Số học sinh tiểu học Huyện Cái Bè Tiền Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học A Thị trấn61
2Trường Tiểu học Đông Hoà Hiệp A2
3Trường Tiểu học Đông Hoà Hiệp B1
4Trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp9
5Trường Tiểu học Hội Cư0
6Trường Tiểu học Hậu Thành B0
7Trường Tiểu học Hậu Thành A0
8Trường Tiểu học Hoà Khánh A1
9Trường Tiểu học Hoà Khánh B0
10Trường Tiểu học Hậu Mỹ Phú2
11Trường Tiểu học Hậu Mỹ Trinh1
12Trường Tiểu học Hậu Mỹ Bắc A1
13Trường Tiểu học Hậu Mỹ Bắc B33
14Trường Tiểu học Phan Lương Trực0
15Trường Tiểu học Thiện Trí2
16Trường Tiểu học Mỹ Đức Đông7
17Trường Tiểu học A Mỹ Đức Tây69
18Trường Tiểu học B Mỹ Đức Tây0
19Trường Tiểu học An Thái Đông30
20Trường Tiểu học B An Thái Trung1
21Trường Tiểu học A An Thái Trung1
22Trường Tiểu học A An Hữu3
23Trường Tiểu học B An Hữu2
24Trường Tiểu học Tân Thanh13
25Trường Tiểu học Tân Hưng24
26Trường Tiểu học Ngô Văn Nhạc11
27Trường Tiểu học A Hòa Hưng4
28Trường Tiểu học Hoà Hưng B0
29Trường Tiểu học Mỹ Lợi A35
30Trường Tiểu học Thiện Trung2
31Trường Tiểu học Mỹ Trunga0
32Trường Tiểu học Mỹ Trung2
33Trường Tiểu học Mỹ Lợi B0
34Trường Tiểu học Mỹ Lương13
35Trường Tiểu học B Thị trấn15
36Trường Tiểu học B Hòa Hưng6
37Trường Tiểu học A Hòa Khánh0
38Trường Tiểu học B Hòa Khánh1
39Trường Tiểu học A Đông Hòa Hiệp0
40Trường Tiểu học An Cư0
41Trường Tiểu học B Đông Hòa Hiệp0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương