thạch Quảng 2 0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương