Số học sinh tiểu học Huyện Thọ Xuân Thanh Hóa dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Xuân Bái21
2Trường Tiểu học Thọ Xương3
3Trường Tiểu học Lam Sơn0
4Trường Tiểu học Xuân Phú64
5Trường Tiểu học Xuân Thắng4
6Trường Tiểu học Sao Vàng7
7Trường Tiểu học Thọ Lâm1
8Trường Tiểu học Thọ Diên0
9Trường Tiểu học Thọ Hải0
10Trường Tiểu học Xuân Hoà0
11Trường Tiểu học Xuân Trường3
12Trường Tiểu học Thị trấn Lam Sơn16
13Trường Tiểu học Hạnh Phúc0
14Trường Tiểu học Xuân Thành0
15Trường Tiểu học Thọ Nguyên7
16Trường Tiểu học Xuân Khánh1
17Trường Tiểu học Xuân Phong0
18Trường Tiểu học Thọ Lộc0
19Trường Tiểu học Nam Giang2
20Trường Tiểu học Bắc Lương38
21Trường Tiểu học Tây Hồ0
22Trường Tiểu học Xuân Giang5
23Trường Tiểu học Xuân Sơn12
24Trường Tiểu học Xuân Châu4
25Trường Tiểu học Thọ Minh1
26Trường Tiểu học Thọ Lập3
27Trường Tiểu học Quảng Phú0
28Trường Tiểu học Xuân Tín0
29Trường Tiểu học Phú Yên2
30Trường Tiểu học Xuân Yên0
31Trường Tiểu học Xuân Lập1
32Trường Tiểu học Xuân Minh3
33Trường Tiểu học Thọ Thắng0
34Trường Tiểu học Xuân Lai5
35Trường Tiểu học Xuân Tân0
36Trường Tiểu học Xuân Vinh0
37Trường Tiểu học Thọ Trường1
38Trường Tiểu học Xuân Thiên0
39Trường Tiểu học thị trấn Thọ Xuân8
40Trường Tiểu học Xuân Quang2
41Trường Tiểu học Xuân Hưng0
42Trường Tiểu học Xuân Lam0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 7

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương