Số học sinh tiểu học Huyện Thọ Xuân Thanh Hóa dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Xuân Bái34
2Trường Tiểu học Thọ Xương4
3Trường Tiểu học Lam Sơn3
4Trường Tiểu học Xuân Phú82
5Trường Tiểu học Xuân Thắng31
6Trường Tiểu học Sao Vàng25
7Trường Tiểu học Thọ Lâm5
8Trường Tiểu học Thọ Diên0
9Trường Tiểu học Thọ Hải3
10Trường Tiểu học Xuân Hoà0
11Trường Tiểu học Xuân Trường9
12Trường Tiểu học Thị trấn Lam Sơn30
13Trường Tiểu học Hạnh Phúc1
14Trường Tiểu học Xuân Thành6
15Trường Tiểu học Thọ Nguyên34
16Trường Tiểu học Xuân Khánh2
17Trường Tiểu học Xuân Phong0
18Trường Tiểu học Thọ Lộc1
19Trường Tiểu học Nam Giang5
20Trường Tiểu học Bắc Lương68
21Trường Tiểu học Tây Hồ15
22Trường Tiểu học Xuân Giang11
23Trường Tiểu học Xuân Sơn27
24Trường Tiểu học Xuân Châu4
25Trường Tiểu học Thọ Minh1
26Trường Tiểu học Thọ Lập7
27Trường Tiểu học Quảng Phú2
28Trường Tiểu học Xuân Tín0
29Trường Tiểu học Phú Yên4
30Trường Tiểu học Xuân Yên6
31Trường Tiểu học Xuân Lập12
32Trường Tiểu học Xuân Minh5
33Trường Tiểu học Thọ Thắng4
34Trường Tiểu học Xuân Lai27
35Trường Tiểu học Xuân Tân5
36Trường Tiểu học Xuân Vinh0
37Trường Tiểu học Thọ Trường7
38Trường Tiểu học Xuân Thiên1
39Trường Tiểu học thị trấn Thọ Xuân46
40Trường Tiểu học Xuân Quang4
41Trường Tiểu học Xuân Hưng1
42Trường Tiểu học Xuân Lam0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương