Số học sinh tiểu học Huyện Càng Long Trà Vinh dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Thị trấn Càng Long A102
2Trường Tiểu học Thị trấn Càng Long B10
3Trường Tiểu học Thị trấn Càng Long C0
4Trường Tiểu học Mỹ Cẩm A11
5Trường Tiểu học Mỹ Cẩm B8
6Trường Tiểu học A An Trường24
7Trường Tiểu học A An Trường A7
8Trường Tiểu học B An Trường12
9Trường Tiểu học An Trường D76
10Trường Tiểu học B An Trường A2
11Trường Tiểu học Tân Bình A5
12Trường Tiểu học Tân Bình B8
13Trường Tiểu học Tân Bình C22
14Trường Tiểu học Tân An A10
15Trường Tiểu học Tân An B11
16Trường Tiểu học Tân An C0
17Trường Tiểu học Huyền Hội A26
18Trường Tiểu học Huyền Hội B8
19Trường Tiểu học Huyền Hội C11
20Trường Tiểu học Bình Phú A19
21Trường Tiểu học Bình Phú B18
22Trường Tiểu học Bình Phú C32
23Trường Tiểu học Phương Thạnh A27
24Trường Tiểu học Phương Thạnh B11
25Trường Tiểu học Phương Thạnh C35
26Trường Tiểu học Nhị Long A27
27Trường Tiểu học Nhị Long B7
28Trường Tiểu học Nhị Long Phú5
29Trường Tiểu học Đỗ Văn Nại0
30Trường Tiểu học Đức Mỹ A20
31Trường Tiểu học Đức Mỹ B1
32Trường Tiểu học Đức Mỹ C0
33Trường Tiểu học Đại Phước A4
34Trường Tiểu học Đại Phúc13
35Trường Tiểu học Đại Phước C19
36Trường PTDTNT-THCS huyện Càng Long0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương