BTC thông báo: Thi bù IOE cấp Quận/Huyện đối với khối TH - THCS và cấp Trường với khối THPT diễn ra trong ngày 26/01/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 20 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC

Số học sinh tiểu học Huyện Càng Long Trà Vinh dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Thị trấn Càng Long A99
2Trường Tiểu học Thị trấn Càng Long B9
3Trường Tiểu học Thị trấn Càng Long C0
4Trường Tiểu học Mỹ Cẩm A11
5Trường Tiểu học Mỹ Cẩm B2
6Trường Tiểu học A An Trường22
7Trường Tiểu học A An Trường A7
8Trường Tiểu học B An Trường12
9Trường Tiểu học An Trường D61
10Trường Tiểu học B An Trường A2
11Trường Tiểu học Tân Bình A5
12Trường Tiểu học Tân Bình B6
13Trường Tiểu học Tân Bình C21
14Trường Tiểu học Tân An A10
15Trường Tiểu học Tân An B11
16Trường Tiểu học Tân An C0
17Trường Tiểu học Huyền Hội A25
18Trường Tiểu học Huyền Hội B8
19Trường Tiểu học Huyền Hội C11
20Trường Tiểu học Bình Phú A19
21Trường Tiểu học Bình Phú B10
22Trường Tiểu học Bình Phú C29
23Trường Tiểu học Phương Thạnh A27
24Trường Tiểu học Phương Thạnh B11
25Trường Tiểu học Phương Thạnh C34
26Trường Tiểu học Nhị Long A21
27Trường Tiểu học Nhị Long B7
28Trường Tiểu học Nhị Long Phú5
29Trường Tiểu học Đỗ Văn Nại0
30Trường Tiểu học Đức Mỹ A19
31Trường Tiểu học Đức Mỹ B1
32Trường Tiểu học Đức Mỹ C0
33Trường Tiểu học Đại Phước A4
34Trường Tiểu học Đại Phúc13
35Trường Tiểu học Đại Phước C18
36Trường PTDTNT-THCS huyện Càng Long0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương