Số học sinh tiểu học Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Đông Lĩnh A2
2Trường Tiểu học Đông Lĩnh B0
3Trường Tiểu học Đông Hưng1
4Trường Tiểu học Đông Tân1
5Trường Tiểu học Đông Vinh0
6Trường Tiểu học Hoằng Lý0
7Trường Tiểu học Hoằng Quang0
8Trường Tiểu học Hoằng Long1
9Trường Tiểu học Hoằng Anh0
10Trường Tiểu học Hoằng Đại0
11Trường Tiểu học Quảng Phú0
12Trường Tiểu học Quảng Tâm0
13Trường Tiểu học Quảng Cát0
14Trường Tiểu học Quảng Thịnh4
15Trường Tiểu học Quảng Đông1
16Trường Tiểu học Thiệu Vận0
17Trường Tiểu học Thiệu Vân2
18Trường Tiểu học Thiệu Khánh0
19Trường Tiểu học Thiệu Dương0
20Trường Tiểu học Lý Tự Trọng2
21Trường Tiểu học Minh Khai 18
22Trường Tiểu học Trần Phú2
23Trường Tiểu học Tân Sơn0
24Trường Tiểu học Đông Vệ 11
25Trường Tiểu học Nam Ngạn0
26Trường Tiểu học Đông Hải 12
27Trường Tiểu học Đông Hải 20
28Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc5
29Trường Tiểu học Đông Thọ3
30Trường Tiểu học Lê Văn Tám2
31Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi2
32Trường Tiểu học Hàm Rồng1
33Trường Tiểu học Điện Biên 13
34Trường Tiểu học Điện Biên 28
35Trường Tiểu học Đông Hương1
36Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám8
37Trường Tiểu học Ba Đình5
38Trường Tiểu học Quảng Thắng0
39Trường Tiểu học Đông Vệ 21
40Trường Tiểu học Minh Khai 22
41Trường Tiểu học Quảng Thành0
42Trường Tiểu học Quảng Hưng0
43Trường Tiểu học Đông Cương6
44Trường Tiểu học Quang Trung0
45Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám 20
46Trường Tiểu học thị trấn Tào Xuyên1
47Trường Tiểu học Hermann Gmeiner Thanh Hóa0
48Trường Tiểu học Đông Bắc Ga2
49Trường Tiểu học Hoằng Đại0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 1

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương