Số học sinh tiểu học Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Đông Lĩnh A6
2Trường Tiểu học Đông Lĩnh B0
3Trường Tiểu học Đông Hưng9
4Trường Tiểu học Đông Tân16
5Trường Tiểu học Đông Vinh2
6Trường Tiểu học Hoằng Lý3
7Trường Tiểu học Hoằng Quang5
8Trường Tiểu học Hoằng Long5
9Trường Tiểu học Hoằng Anh5
10Trường Tiểu học Hoằng Đại1
11Trường Tiểu học Quảng Phú2
12Trường Tiểu học Quảng Tâm13
13Trường Tiểu học Quảng Cát3
14Trường Tiểu học Quảng Thịnh28
15Trường Tiểu học Quảng Đông8
16Trường Tiểu học Thiệu Vận0
17Trường Tiểu học Thiệu Vân9
18Trường Tiểu học Thiệu Khánh4
19Trường Tiểu học Thiệu Dương17
20Trường Tiểu học Lý Tự Trọng68
21Trường Tiểu học Minh Khai 186
22Trường Tiểu học Trần Phú41
23Trường Tiểu học Tân Sơn30
24Trường Tiểu học Đông Vệ 120
25Trường Tiểu học Nam Ngạn3
26Trường Tiểu học Đông Hải 115
27Trường Tiểu học Đông Hải 23
28Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc12
29Trường Tiểu học Đông Thọ44
30Trường Tiểu học Lê Văn Tám61
31Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi56
32Trường Tiểu học Hàm Rồng14
33Trường Tiểu học Điện Biên 171
34Trường Tiểu học Điện Biên 272
35Trường Tiểu học Đông Hương33
36Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám63
37Trường Tiểu học Ba Đình90
38Trường Tiểu học Quảng Thắng0
39Trường Tiểu học Đông Vệ 225
40Trường Tiểu học Minh Khai 226
41Trường Tiểu học Quảng Thành6
42Trường Tiểu học Quảng Hưng15
43Trường Tiểu học Đông Cương38
44Trường Tiểu học Quang Trung0
45Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám 21
46Trường Tiểu học thị trấn Tào Xuyên6
47Trường Tiểu học Hermann Gmeiner Thanh Hóa44
48Trường Tiểu học Đông Bắc Ga28
49Trường Tiểu học Hoằng Đại1

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương