Số học sinh tiểu học Huyện Tam Bình Vĩnh Long dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Lưu Văn Liệt4
2Trường Tiểu học Tường Lộc A0
3Trường Tiểu học Tường Lộc B0
4Trường Tiểu học Mỹ Thạnh Trun Ga3
5Trường Tiểu học Mỹ Thạnh Trung B0
6Trường Tiểu học Hoà Lộc A0
7Trường Tiểu học Hoà Lộc B0
8Trường Tiểu học Hoà Lộc C0
9Trường Tiểu học Hoà Thạnh0
10Trường Tiểu học Võ Văn Tưởng0
11Trường Tiểu học Hoà Hiệp2
12Trường Tiểu học Hoà Hiệp B0
13Trường Tiểu học Tân Lộc1
14Trường Tiểu học Tân Lộc B0
15Trường Tiểu học Hậu Lộc1
16Trường Tiểu học Mỹ Lộc2
17Trường Tiểu học Nguyễn Thị Du0
18Trường Tiểu học Lê Văn Lăng0
19Trường Tiểu học Tân Phú A0
20Trường Tiểu học Tân Phú B0
21Trường Tiểu học Song Phú A1
22Trường Tiểu học Song Phú B0
23Trường Tiểu học Phú Thịnh A2
24Trường Tiểu học Phú Thịnh B0
25Trường Tiểu học Phú Lộc A0
26Trường Tiểu học Phú Lộc B0
27Trường Tiểu học Bình Ninh A0
28Trường Tiểu học Bình Ninh B0
29Trường Tiểu học Loan Mỹ A0
30Trường Tiểu học Loan Mỹ B0
31Trường Tiểu học Thạch Thia0
32Trường Tiểu học Ngài Tứ A0
33Trường Tiểu học Ngãi Từ B0
34Trường Tiểu học Ngãi Tứ C0
35Trường Tiểu học Ngãi Tứ D0
36Trường Tiểu học Phú Lộc0
37Trường Tiểu học Bình Ninh0
38Trường Tiểu học Cái Ngang5
39Trường Tiểu học Tô Hùng Vĩ0
40Trường Tiểu học Long Phú0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương