Chào mừng các thày cô, các em học sinh đến với phiên bản IOE nâng cấp 2019 tại địa chỉ: www.beta.ioe.vn.

Số học sinh tiểu học Huyện Cái Bè Tiền Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học A Thị trấn26
2Trường Tiểu học Đông Hoà Hiệp A0
3Trường Tiểu học Đông Hoà Hiệp B0
4Trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp1
5Trường Tiểu học Hội Cư0
6Trường Tiểu học Hậu Thành B0
7Trường Tiểu học Hậu Thành A0
8Trường Tiểu học Hoà Khánh A0
9Trường Tiểu học Hoà Khánh B0
10Trường Tiểu học Hậu Mỹ Phú1
11Trường Tiểu học Hậu Mỹ Trinh0
12Trường Tiểu học Hậu Mỹ Bắc A0
13Trường Tiểu học Hậu Mỹ Bắc B1
14Trường Tiểu học Phan Lương Trực0
15Trường Tiểu học Thiện Trí0
16Trường Tiểu học Mỹ Đức Đông2
17Trường Tiểu học A Mỹ Đức Tây10
18Trường Tiểu học B Mỹ Đức Tây0
19Trường Tiểu học An Thái Đông0
20Trường Tiểu học B An Thái Trung0
21Trường Tiểu học A An Thái Trung0
22Trường Tiểu học A An Hữu3
23Trường Tiểu học B An Hữu0
24Trường Tiểu học Tân Thanh5
25Trường Tiểu học Tân Hưng4
26Trường Tiểu học Ngô Văn Nhạc0
27Trường Tiểu học A Hòa Hưng0
28Trường Tiểu học Hoà Hưng B0
29Trường Tiểu học Mỹ Lợi A22
30Trường Tiểu học Thiện Trung0
31Trường Tiểu học Mỹ Trunga0
32Trường Tiểu học Mỹ Trung0
33Trường Tiểu học Mỹ Lợi B0
34Trường Tiểu học Mỹ Lương0
35Trường Tiểu học B Thị trấn0
36Trường Tiểu học B Hòa Hưng1
37Trường Tiểu học A Hòa Khánh0
38Trường Tiểu học B Hòa Khánh0
39Trường Tiểu học A Đông Hòa Hiệp0
40Trường Tiểu học An Cư0
41Trường Tiểu học B Đông Hòa Hiệp0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương