Số học sinh tiểu học Huyện Long Hồ Vĩnh Long dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học An Bình A0
2Trường Tiểu học An Bình B0
3Trường Tiểu học An Bình C0
4Trường Tiểu học Long An A0
5Trường Tiểu học Long An B0
6Trường Tiểu học Phú Đức A0
7Trường Tiểu học Phú Đức B0
8Trường Tiểu học Phú Đức C0
9Trường Tiểu học Bình Hoà Phước A0
10Trường Tiểu học Bình Hoà Phước B0
11Trường Tiểu học Hoà Ninh A0
12Trường Tiểu học Hoà Ninh B0
13Trường Tiểu học Trương Văn Ba0
14Trường Tiểu học Đồng Phú A0
15Trường Tiểu học Đồng Phú B0
16Trường Tiểu học Đồng Phú C0
17Trường Tiểu học Long Phước A0
18Trường Tiểu học Long Phước B0
19Trường Tiểu học Lộc Hoà A0
20Trường Tiểu học Lộc Hoà B0
21Trường Tiểu học Lộc Hoà C0
22Trường Tiểu học Hoà Phú A0
23Trường Tiểu học Hoà Phú B0
24Trường Tiểu học Phú Qưới A0
25Trường Tiểu học Phú Qưới B0
26Trường Tiểu học Phú Qưới C0
27Trường Tiểu học Thanh Qưới A0
28Trường Tiểu học Thanh Qưới B0
29Trường Tiểu học Phước Hậu A0
30Trường Tiểu học Phước Hậu B0
31Trường Tiểu học Phước Hậu C0
32Trường Tiểu học Tân Hạnh A0
33Trường Tiểu học Tân Hạnh B0
34Trường Tiểu học Tân Hạnh C0
35Trường Tiểu học Thanh Đức A0
36Trường Tiểu học Thanh Đức B0
37Trường Tiểu học Thanh Đức C0
38Trường Tiểu học Thị trấn Long Hồ1
39Trường Tiểu học B Thị trấn Long Hồ0
40Trường Tiểu học Sư phạm thực hành0
41Trường THPT cấp 2-3 Phú Quới0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương