Số học sinh tiểu học Huyện Triệu Sơn Thanh Hóa dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Dân Quyền B0
2Trường Tiểu học Khuyến Nông0
3Trường Tiểu học Minh Sơn2
4Trường Tiểu học Minh Châu0
5Trường Tiểu học Thọ Cường0
6Trường Tiểu học Thọ Tân0
7Trường Tiểu học Minh Dân1
8Trường Tiểu học Tiến Nông0
9Trường Tiểu học Dân Lực0
10Trường Tiểu học Thọ Tiến0
11Trường Tiểu học Đồng Tiến0
12Trường Tiểu học Dân Quyền A4
13Trường Tiểu học Xuân Thọ8
14Trường Tiểu học Triệu Thành0
15Trường Tiểu học Thọ Vực1
16Trường Tiểu học Thị trấn20
17Trường Tiểu học Thọ Phú2
18Trường Tiểu học Thọ Dân3
19Trường Tiểu học Hợp Thắng1
20Trường Tiểu học Hợp Tiến0
21Trường Tiểu học Xuân Lộc1
22Trường Tiểu học An Nông0
23Trường Tiểu học Vân Sơn0
24Trường Tiểu học Thọ Thế0
25Trường Tiểu học Đồng Lợi0
26Trường Tiểu học Dân Lý1
27Trường Tiểu học Đồng Thắng0
28Trường Tiểu học Tân Ninh0
29Trường Tiểu học Thọ Ngọc0
30Trường Tiểu học Nông Trường1
31Trường Tiểu học Hợp Thành0
32Trường Tiểu học Hợp Lý0
33Trường Tiểu học Thọ Bình A1
34Trường Tiểu học Thọ Bình B2
35Trường Tiểu học Thọ Sơn0
36Trường Tiểu học Cổ Định0
37Trường Tiểu học Xuân Thịnh0
38Trường Tiểu học Bình Sơn0
39Trường Tiểu học Thái Hoà1
40Trường THPT Dân lập Triệu Sơn0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 7

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương