BTC thông báo: Thi bù IOE cấp Quận/Huyện đối với khối TH - THCS và cấp Trường với khối THPT diễn ra trong ngày 26/01/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 20 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC

Số học sinh tiểu học Huyện Thọ Xuân Thanh Hóa dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Xuân Bái35
2Trường Tiểu học Thọ Xương4
3Trường Tiểu học Lam Sơn2
4Trường Tiểu học Xuân Phú80
5Trường Tiểu học Xuân Thắng18
6Trường Tiểu học Sao Vàng21
7Trường Tiểu học Thọ Lâm3
8Trường Tiểu học Thọ Diên0
9Trường Tiểu học Thọ Hải1
10Trường Tiểu học Xuân Hoà0
11Trường Tiểu học Xuân Trường5
12Trường Tiểu học Thị trấn Lam Sơn26
13Trường Tiểu học Hạnh Phúc1
14Trường Tiểu học Xuân Thành1
15Trường Tiểu học Thọ Nguyên16
16Trường Tiểu học Xuân Khánh1
17Trường Tiểu học Xuân Phong0
18Trường Tiểu học Thọ Lộc1
19Trường Tiểu học Nam Giang3
20Trường Tiểu học Bắc Lương67
21Trường Tiểu học Tây Hồ12
22Trường Tiểu học Xuân Giang7
23Trường Tiểu học Xuân Sơn26
24Trường Tiểu học Xuân Châu4
25Trường Tiểu học Thọ Minh1
26Trường Tiểu học Thọ Lập7
27Trường Tiểu học Quảng Phú1
28Trường Tiểu học Xuân Tín0
29Trường Tiểu học Phú Yên3
30Trường Tiểu học Xuân Yên6
31Trường Tiểu học Xuân Lập11
32Trường Tiểu học Xuân Minh5
33Trường Tiểu học Thọ Thắng2
34Trường Tiểu học Xuân Lai24
35Trường Tiểu học Xuân Tân5
36Trường Tiểu học Xuân Vinh0
37Trường Tiểu học Thọ Trường6
38Trường Tiểu học Xuân Thiên1
39Trường Tiểu học thị trấn Thọ Xuân28
40Trường Tiểu học Xuân Quang4
41Trường Tiểu học Xuân Hưng1
42Trường Tiểu học Xuân Lam0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương