Số học sinh tiểu học Huyện Trà Cú Trà Vinh dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Phước Hưng A11
2Trường Tiểu học Phước Hưng B22
3Trường Tiểu học Phước Hưng C0
4Trường Tiểu học Phước Hưng D0
5Trường Tiểu học Tập Sơn A18
6Trường Tiểu học Tập Sơn B1
7Trường Tiểu học Tập Sơn C0
8Trường Tiểu học An Quảng Hữu A8
9Trường Tiểu học An Quảng Hữu B48
10Trường Tiểu học Lưu Ng. Anh A16
11Trường Tiểu học Lưu Ng. Anh B4
12Trường Tiểu học Tân Trà0
13Trường Tiểu học Ngãi Xuyên A0
14Trường Tiểu học Ngãi Xuyên B0
15Trường Tiểu học Thị trấn A39
16Trường Tiểu học Thị trấn B10
17Trường Tiểu học Thanh Sơn A2
18Trường Tiểu học Thanh Sơn B0
19Trường Tiểu học Thanh Sơn C0
20Trường Tiểu học Hàm Giang A0
21Trường Tiểu học Hàm Giang B0
22Trường Tiểu học Hàm Giang C0
23Trường Tiểu học Đại An A4
24Trường Tiểu học Đại An B8
25Trường Tiểu học Đại An C0
26Trường Tiểu học Định An A4
27Trường Tiểu học Định An B2
28Trường Tiểu học Đôn Xuân A0
29Trường Tiểu học Đôn Xuân B1
30Trường Tiểu học Đôn Xuân C0
31Trường Tiểu học Đôn Châu B0
32Trường Tiểu học Đôn Châu C0
33Trường Tiểu học Ngọc Biên A1
34Trường Tiểu học Ngọc Biên B0
35Trường Tiểu học Long Hiệp A33
36Trường Tiểu học Long Hiệp B0
37Trường Tiểu học Long Hiệp C0
38Trường Tiểu học Tân Hiệp A0
39Trường Tiểu học Tân Hiệp B3
40Trường Tiểu học Tân Hiệp C0
41Trường Tiểu học Tân Sơn20
42Trường Tiểu học Kim Sơn6
43Trường Tiểu học Hàm Tân1

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương