Số học sinh tiểu học Huyện Càng Long Trà Vinh dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Thị trấn Càng Long A36
2Trường Tiểu học Thị trấn Càng Long B8
3Trường Tiểu học Thị trấn Càng Long C0
4Trường Tiểu học Mỹ Cẩm A17
5Trường Tiểu học Mỹ Cẩm B3
6Trường Tiểu học A An Trường9
7Trường Tiểu học A An Trường A5
8Trường Tiểu học B An Trường1
9Trường Tiểu học An Trường D29
10Trường Tiểu học B An Trường A3
11Trường Tiểu học Tân Bình A4
12Trường Tiểu học Tân Bình B0
13Trường Tiểu học Tân Bình C1
14Trường Tiểu học Tân An A0
15Trường Tiểu học Tân An B0
16Trường Tiểu học Tân An C0
17Trường Tiểu học Huyền Hội A16
18Trường Tiểu học Huyền Hội B12
19Trường Tiểu học Huyền Hội C6
20Trường Tiểu học Bình Phú A25
21Trường Tiểu học Bình Phú B6
22Trường Tiểu học Bình Phú C7
23Trường Tiểu học Phương Thạnh A74
24Trường Tiểu học Phương Thạnh B7
25Trường Tiểu học Phương Thạnh C8
26Trường Tiểu học Nhị Long A10
27Trường Tiểu học Nhị Long B1
28Trường Tiểu học Nhị Long Phú0
29Trường Tiểu học Đỗ Văn Nại0
30Trường Tiểu học Đức Mỹ A16
31Trường Tiểu học Đức Mỹ B4
32Trường Tiểu học Đức Mỹ C1
33Trường Tiểu học Đại Phước A10
34Trường Tiểu học Đại Phúc12
35Trường Tiểu học Đại Phước C4
36Trường PTDTNT-THCS huyện Càng Long0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương