Số học sinh tiểu học Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Đông Lĩnh A4
2Trường Tiểu học Đông Lĩnh B0
3Trường Tiểu học Đông Hưng5
4Trường Tiểu học Đông Tân3
5Trường Tiểu học Đông Vinh0
6Trường Tiểu học Hoằng Lý1
7Trường Tiểu học Hoằng Quang3
8Trường Tiểu học Hoằng Long3
9Trường Tiểu học Hoằng Anh1
10Trường Tiểu học Hoằng Đại1
11Trường Tiểu học Quảng Phú0
12Trường Tiểu học Quảng Tâm5
13Trường Tiểu học Quảng Cát2
14Trường Tiểu học Quảng Thịnh8
15Trường Tiểu học Quảng Đông3
16Trường Tiểu học Thiệu Vận0
17Trường Tiểu học Thiệu Vân5
18Trường Tiểu học Thiệu Khánh1
19Trường Tiểu học Thiệu Dương2
20Trường Tiểu học Lý Tự Trọng31
21Trường Tiểu học Minh Khai 139
22Trường Tiểu học Trần Phú25
23Trường Tiểu học Tân Sơn10
24Trường Tiểu học Đông Vệ 111
25Trường Tiểu học Nam Ngạn1
26Trường Tiểu học Đông Hải 19
27Trường Tiểu học Đông Hải 20
28Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc9
29Trường Tiểu học Đông Thọ10
30Trường Tiểu học Lê Văn Tám28
31Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi26
32Trường Tiểu học Hàm Rồng7
33Trường Tiểu học Điện Biên 129
34Trường Tiểu học Điện Biên 241
35Trường Tiểu học Đông Hương8
36Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám35
37Trường Tiểu học Ba Đình36
38Trường Tiểu học Quảng Thắng0
39Trường Tiểu học Đông Vệ 26
40Trường Tiểu học Minh Khai 213
41Trường Tiểu học Quảng Thành1
42Trường Tiểu học Quảng Hưng7
43Trường Tiểu học Đông Cương16
44Trường Tiểu học Quang Trung0
45Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám 21
46Trường Tiểu học thị trấn Tào Xuyên2
47Trường Tiểu học Hermann Gmeiner Thanh Hóa6
48Trường Tiểu học Đông Bắc Ga10
49Trường Tiểu học Hoằng Đại1

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 10

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương