Số học sinh tiểu học Thị xã Tân Châu An Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học A Thị trấn Tri Tôn0
2Trường Tiểu học Phú Lộc0
3Trường Tiểu học B Phú Lộc0
4Trường Tiểu học A Vĩnh Xương0
5Trường Tiểu học B Vĩnh Xương1
6Trường Tiểu học C Vĩnh Xương2
7Trường Tiểu học A Vĩnh Hoà1
8Trường Tiểu học B Vĩnh Hoà0
9Trường Tiểu học C Vĩnh Hoà1
10Trường Tiểu học Đ Vĩnh Hoà0
11Trường Tiểu học A Tân An3
12Trường Tiểu học B Tân An0
13Trường Tiểu học C Tân An0
14Trường Tiểu học D Tân An1
15Trường Tiểu học A Long An5
16Trường Tiểu học B Long An3
17Trường Tiểu học C Long An4
18Trường Tiểu học Long Châu3
19Trường Tiểu Học Bán Trú A Long Thạnh1
20Trường Tiểu học C Tân Châu1
21Trường Tiểu học B Long Châu0
22Trường Tiểu học A Long Phú0
23Trường Tiểu học B Long Phú0
24Trường Tiểu học A Phú Vĩnh0
25Trường Tiểu học B Phú Vĩnh0
26Trường Tiểu học C Phú Vĩnh0
27Trường Tiểu học A Lê Chánh0
28Trường Tiểu học B Lê Chánh0
29Trường Tiểu học A Phong Châu0
30Trường Tiểu học B Phong Châu0
31Trường Tiểu học C Phong Châu0
32Trường Tiểu học B Thị trấn Tri Tôn0
33Trường Tiểu học C Thị trấn Tri Tôn0
34Trường Tiểu học A Châu Lăng0
35Trường Tiểu học B Châu Lăng0
36Trường Tiểu học C Châu Lăng0
37Trường Tiểu học A Lương Phi0
38Trường Tiểu học C Lương Phi0
39Trường Tiểu học A Lương An Trà0
40Trường Tiểu học B Lương An Trà0
41Trường Tiểu học A Ba Chúc0
42Trường Tiểu học B Ba Chúc0
43Trường Tiểu học C Ba Chúc0
44Trường Tiểu học D Ba Chúc0
45Trường Tiểu học A Lê Trì0
46Trường Tiểu học B Lê Trì0
47Trường Tiểu học Lạc Qưới0
48Trường Tiểu học A Vĩnh Gia0
49Trường Tiểu học B Vĩnh Gia0
50Trường Tiểu học A Tà Đãnh0
51Trường Tiểu học B Tà Đãnh0
52Trường Tiểu học C Tà Đãnh0
53Trường Tiểu học A Tân Tuyến0
54Trường Tiểu học B Tân Tuyến0
55Trường Tiểu học A Cô Tô0
56Trường Tiểu học B Cô Tô0
57Trường Tiểu học C Cô Tô0
58Trường Tiểu học A Ô Lâm0
59Trường Tiểu học B Núi Tô0
60Trường Tiểu học B Ô Lâm0
61Trường Tiểu học A An Tức0
62Trường Tiểu học B Lương Phi0
63Trường Tiểu học A Núi Tô0
64Trường Tiểu học Ấp Tân Tây0
65Trường Tiểu học Ấp Tân Trung B0
66Trường Tiểu học Ấp Tân Thạnh0
67Trường Tiểu học Ấp Tân Đông Hưng0
68Trường Tiểu học Ấp Tân Hoà0
69Trường Tiểu học Ấp Tân Xuân0
70Trường Tiểu học Khu phố 20
71Trường Tiểu học Khu phố 30
72Trường Tiểu học Ấp Thạnh Quới0
73Trường Tiểu học Ấp Thạnh Nghĩa0
74Trường Tiểu học Ấp Thạnh Phú0
75Trường Tiểu học Ấp Tân Bình0
76Trường Tiểu học Ấp Hội Thạnh0
77Trường Tiểu học Ấp Hội Tân0
78Trường Tiểu học Ấp Hội Phú0
79Trường Tiểu học Ấp Hội An0
80Trường Tiểu học Ấp Đông Hà0
81Trường Tiểu học Ấp Đông Biêu0
82Trường Tiểu học Ấp Kà Ơi0
83Trường Tiểu học Ấp Đông Thành0
84Trường Tiểu học Ấp Tân Kiêu0
85Trường Tiểu học Ấp Tân Thuận0
86Trường Tiểu học Ấp Trảng Trai0
87Trường Tiểu học Ấp Cay Cày0
88Trường Tiểu học Ấp 30
89Trường Tiểu học Ấp Suối Ngô0
90Trường Tiểu học Ấp Tân Thuận Tân Thành B0
91Trường Tiểu học Ấp 40
92Trường Tiểu học Ấp 60
93Trường Tiểu học Ấp 3 Suối Dây0
94Trường Tiểu học Ấp 4 Suối Dây0
95Trường Tiểu học Ấp Tân Thuận Tân Thành A0
96Trường Tiểu Học A Vĩnh Hòa0
97Trường Tiểu Học B Vĩnh Hòa0
98Trường Tiểu Học A Tân Thạnh0
99Trường Tiểu Học B Tân Thạnh0
100Trường Tiểu Học A Châu Phong0
101Trường Tiểu Học B Châu Phong0
102Trường Tiểu Học C châu Phong0
103Trường Tiểu học Long Hưng0
104Trường Tiểu học B Long Thạnh0
105Trường Tiểu học B Long Sơn0
106Tiểu học D Châu Phong0
107Trường Tiểu học A Long Sơn0
108Tiểu học E Châu Phong0
109 Trường Tiểu Học Long Châu0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương