Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Cái Bè Tiền Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học A Thị trấn261
2Trường Tiểu học Đông Hoà Hiệp A5
3Trường Tiểu học Đông Hoà Hiệp B99
4Trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp75
5Trường Tiểu học Hội Cư18
6Trường Tiểu học Hậu Thành B0
7Trường Tiểu học Hậu Thành A28
8Trường Tiểu học Hoà Khánh A7
9Trường Tiểu học Hoà Khánh B20
10Trường Tiểu học Hậu Mỹ Phú28
11Trường Tiểu học Hậu Mỹ Trinh13
12Trường Tiểu học Hậu Mỹ Bắc A2
13Trường Tiểu học Hậu Mỹ Bắc B43
14Trường Tiểu học Phan Lương Trực8
15Trường Tiểu học Thiện Trí21
16Trường Tiểu học Mỹ Đức Đông55
17Trường Tiểu học A Mỹ Đức Tây85
18Trường Tiểu học B Mỹ Đức Tây11
19Trường Tiểu học An Thái Đông31
20Trường Tiểu học B An Thái Trung6
21Trường Tiểu học A An Thái Trung26
22Trường Tiểu học A An Hữu35
23Trường Tiểu học B An Hữu2
24Trường Tiểu học Tân Thanh106
25Trường Tiểu học Tân Hưng28
26Trường Tiểu học Ngô Văn Nhạc25
27Trường Tiểu học A Hòa Hưng15
28Trường Tiểu học Hoà Hưng B7
29Trường Tiểu học Mỹ Lợi A69
30Trường Tiểu học Thiện Trung18
31Trường Tiểu học Mỹ Trunga0
32Trường Tiểu học Mỹ Trung2
33Trường Tiểu học Mỹ Lợi B5
34Trường Tiểu học Mỹ Lương21
35Trường Tiểu học B Thị trấn22
36Trường Tiểu học B Hòa Hưng27
37Trường Tiểu học A Hòa Khánh0
38Trường Tiểu học B Hòa Khánh0
39Trường Tiểu học A Đông Hòa Hiệp0
40Trường Tiểu học An Cư2
41Trường Tiểu học B Đông Hòa Hiệp2

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương