BTC thông báo: Để chuẩn bị tốt cho vòng thi cấp toàn quốc. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 30 của hệ thống. Các tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản xem hướng dẫn tại đây. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện Thọ Xuân Thanh Hóa dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Xuân Bái34
2Trường Tiểu học Thọ Xương4
3Trường Tiểu học Lam Sơn2
4Trường Tiểu học Xuân Phú81
5Trường Tiểu học Xuân Thắng19
6Trường Tiểu học Sao Vàng21
7Trường Tiểu học Thọ Lâm3
8Trường Tiểu học Thọ Diên0
9Trường Tiểu học Thọ Hải1
10Trường Tiểu học Xuân Hoà0
11Trường Tiểu học Xuân Trường5
12Trường Tiểu học Thị trấn Lam Sơn28
13Trường Tiểu học Hạnh Phúc1
14Trường Tiểu học Xuân Thành4
15Trường Tiểu học Thọ Nguyên26
16Trường Tiểu học Xuân Khánh1
17Trường Tiểu học Xuân Phong0
18Trường Tiểu học Thọ Lộc1
19Trường Tiểu học Nam Giang5
20Trường Tiểu học Bắc Lương67
21Trường Tiểu học Tây Hồ13
22Trường Tiểu học Xuân Giang7
23Trường Tiểu học Xuân Sơn26
24Trường Tiểu học Xuân Châu4
25Trường Tiểu học Thọ Minh1
26Trường Tiểu học Thọ Lập7
27Trường Tiểu học Quảng Phú1
28Trường Tiểu học Xuân Tín0
29Trường Tiểu học Phú Yên4
30Trường Tiểu học Xuân Yên6
31Trường Tiểu học Xuân Lập11
32Trường Tiểu học Xuân Minh5
33Trường Tiểu học Thọ Thắng2
34Trường Tiểu học Xuân Lai24
35Trường Tiểu học Xuân Tân5
36Trường Tiểu học Xuân Vinh0
37Trường Tiểu học Thọ Trường7
38Trường Tiểu học Xuân Thiên1
39Trường Tiểu học thị trấn Thọ Xuân39
40Trường Tiểu học Xuân Quang4
41Trường Tiểu học Xuân Hưng1
42Trường Tiểu học Xuân Lam0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương