Số học sinh tiểu học Huyện Yên Sơn Tuyên Quang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Sông Lô 12
2Trường Tiểu học An Tường1
3Trường Tiểu học Lưỡng Vượng0
4Trường Tiểu học An Khang0
5Trường Tiểu học Sông Lô 21
6Trường Tiểu học Trần Phú28
7Trường Tiểu học Hữu Thổ13
8Trường Tiểu học Minh Cầm0
9Trường Tiểu học Mỹ Lâm7
10Trường Tiểu học Phú Lâm3
11Trường Tiểu học Liên Minh0
12Trường Tiểu học Hoàng Khai20
13Trường Tiểu học Giếng Tanh1
14Trường Tiểu học Vinh Phú0
15Trường Tiểu học Trung Môn15
16Trường Tiểu học Tuyên Hà0
17Trường Tiểu học Thắng Quân15
18Trường Tiểu học Tứ Quận5
19Trường Tiểu học Xuân Vân2
20Trường Tiểu học Quang Trung20
21Trường Tiểu học Thống Nhất0
22Trường Tiểu học Tân Hoà0
23Trường Tiểu học Thái Bình1
24Trường Tiểu học Trung Sơn0
25Trường Tiểu học Hùng Lợi I0
26Trường Tiểu học Hùng Lợi II0
27Trường Tiểu học Nhữ Khê0
28Trường Tiểu học Nhữ Hán10
29Trường Tiểu học Y Bằng0
30Trường Tiểu học Sơn Lạc0
31Trường Tiểu học Chân Sơn4
32Trường Tiểu học Lang Quán0
33Trường Tiểu học Chiêu Yên0
34Trường Tiểu học Phúc Ninh0
35Trường Tiểu học Lực Hành0
36Trường Tiểu học Quý Quân0
37Trường Tiểu học Phú Thịnh0
38Trường Tiểu học Đạo Viện0
39Trường Tiểu học Công Đa0
40Trường Tiểu học Kim Quan2
41Trường Tiểu học Trung Minh0
42Trường Tiểu học Tiến Bộ0
43Trường Tiểu học Tân Long5
44Trường Tiểu học Tân Tiến0
45Trường Tiểu học Trung Trực0
46Trường Tiểu học Kiến Thiết0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương