BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện Thọ Xuân Thanh Hóa dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Xuân Bái28
2Trường Tiểu học Thọ Xương4
3Trường Tiểu học Lam Sơn0
4Trường Tiểu học Xuân Phú77
5Trường Tiểu học Xuân Thắng17
6Trường Tiểu học Sao Vàng16
7Trường Tiểu học Thọ Lâm2
8Trường Tiểu học Thọ Diên0
9Trường Tiểu học Thọ Hải1
10Trường Tiểu học Xuân Hoà0
11Trường Tiểu học Xuân Trường4
12Trường Tiểu học Thị trấn Lam Sơn25
13Trường Tiểu học Hạnh Phúc1
14Trường Tiểu học Xuân Thành0
15Trường Tiểu học Thọ Nguyên12
16Trường Tiểu học Xuân Khánh1
17Trường Tiểu học Xuân Phong0
18Trường Tiểu học Thọ Lộc1
19Trường Tiểu học Nam Giang3
20Trường Tiểu học Bắc Lương62
21Trường Tiểu học Tây Hồ10
22Trường Tiểu học Xuân Giang7
23Trường Tiểu học Xuân Sơn23
24Trường Tiểu học Xuân Châu4
25Trường Tiểu học Thọ Minh1
26Trường Tiểu học Thọ Lập6
27Trường Tiểu học Quảng Phú1
28Trường Tiểu học Xuân Tín0
29Trường Tiểu học Phú Yên2
30Trường Tiểu học Xuân Yên6
31Trường Tiểu học Xuân Lập10
32Trường Tiểu học Xuân Minh5
33Trường Tiểu học Thọ Thắng2
34Trường Tiểu học Xuân Lai19
35Trường Tiểu học Xuân Tân5
36Trường Tiểu học Xuân Vinh0
37Trường Tiểu học Thọ Trường3
38Trường Tiểu học Xuân Thiên0
39Trường Tiểu học thị trấn Thọ Xuân24
40Trường Tiểu học Xuân Quang3
41Trường Tiểu học Xuân Hưng0
42Trường Tiểu học Xuân Lam0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 14

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương