Chào mừng các thày cô, các em học sinh đến với phiên bản IOE nâng cấp 2019 tại địa chỉ: www.beta.ioe.vn.

Số học sinh tiểu học Huyện Châu Thành Trà Vinh dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Kim Sơn1
2Trường Tiểu học Song Thuận0
3Trường Tiểu học Long Hưng B0
4Trường Tiểu học Long Hưng A0
5Trường Tiểu học Vĩnh Kim0
6Trường Tiểu học Bình Trưng B0
7Trường Tiểu học Bình Trưng A0
8Trường Tiểu học Hữu Đạo0
9Trường Tiểu học Điềm Hy0
10Trường Tiểu học Nhị Bình A0
11Trường Tiểu học Nhị Bình B0
12Trường Tiểu học Đồng Hoà0
13Trường Tiểu học Dương Diềm0
14Trường Tiểu học Long Định0
15Trường Tiểu học Giồng Dứa0
16Trường Tiểu học Thới Sơn0
17Trường Tiểu học Bình Đức0
18Trường Tiểu học Thạnh Phú0
19Trường Tiểu học Phước Thạnh0
20Trường Tiểu học Tam Hiệp B0
21Trường Tiểu học Tam Hiệp A1
22Trường Tiểu học Long An0
23Trường Tiểu học Thân Cửu Nghĩa B0
24Trường Tiểu học Thân Cửu Nghĩa A0
25Trường Tiểu học Tân Hiệp0
26Trường Tiểu học Tân Lý Tây B0
27Trường Tiểu học Tân Lý Tây A0
28Trường Tiểu học Tân Hương B0
29Trường Tiểu học Tân Hương A0
30Trường Tiểu học Tân Lý Đông0
31Trường Tiểu học Tân Hội Đông0
32Trường Tiểu học Bàn Long0
33Trường Tiểu học Phú Phong0
34Trường Tiểu học Đa Lộc B4
35Trường Tiểu học Đa Lộc A3
36Trường Tiểu học Thị trấn Châu Thành36
37Trường Tiểu học Lương Hoà C10
38Trường Tiểu học Lương Hoà B0
39Trường Tiểu học Mỹ Hưng B0
40Trường Tiểu học Hưng Mỹ A9
41Trường Tiểu học Song Lộc B0
42Trường Tiểu học Song Lộc A0
43Trường Tiểu học Mỹ Chánh B0
44Trường Tiểu học Mỹ Chánh A1
45Trường Tiểu học Long Hoà4
46Trường Tiểu học Long Hoà A14
47Trường Tiểu học Hoà Minh C2
48Trường Tiểu học Hoà Lợi0
49Trường Tiểu học Thanh Mỹ A0
50Trường Tiểu học Phước Hảo A1
51Trường Tiểu học Hoà Minh A0
52Trường Tiểu học Tương Hoà A0
53Trường Tiểu học Hoà Thuận A0
54Trường Tiểu học Phước Hảo B0
55Trường Tiểu học Thanh Mỹ B1
56Trường Tiểu học Hoà Minh B0
57Trường Tiểu học Nguyệt Hoá0
58Trường Tiểu học Long Trì0
59Trường Tiểu học Hiệp Hạnh0
60Trường Tiểu học Đặng Thành Công0
61Trường Tiểu học Dương Xuân Hội0
62Trường Tiểu học An Lục Long B0
63Trường Tiểu học An Lục Long A0
64Trường Tiểu học An Khương Thới0
65Trường Tiểu học Thị trấn Tầm Vu B0
66Trường Tiểu học Thị trấn Tầm Vu A0
67Trường Tiểu học Thạnh Lộc 10
68Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 30
69Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 20
70Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 10
71Trường Tiểu học Minh Lương 20
72Trường Tiểu học Minh Lương 10
73Trường Tiểu học Minh Hoà 20
74Trường Tiểu học Minh Hoà 10
75Trường Tiểu học Giục Tượng 20
76Trường Tiểu học Giục Tượng 10
77Trường Tiểu học Mong Thọ B40
78Trường Tiểu học Mong Thọ B30
79Trường Tiểu học Mong Thọ B20
80Trường Tiểu học Mong Thọ B10
81Trường Tiểu học Mong Thọ A20
82Trường Tiểu học Mong Thọ A10
83Trường Tiểu học Thạnh Lộc 20
84Trường Tiểu học Bình An 30
85Trường Tiểu học Bình An 20
86Trường Tiểu học Bình An 10
87Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 40
88Trường Tiểu học Việt Lâm0
89Trường Tiểu học Trần Văn Ngạn0
90Trường Tiểu học Thuận Mỹ0
91Trường Tiểu học Thanh Phú Long B0
92Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thăng0
93Trường Tiểu học Lê Văn Khuê0
94Trường Tiểu học Hoà Hội0
95Trường Tiểu học Bố Lớn0
96Trường Tiểu học Ba Chàm0
97Trường Tiểu học Biên Giới0
98Trường Tiểu học Trí Bình0
99Trường Tiểu học Phạm Tự Điểm0
100Trường Tiểu học Phú Minh0
101Trường Tiểu học Thị trấn Khu phố 20
102Trường Tiểu học Thanh Thuận0
103Trường Tiểu học Thanh Trung0
104Trường Tiểu học Thanh Sơn 0
105Trường Tiểu học Thanh Hoà0
106Trường Tiểu học Thanh Bình0
107Trường Tiểu học Thanh An0
108Trường Tiểu học Phước Hoà0
109Trường Tiểu học Phước Lộc0
110Trường Tiểu học Phước Thanh0
111Trường Tiểu học Trà Sim0
112Trường Tiểu học Gò Nổi0
113Trường Tiểu học Bến Cừ0
114Trường Tiểu học Long Châu0
115Trường Tiểu học Long Chẩn0
116Trường Tiểu học Ấp Vịnh0
117Trường Tiểu học Xóm Trường0
118Trường Tiểu học Sa Nghe0
119Trường Tiểu học Cầu Trường0
120Trường Tiểu học Bình Lợi0
121Trường Tiểu học Bến Trường0
122Trường Tiểu học Bàu Sen0
123Trường Tiểu học An Cơ0
124Trường Tiểu học Bến Sỏi0
125Trường Tiểu học Thành Tây0
126Trường Tiểu học Thành Bắc0
127Trường Tiểu học Cây Ơi0
128Trường Tiểu học Hiệp Phước0
129Trường Tiểu học Cầy Xiêng0
130Trường Tiểu học Suối Dộp0
131Trường Tiểu học Hoàng Lê Kha0
132Trường Tiểu học Bình Phong0
133Trường Tiểu học Bùi Xuân Quyền Đồng Khởi0
134Trường Tiểu học Tua Hai0
135Trường Tiểu học Tân Xuân0
136Trường Tiểu học Hoà Tân 30
137Trường Tiểu học Hoà Tân 20
138Trường Tiểu học Hoà Tân 10
139Trường Tiểu học Phú Long0
140Trường Tiểu học Tân Nghĩa Đông 20
141Trường Tiểu học Tân Nghĩa Đông 10
142Trường Tiểu học Nha Mân 20
143Trường Tiểu học Nha Mân 10
144Trường Tiểu học An Hiệp 20
145Trường Tiểu học An Hiệp 10
146Trường Tiểu học An Hoà0
147Trường Tiểu học An Nhơn0
148Trường Tiểu học Phú Hựu0
149Trường Tiểu học An Khánh 20
150Trường Tiểu học An Khánh 10
151Trường Tiểu học An Phú Thuận 20
152Trường Tiểu học An Phú Thuận 10
153Trường Tiểu học Cái Tỗu Hạ 20
154Trường Tiểu học Cái Tỗu Hạ 10
155Trường Tiểu học Tân Phú Trung 20
156Trường Tiểu học Tân Phú Trung 10
157Trường Tiểu học Bình Tiên 20
158Trường Tiểu học Bình Tiên 10
159Trường Tiểu học Tân Phú0
160Trường Tiểu học Đ Vĩnh Thành0
161Trường Tiểu học C Vĩnh Thành0
162Trường Tiểu học B Vĩnh Thành0
163Trường Tiểu học A Vĩnh Thành0
164Trường Tiểu học Vĩnh Lợi0
165Trường Tiểu học B Hoà Bình Thạnh0
166Trường Tiểu học A Hoà Bình Thạnh0
167Trường Tiểu học Đ Thị trấn An Châu0
168Trường Tiểu học C Thị trấn An Châu0
169Trường Tiểu học B Thị trấn An Châu0
170Trường Tiểu học A Thị trấn An Châu0
171Trường Tiểu học B Bình Thạnh0
172Trường Tiểu học A Bình Thạnh0
173Trường Tiểu học C Bình Hoà0
174Trường Tiểu học B Bình Hoà0
175Trường Tiểu học A Bình Hoà0
176Trường Tiểu học B Vĩnh Hanh0
177Trường Tiểu học Đ Cần Đăng0
178Trường Tiểu học C Cần Đăng0
179Trường Tiểu học B Cần Đăng0
180Trường Tiểu học A Cần Đăng0
181Trường Tiểu học C Vĩnh Nhuận0
182Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận0
183Trường Tiểu học A Vĩnh Nhuận0
184Trường Tiểu học A Vĩnh An0
185Trường Tiểu học B Vĩnh Bình0
186Trường Tiểu học A Vĩnh Bình0
187Trường Tiểu học C Vĩnh Hanh0
188Trường Tiểu học A Tân Phú0
189Trường Tiểu học B Vĩnh An0
190Trường Tiểu học B Tân Phú0
191Trường Tiểu học D An Hoà0
192Trường Tiểu học C An Hoà0
193Trường Tiểu học B An Hoà0
194Trường Tiểu học A An Hoà0
195Trường Tiểu học Tam Phước0
196Trường Tiểu học Trần Văn Ơn0
197Trường Tiểu học Qưới Sơn B0
198Trường Tiểu học Qưới Sơn A0
199Trường Tiểu học Tam Phước B0
200Trường Tiểu học Nguyễn Văn Khá0
201Trường Tiểu học Tiên Long0
202Trường Tiểu học Thành Triệu0
203Trường Tiểu học Qưới Thành0
204Trường Tiểu học Tường Đa0
205Trường Tiểu học An Hiệp0
206Trường Tiểu học Mỹ Thành0
207Trường Tiểu học Sơn Hoà0
208Trường Tiểu học Tiên Thủy C0
209Trường Tiểu học Tiên Thuỷ B0
210Trường Tiểu học Tiên Thuỷ A0
211Trường Tiểu học Tân Phú C0
212Trường Tiểu học Tân Phú B0
213Trường Tiểu học Tân Phú A0
214Trường Tiểu học Phú Đức B0
215Trường Tiểu học Phú Đức A0
216Trường Tiểu học Phú Túc B0
217Trường Tiểu học Phú Túc A0
218Trường Tiểu học Thị trấn5
219Trường Tiểu học Phú An Hoà0
220Trường Tiểu học An Khanh0
221Trường Tiểu học Tân Thạch B0
222Trường Tiểu học Tân Thạch A0
223Trường Tiểu học Hữu Định0
224Trường Tiểu học An Phước0
225Trường Tiểu học Giao Long0
226Trường Tiểu học Giao Hoà0
227Trường Tiểu học An Hoá0
228Trường Tiểu học A Vĩnh Hanh0
229Trường Tiểu học Tô Thị Huỳnh4
230Trường Tiểu học Nguyệt Hoá A0
231Trường Tiểu học Long Hòa B0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương