Chào mừng các thày cô, các em học sinh đến với phiên bản IOE nâng cấp 2019 tại địa chỉ: www.beta.ioe.vn.

Số học sinh tiểu học Huyện Châu Thành Tiền Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Tân Hội Đông0
2Trường Tiểu học Tân Lý Đông0
3Trường Tiểu học Tân Hương A1
4Trường Tiểu học Tân Hương B0
5Trường Tiểu học Tân Lý Tây A0
6Trường Tiểu học Tân Lý Tây B5
7Trường Tiểu học Tân Hiệp15
8Trường Tiểu học Thân Cửu Nghĩa A25
9Trường Tiểu học Thân Cửu Nghĩa B32
10Trường Tiểu học Long An4
11Trường Tiểu học Tam Hiệp A30
12Trường Tiểu học Tam Hiệp B4
13Trường Tiểu học Thạnh Phú3
14Trường Tiểu học Bình Đức37
15Trường Tiểu học Giồng Dứa0
16Trường Tiểu học Long Định1
17Trường Tiểu học Dương Diềm0
18Trường Tiểu học Đồng Hoà0
19Trường Tiểu học Nhị Bình B1
20Trường Tiểu học Nhị Bình A0
21Trường Tiểu học Điềm Hy0
22Trường Tiểu học Hữu Đạo0
23Trường Tiểu học Bình Trưng A0
24Trường Tiểu học Bình Trưng B0
25Trường Tiểu học Vĩnh Kim9
26Trường Tiểu học Long Hưng A0
27Trường Tiểu học Long Hưng B0
28Trường Tiểu học Song Thuận2
29Trường Tiểu học Kim Sơn0
30Trường Tiểu học Phú Phong0
31Trường Tiểu học Bàn Long1
32Trường Tiểu học Hoà Lợi0
33Trường Tiểu học Hoà Minh C0
34Trường Tiểu học Long Hoà A0
35Trường Tiểu học Long Hoà0
36Trường Tiểu học Mỹ Chánh A0
37Trường Tiểu học Mỹ Chánh B0
38Trường Tiểu học Song Lộc A0
39Trường Tiểu học Song Lộc B0
40Trường Tiểu học Hưng Mỹ A0
41Trường Tiểu học Mỹ Hưng B0
42Trường Tiểu học Lương Hoà B0
43Trường Tiểu học Lương Hoà C0
44Trường Tiểu học Thị trấn Châu Thành0
45Trường Tiểu học Đa Lộc A0
46Trường Tiểu học Đa Lộc B0
47Trường Tiểu học Thanh Mỹ A0
48Trường Tiểu học Nguyệt Hoá0
49Trường Tiểu học Hoà Minh B0
50Trường Tiểu học Thanh Mỹ B0
51Trường Tiểu học Phước Hảo B0
52Trường Tiểu học Hoà Thuận A0
53Trường Tiểu học Tương Hoà A0
54Trường Tiểu học Hoà Minh A0
55Trường Tiểu học Phước Hảo A0
56Trường Tiểu học A Vĩnh Hanh0
57Trường Tiểu học An Hoá0
58Trường Tiểu học Giao Hoà0
59Trường Tiểu học Giao Long0
60Trường Tiểu học An Phước0
61Trường Tiểu học Hữu Định0
62Trường Tiểu học Tân Thạch A0
63Trường Tiểu học Tân Thạch B0
64Trường Tiểu học An Khanh0
65Trường Tiểu học Phú An Hoà0
66Trường Tiểu học Thị trấn0
67Trường Tiểu học Phú Túc A0
68Trường Tiểu học Phú Túc B0
69Trường Tiểu học Phú Đức A0
70Trường Tiểu học Phú Đức B0
71Trường Tiểu học Tân Phú A0
72Trường Tiểu học Tân Phú B0
73Trường Tiểu học Tân Phú C0
74Trường Tiểu học Tiên Thuỷ A0
75Trường Tiểu học Tiên Thuỷ B0
76Trường Tiểu học Tiên Thủy C0
77Trường Tiểu học Sơn Hoà0
78Trường Tiểu học Mỹ Thành0
79Trường Tiểu học An Hiệp0
80Trường Tiểu học Tường Đa0
81Trường Tiểu học Qưới Thành0
82Trường Tiểu học Thành Triệu0
83Trường Tiểu học Tiên Long0
84Trường Tiểu học Nguyễn Văn Khá0
85Trường Tiểu học Tam Phước B0
86Trường Tiểu học Qưới Sơn A0
87Trường Tiểu học Qưới Sơn B0
88Trường Tiểu học Trần Văn Ơn0
89Trường Tiểu học Tam Phước0
90Trường Tiểu học A An Hoà0
91Trường Tiểu học B An Hoà0
92Trường Tiểu học C An Hoà0
93Trường Tiểu học D An Hoà0
94Trường Tiểu học B Tân Phú0
95Trường Tiểu học B Vĩnh An0
96Trường Tiểu học A Tân Phú0
97Trường Tiểu học C Vĩnh Hanh0
98Trường Tiểu học A Vĩnh Bình0
99Trường Tiểu học B Vĩnh Bình0
100Trường Tiểu học A Vĩnh An0
101Trường Tiểu học A Vĩnh Nhuận0
102Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận0
103Trường Tiểu học C Vĩnh Nhuận0
104Trường Tiểu học A Cần Đăng0
105Trường Tiểu học B Cần Đăng0
106Trường Tiểu học C Cần Đăng0
107Trường Tiểu học Đ Cần Đăng0
108Trường Tiểu học B Vĩnh Hanh0
109Trường Tiểu học A Bình Hoà0
110Trường Tiểu học B Bình Hoà0
111Trường Tiểu học C Bình Hoà0
112Trường Tiểu học A Bình Thạnh0
113Trường Tiểu học B Bình Thạnh0
114Trường Tiểu học A Thị trấn An Châu0
115Trường Tiểu học B Thị trấn An Châu0
116Trường Tiểu học C Thị trấn An Châu0
117Trường Tiểu học Đ Thị trấn An Châu0
118Trường Tiểu học A Hoà Bình Thạnh0
119Trường Tiểu học B Hoà Bình Thạnh0
120Trường Tiểu học Vĩnh Lợi0
121Trường Tiểu học A Vĩnh Thành0
122Trường Tiểu học B Vĩnh Thành0
123Trường Tiểu học C Vĩnh Thành0
124Trường Tiểu học Đ Vĩnh Thành0
125Trường Tiểu học Tân Phú0
126Trường Tiểu học Bình Tiên 10
127Trường Tiểu học Bình Tiên 20
128Trường Tiểu học Tân Phú Trung 10
129Trường Tiểu học Tân Phú Trung 20
130Trường Tiểu học Cái Tỗu Hạ 10
131Trường Tiểu học Cái Tỗu Hạ 20
132Trường Tiểu học An Phú Thuận 10
133Trường Tiểu học An Phú Thuận 20
134Trường Tiểu học An Khánh 10
135Trường Tiểu học An Khánh 20
136Trường Tiểu học Phú Hựu0
137Trường Tiểu học An Nhơn0
138Trường Tiểu học An Hoà0
139Trường Tiểu học An Hiệp 10
140Trường Tiểu học An Hiệp 20
141Trường Tiểu học Nha Mân 10
142Trường Tiểu học Nha Mân 20
143Trường Tiểu học Tân Nghĩa Đông 10
144Trường Tiểu học Tân Nghĩa Đông 20
145Trường Tiểu học Phú Long0
146Trường Tiểu học Hoà Tân 10
147Trường Tiểu học Hoà Tân 20
148Trường Tiểu học Hoà Tân 30
149Trường Tiểu học Tân Xuân0
150Trường Tiểu học Tua Hai0
151Trường Tiểu học Bùi Xuân Quyền Đồng Khởi1
152Trường Tiểu học Bình Phong0
153Trường Tiểu học Hoàng Lê Kha0
154Trường Tiểu học Suối Dộp0
155Trường Tiểu học Cầy Xiêng0
156Trường Tiểu học Hiệp Phước0
157Trường Tiểu học Cây Ơi0
158Trường Tiểu học Thành Bắc0
159Trường Tiểu học Thành Tây0
160Trường Tiểu học Bến Sỏi0
161Trường Tiểu học An Cơ0
162Trường Tiểu học Bàu Sen0
163Trường Tiểu học Bến Trường0
164Trường Tiểu học Bình Lợi0
165Trường Tiểu học Cầu Trường0
166Trường Tiểu học Sa Nghe0
167Trường Tiểu học Xóm Trường0
168Trường Tiểu học Ấp Vịnh0
169Trường Tiểu học Long Chẩn0
170Trường Tiểu học Long Châu0
171Trường Tiểu học Bến Cừ0
172Trường Tiểu học Gò Nổi0
173Trường Tiểu học Trà Sim0
174Trường Tiểu học Phước Hoà0
175Trường Tiểu học Phước Thanh0
176Trường Tiểu học Phước Lộc0
177Trường Tiểu học Thanh An0
178Trường Tiểu học Thanh Bình0
179Trường Tiểu học Thanh Hoà0
180Trường Tiểu học Thanh Sơn 0
181Trường Tiểu học Thanh Trung0
182Trường Tiểu học Thanh Thuận0
183Trường Tiểu học Thị trấn Khu phố 20
184Trường Tiểu học Phú Minh0
185Trường Tiểu học Phạm Tự Điểm0
186Trường Tiểu học Trí Bình0
187Trường Tiểu học Biên Giới0
188Trường Tiểu học Ba Chàm0
189Trường Tiểu học Bố Lớn0
190Trường Tiểu học Hoà Hội0
191Trường Tiểu học Lê Văn Khuê0
192Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thăng0
193Trường Tiểu học Thanh Phú Long B0
194Trường Tiểu học Thuận Mỹ0
195Trường Tiểu học Trần Văn Ngạn0
196Trường Tiểu học Việt Lâm0
197Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 40
198Trường Tiểu học Bình An 10
199Trường Tiểu học Bình An 20
200Trường Tiểu học Bình An 30
201Trường Tiểu học Thạnh Lộc 20
202Trường Tiểu học Mong Thọ A10
203Trường Tiểu học Mong Thọ A20
204Trường Tiểu học Mong Thọ B10
205Trường Tiểu học Mong Thọ B20
206Trường Tiểu học Mong Thọ B30
207Trường Tiểu học Mong Thọ B40
208Trường Tiểu học Giục Tượng 10
209Trường Tiểu học Giục Tượng 20
210Trường Tiểu học Minh Hoà 10
211Trường Tiểu học Minh Hoà 20
212Trường Tiểu học Minh Lương 10
213Trường Tiểu học Minh Lương 20
214Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 10
215Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 20
216Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 30
217Trường Tiểu học Thạnh Lộc 10
218Trường Tiểu học Thị trấn Tầm Vu A0
219Trường Tiểu học Thị trấn Tầm Vu B0
220Trường Tiểu học An Khương Thới0
221Trường Tiểu học An Lục Long A0
222Trường Tiểu học An Lục Long B0
223Trường Tiểu học Dương Xuân Hội0
224Trường Tiểu học Đặng Thành Công0
225Trường Tiểu học Hiệp Hạnh0
226Trường Tiểu học Long Trì0
227Tiểu học Đông Hoà0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương