Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Thọ Xuân Thanh Hóa dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Xuân Bái56
2Trường Tiểu học Thọ Xương48
3Trường Tiểu học Lam Sơn21
4Trường Tiểu học Xuân Phú102
5Trường Tiểu học Xuân Thắng15
6Trường Tiểu học Sao Vàng62
7Trường Tiểu học Thọ Lâm8
8Trường Tiểu học Thọ Diên0
9Trường Tiểu học Thọ Hải7
10Trường Tiểu học Xuân Hoà11
11Trường Tiểu học Xuân Trường67
12Trường Tiểu học Thị trấn Lam Sơn97
13Trường Tiểu học Hạnh Phúc35
14Trường Tiểu học Xuân Thành17
15Trường Tiểu học Thọ Nguyên64
16Trường Tiểu học Xuân Khánh0
17Trường Tiểu học Xuân Phong7
18Trường Tiểu học Thọ Lộc36
19Trường Tiểu học Nam Giang26
20Trường Tiểu học Bắc Lương87
21Trường Tiểu học Tây Hồ62
22Trường Tiểu học Xuân Giang18
23Trường Tiểu học Xuân Sơn83
24Trường Tiểu học Xuân Châu13
25Trường Tiểu học Thọ Minh6
26Trường Tiểu học Thọ Lập5
27Trường Tiểu học Quảng Phú6
28Trường Tiểu học Xuân Tín1
29Trường Tiểu học Phú Yên9
30Trường Tiểu học Xuân Yên1
31Trường Tiểu học Xuân Lập1
32Trường Tiểu học Xuân Minh8
33Trường Tiểu học Thọ Thắng0
34Trường Tiểu học Xuân Lai38
35Trường Tiểu học Xuân Tân5
36Trường Tiểu học Xuân Vinh0
37Trường Tiểu học Thọ Trường16
38Trường Tiểu học Xuân Thiên9
39Trường Tiểu học thị trấn Thọ Xuân157
40Trường Tiểu học Xuân Quang41
41Trường Tiểu học Xuân Hưng0
42Trường Tiểu học Xuân Lam11

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương