Số học sinh tiểu học Huyện Thọ Xuân Thanh Hóa dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Xuân Bái62
2Trường Tiểu học Thọ Xương47
3Trường Tiểu học Lam Sơn21
4Trường Tiểu học Xuân Phú113
5Trường Tiểu học Xuân Thắng14
6Trường Tiểu học Sao Vàng72
7Trường Tiểu học Thọ Lâm9
8Trường Tiểu học Thọ Diên1
9Trường Tiểu học Thọ Hải7
10Trường Tiểu học Xuân Hoà13
11Trường Tiểu học Xuân Trường69
12Trường Tiểu học Thị trấn Lam Sơn97
13Trường Tiểu học Hạnh Phúc36
14Trường Tiểu học Xuân Thành17
15Trường Tiểu học Thọ Nguyên70
16Trường Tiểu học Xuân Khánh0
17Trường Tiểu học Xuân Phong8
18Trường Tiểu học Thọ Lộc39
19Trường Tiểu học Nam Giang24
20Trường Tiểu học Bắc Lương92
21Trường Tiểu học Tây Hồ68
22Trường Tiểu học Xuân Giang19
23Trường Tiểu học Xuân Sơn91
24Trường Tiểu học Xuân Châu13
25Trường Tiểu học Thọ Minh7
26Trường Tiểu học Thọ Lập6
27Trường Tiểu học Quảng Phú8
28Trường Tiểu học Xuân Tín1
29Trường Tiểu học Phú Yên32
30Trường Tiểu học Xuân Yên1
31Trường Tiểu học Xuân Lập2
32Trường Tiểu học Xuân Minh8
33Trường Tiểu học Thọ Thắng1
34Trường Tiểu học Xuân Lai45
35Trường Tiểu học Xuân Tân6
36Trường Tiểu học Xuân Vinh0
37Trường Tiểu học Thọ Trường16
38Trường Tiểu học Xuân Thiên9
39Trường Tiểu học thị trấn Thọ Xuân158
40Trường Tiểu học Xuân Quang40
41Trường Tiểu học Xuân Hưng0
42Trường Tiểu học Xuân Lam12

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương