Số học sinh trung học cơ sở Huyện Châu Thành Tiền Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường THCS Tân Hội Đông7
2Trường THCS Tân Hương6
3Trường THCS Tân Lý Tây0
4Trường THCS Tân Hiệp108
5Trường THCS Thân Cửu Nghĩa120
6Trường THCS Long An4
7Trường THCS Tam Hiệp25
8Trường THCS Long Định11
9Trường THCS Đông Hoà3
10Trường THCS Nhị Bình1
11Trường THCS Vĩnh Kim13
12Trường THCS Song Thuận3
13Trường THCS Rạch Gầm - Kim Sơn3
14Trường THCS Phú Phong3
15Trường THCS Bàn Long3
16Trường THCS Long Hưng1
17Trường THCS Hưng Mỹ0
18Trường THCS Thị trấn Châu Thành0
19Trường THCS Đa Lộc1
20Trường THCS Lương Hoà0
21Trường THCS Hoà Minh B0
22Trường THCS Hoà Lợi0
23Trường THCS Phước Hảo0
24Trường THCS Long Hoà0
25Trường THCS Song Lộc0
26Trường THCS Hoà Thuận0
27Trường THCS Thanh Mỹ0
28Trường THCS Tiên Long0
29Trường THCS Tiên Thuỷ0
30Trường THCS Tân Phú A0
31Trường THCS Tân Phú B0
32Trường THCS Phú Túc0
33Trường THCS An Khánh0
34Trường THCS Tân Thạch0
35Trường THCS Giao Long0
36Trường THCS Quới Sơn0
37Trường THCS An Hiệp0
38Trường THCS Hữu Định1
39Trường THCS Tam Phước0
40Trường THCS An Hoá0
41Trường THCS An Phước0
42Trường THCS Trần Văn Ơn0
43Trường THCS Sơn Hoà0
44Trường THCS Tường Đa0
45Trường THCS Vĩnh Thành0
46Trường THCS Quản Cơ Thành0
47Trường THCS Bình Thạnh0
48Trường THCS Vĩnh Hanh0
49Trường THCS Vĩnh Nhuận0
50Trường THCS An Châu0
51Trường THCS An Hoà0
52Trường THCS Vĩnh Lợi0
53Trường THCS Vĩnh An0
54Trường THCS An Nhơn0
55Trường THCS An Phú Thuận0
56Trường THCS Phú Long0
57Trường THCS Tân Bình0
58Trường THCS Hoà Tân0
59Trường THCS Tân Phú Trung0
60Trường THCS Tân Phú0
61Trường THCS Thái Bình0
62Trường THCS Tua Hai Đồng Khởi0
63Trường THCS Hảo Đước0
64Trường THCS Phước Vinh0
65Trường THCS Võ Văn Truyện0
66Trường THCS Long Vĩnh0
67Trường THCS Nam Điền0
68Trường THCS Thành Long0
69Trường THCS Hoà Thạnh0
70Trường THCS Biên Giới0
71Trường THCS Hảo Đức B0
72Trường THCS Hoà Hội0
73Trường THCS Trí Bình0
74Trường THCS Mong Thọ B20
75Trường THCS Giục Tượng0
76Trường THCS Minh Hoà0
77Trường THCS Minh Lương0
78Trường THCS Vĩnh Hoà Hiệp0
79Trường THCS Bình An0
80Trường THCS Mong Thọ A0
81Trường THCS Mong Thọ B10
82Trường THCS An Lục Long0
83Trường THCS Nguyễn Văn Thăng0
84Trường THCS Thanh Phú Long0
85Trường THCS Thuận Mỹ0
86Trường THCS Vĩnh Công1
87Trường THCS Thị trấn Tầm Vu1
88Trường THCS Long Trì0
89Trường THCS Đoàn Giỏi19
90Trường THCS Dưỡng Điềm11

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương