Số học sinh tiểu học Huyện Cái Bè Tiền Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học A Thị trấn136
2Trường Tiểu học Đông Hoà Hiệp A3
3Trường Tiểu học Đông Hoà Hiệp B76
4Trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp57
5Trường Tiểu học Hội Cư12
6Trường Tiểu học Hậu Thành B0
7Trường Tiểu học Hậu Thành A21
8Trường Tiểu học Hoà Khánh A5
9Trường Tiểu học Hoà Khánh B8
10Trường Tiểu học Hậu Mỹ Phú23
11Trường Tiểu học Hậu Mỹ Trinh7
12Trường Tiểu học Hậu Mỹ Bắc A2
13Trường Tiểu học Hậu Mỹ Bắc B18
14Trường Tiểu học Phan Lương Trực7
15Trường Tiểu học Thiện Trí19
16Trường Tiểu học Mỹ Đức Đông51
17Trường Tiểu học A Mỹ Đức Tây49
18Trường Tiểu học B Mỹ Đức Tây4
19Trường Tiểu học An Thái Đông13
20Trường Tiểu học B An Thái Trung5
21Trường Tiểu học A An Thái Trung15
22Trường Tiểu học A An Hữu20
23Trường Tiểu học B An Hữu2
24Trường Tiểu học Tân Thanh57
25Trường Tiểu học Tân Hưng18
26Trường Tiểu học Ngô Văn Nhạc24
27Trường Tiểu học A Hòa Hưng14
28Trường Tiểu học Hoà Hưng B4
29Trường Tiểu học Mỹ Lợi A51
30Trường Tiểu học Thiện Trung12
31Trường Tiểu học Mỹ Trunga0
32Trường Tiểu học Mỹ Trung1
33Trường Tiểu học Mỹ Lợi B4
34Trường Tiểu học Mỹ Lương14
35Trường Tiểu học B Thị trấn19
36Trường Tiểu học B Hòa Hưng21
37Trường Tiểu học A Hòa Khánh0
38Trường Tiểu học B Hòa Khánh0
39Trường Tiểu học A Đông Hòa Hiệp0
40Trường Tiểu học An Cư2
41Trường Tiểu học B Đông Hòa Hiệp1

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương