BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Số học sinh tiểu học Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Đông Lĩnh A6
2Trường Tiểu học Đông Lĩnh B0
3Trường Tiểu học Đông Hưng6
4Trường Tiểu học Đông Tân13
5Trường Tiểu học Đông Vinh1
6Trường Tiểu học Hoằng Lý2
7Trường Tiểu học Hoằng Quang5
8Trường Tiểu học Hoằng Long4
9Trường Tiểu học Hoằng Anh2
10Trường Tiểu học Hoằng Đại1
11Trường Tiểu học Quảng Phú2
12Trường Tiểu học Quảng Tâm12
13Trường Tiểu học Quảng Cát3
14Trường Tiểu học Quảng Thịnh25
15Trường Tiểu học Quảng Đông6
16Trường Tiểu học Thiệu Vận0
17Trường Tiểu học Thiệu Vân8
18Trường Tiểu học Thiệu Khánh4
19Trường Tiểu học Thiệu Dương16
20Trường Tiểu học Lý Tự Trọng62
21Trường Tiểu học Minh Khai 164
22Trường Tiểu học Trần Phú35
23Trường Tiểu học Tân Sơn22
24Trường Tiểu học Đông Vệ 115
25Trường Tiểu học Nam Ngạn2
26Trường Tiểu học Đông Hải 113
27Trường Tiểu học Đông Hải 22
28Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc12
29Trường Tiểu học Đông Thọ30
30Trường Tiểu học Lê Văn Tám55
31Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi45
32Trường Tiểu học Hàm Rồng12
33Trường Tiểu học Điện Biên 156
34Trường Tiểu học Điện Biên 257
35Trường Tiểu học Đông Hương20
36Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám49
37Trường Tiểu học Ba Đình67
38Trường Tiểu học Quảng Thắng0
39Trường Tiểu học Đông Vệ 218
40Trường Tiểu học Minh Khai 220
41Trường Tiểu học Quảng Thành4
42Trường Tiểu học Quảng Hưng12
43Trường Tiểu học Đông Cương30
44Trường Tiểu học Quang Trung0
45Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám 21
46Trường Tiểu học thị trấn Tào Xuyên3
47Trường Tiểu học Hermann Gmeiner Thanh Hóa36
48Trường Tiểu học Đông Bắc Ga23
49Trường Tiểu học Hoằng Đại1

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương