Số học sinh tiểu học Huyện Yên Sơn Tuyên Quang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Sông Lô 10
2Trường Tiểu học An Tường0
3Trường Tiểu học Lưỡng Vượng0
4Trường Tiểu học An Khang0
5Trường Tiểu học Sông Lô 20
6Trường Tiểu học Trần Phú8
7Trường Tiểu học Hữu Thổ10
8Trường Tiểu học Minh Cầm1
9Trường Tiểu học Mỹ Lâm6
10Trường Tiểu học Phú Lâm4
11Trường Tiểu học Liên Minh0
12Trường Tiểu học Hoàng Khai7
13Trường Tiểu học Giếng Tanh3
14Trường Tiểu học Vinh Phú8
15Trường Tiểu học Trung Môn10
16Trường Tiểu học Tuyên Hà3
17Trường Tiểu học Thắng Quân2
18Trường Tiểu học Tứ Quận6
19Trường Tiểu học Xuân Vân4
20Trường Tiểu học Quang Trung3
21Trường Tiểu học Thống Nhất0
22Trường Tiểu học Tân Hoà0
23Trường Tiểu học Thái Bình1
24Trường Tiểu học Trung Sơn0
25Trường Tiểu học Hùng Lợi I0
26Trường Tiểu học Hùng Lợi II0
27Trường Tiểu học Nhữ Khê0
28Trường Tiểu học Nhữ Hán4
29Trường Tiểu học Y Bằng0
30Trường Tiểu học Sơn Lạc0
31Trường Tiểu học Chân Sơn0
32Trường Tiểu học Lang Quán0
33Trường Tiểu học Chiêu Yên3
34Trường Tiểu học Phúc Ninh0
35Trường Tiểu học Lực Hành0
36Trường Tiểu học Quý Quân0
37Trường Tiểu học Phú Thịnh0
38Trường Tiểu học Đạo Viện0
39Trường Tiểu học Công Đa0
40Trường Tiểu học Kim Quan1
41Trường Tiểu học Trung Minh0
42Trường Tiểu học Tiến Bộ0
43Trường Tiểu học Tân Long0
44Trường Tiểu học Tân Tiến0
45Trường Tiểu học Trung Trực0
46Trường Tiểu học Kiến Thiết0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương