Số học sinh trung học cơ sở Huyện Châu Thành Trà Vinh dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường THCS Long Hưng0
2Trường THCS Bàn Long0
3Trường THCS Phú Phong0
4Trường THCS Rạch Gầm - Kim Sơn1
5Trường THCS Song Thuận0
6Trường THCS Vĩnh Kim0
7Trường THCS Nhị Bình0
8Trường THCS Đông Hoà0
9Trường THCS Long Định0
10Trường THCS Thị trấn Châu Thành49
11Trường THCS Hưng Mỹ16
12Trường THCS Hoà Thuận14
13Trường THCS Song Lộc16
14Trường THCS Long Hoà4
15Trường THCS Phước Hảo23
16Trường THCS Hoà Lợi8
17Trường THCS Hoà Minh B12
18Trường THCS Lương Hoà16
19Trường THCS Đa Lộc8
20Trường THCS Thanh Mỹ31
21Trường THCS Thới Sơn0
22Trường THCS Bình Đức0
23Trường THCS Phú Thạnh0
24Trường THCS Tam Hiệp0
25Trường THCS Long An0
26Trường THCS Thân Cửu Nghĩa0
27Trường THCS Tân Hiệp0
28Trường THCS Tân Lý Tây0
29Trường THCS Tân Hương0
30Trường THCS Tân Hội Đông0
31Trường THCS Long Trì0
32Trường THCS Thị trấn Tầm Vu0
33Trường THCS Vĩnh Công0
34Trường THCS Thuận Mỹ0
35Trường THCS Thanh Phú Long0
36Trường THCS Nguyễn Văn Thăng0
37Trường THCS An Lục Long0
38Trường THCS Mong Thọ B10
39Trường THCS Mong Thọ A0
40Trường THCS Bình An0
41Trường THCS Vĩnh Hoà Hiệp0
42Trường THCS Minh Lương0
43Trường THCS Minh Hoà0
44Trường THCS Giục Tượng0
45Trường THCS Mong Thọ B20
46Trường THCS Trí Bình0
47Trường THCS Hoà Hội0
48Trường THCS Hảo Đức B0
49Trường THCS Biên Giới0
50Trường THCS Hoà Thạnh0
51Trường THCS Thành Long0
52Trường THCS Nam Điền0
53Trường THCS Long Vĩnh0
54Trường THCS Võ Văn Truyện0
55Trường THCS Phước Vinh0
56Trường THCS Hảo Đước0
57Trường THCS Tua Hai Đồng Khởi0
58Trường THCS Thái Bình0
59Trường THCS Tân Phú0
60Trường THCS Tân Phú Trung0
61Trường THCS Hoà Tân0
62Trường THCS Tân Bình0
63Trường THCS Phú Long0
64Trường THCS An Hiệp0
65Trường THCS An Phú Thuận0
66Trường THCS An Khánh0
67Trường THCS An Nhơn0
68Trường THCS Vĩnh An0
69Trường THCS Vĩnh Lợi0
70Trường THCS An Hoà0
71Trường THCS An Châu0
72Trường THCS Bình Thạnh0
73Trường THCS Vĩnh Nhuận0
74Trường THCS Vĩnh Hanh0
75Trường THCS Quản Cơ Thành0
76Trường THCS Vĩnh Thành0
77Trường THCS Tường Đa0
78Trường THCS Sơn Hoà0
79Trường THCS Trần Văn Ơn0
80Trường THCS An Phước0
81Trường THCS An Hoá0
82Trường THCS Tam Phước0
83Trường THCS Hữu Định0
84Trường THCS Quới Sơn0
85Trường THCS Giao Long0
86Trường THCS Tân Thạch0
87Trường THCS Phú Túc0
88Trường THCS Tân Phú B0
89Trường THCS Tân Phú A0
90Trường THCS Tiên Thuỷ0
91Trường THCS Tiên Long0
92Trường THPT Hòa Minh0
93Trường THCS Lương Hòa A12
94Trường PTDTNT Châu Thành18
95Trường THCS Mỹ Chánh14

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương