Số học sinh tiểu học Huyện Triệu Sơn Thanh Hóa dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Dân Quyền B3
2Trường Tiểu học Khuyến Nông2
3Trường Tiểu học Minh Sơn6
4Trường Tiểu học Minh Châu2
5Trường Tiểu học Thọ Cường7
6Trường Tiểu học Thọ Tân4
7Trường Tiểu học Minh Dân6
8Trường Tiểu học Tiến Nông0
9Trường Tiểu học Dân Lực12
10Trường Tiểu học Thọ Tiến2
11Trường Tiểu học Đồng Tiến9
12Trường Tiểu học Dân Quyền A13
13Trường Tiểu học Xuân Thọ12
14Trường Tiểu học Triệu Thành2
15Trường Tiểu học Thọ Vực17
16Trường Tiểu học Thị trấn120
17Trường Tiểu học Thọ Phú34
18Trường Tiểu học Thọ Dân36
19Trường Tiểu học Hợp Thắng0
20Trường Tiểu học Hợp Tiến2
21Trường Tiểu học Xuân Lộc6
22Trường Tiểu học An Nông1
23Trường Tiểu học Vân Sơn1
24Trường Tiểu học Thọ Thế4
25Trường Tiểu học Đồng Lợi2
26Trường Tiểu học Dân Lý30
27Trường Tiểu học Đồng Thắng1
28Trường Tiểu học Tân Ninh2
29Trường Tiểu học Thọ Ngọc1
30Trường Tiểu học Nông Trường24
31Trường Tiểu học Hợp Thành7
32Trường Tiểu học Hợp Lý1
33Trường Tiểu học Thọ Bình A2
34Trường Tiểu học Thọ Bình B2
35Trường Tiểu học Thọ Sơn3
36Trường Tiểu học Cổ Định0
37Trường Tiểu học Xuân Thịnh4
38Trường Tiểu học Bình Sơn0
39Trường Tiểu học Thái Hoà0
40Trường THPT Dân lập Triệu Sơn4

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương