Số học sinh tiểu học Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Tân An Luông A6
2Trường Tiểu học Tân An Luông B2
3Trường Tiểu học Hiếu Phụng A11
4Trường Tiểu học Hiếu Phụng B0
5Trường Tiểu học Hiếu Thuận A0
6Trường Tiểu học Hiếu Thuận B0
7Trường Tiểu học Hiếu Nhơn A0
8Trường Tiểu học Hiếu Nhơn B0
9Trường Tiểu học Hiếu Nhơn C0
10Trường Tiểu học Hiếu Nhơn D0
11Trường Tiểu học Hiếu Thành A3
12Trường Tiểu học Hiếu Thành B0
13Trường Tiểu học Hiếu Nghĩa A0
14Trường Tiểu học Hiếu Nghĩa B0
15Trường Tiểu học Hiếu Nghĩa C0
16Trường Tiểu học Trung Hiếu A2
17Trường Tiểu học Trung Hiếu B0
18Trường Tiểu học Trung Điũn0
19Trường Tiểu học Trung An A1
20Trường Tiểu học Trung Hoà 10
21Trường Tiểu học Trủng Ngải A0
22Trường Tiểu học Trung Ngải B0
23Trường Tiểu học Trung Nghĩa A0
24Trường Tiểu học Đặng Thị Chính0
25Trường Tiểu học Trung Nghĩa C0
26Trường Tiểu học Đức Hoà0
27Trường Tiểu học Trung Thành Đông B0
28Trường Tiểu học Trung Thành Tây A0
29Trường Tiểu học Trung Thành Tây B0
30Trường Tiểu học Thị trấn Vũng Liêm7
31Trường Tiểu học Trung Hiệp A1
32Trường Tiểu học Trung Hiệo0
33Trường Tiểu học Trung Chánh A0
34Trường Tiểu học Trung Chánh B0
35Trường Tiểu học Tân Qưới Trung A1
36Trường Tiểu học Tân Qưới Trung B0
37Trường Tiểu học Tân Qưới Trung C0
38Trường Tiểu học Qưới An A0
39Trường Tiểu học Qưới An B0
40Trường Tiểu học Qưới An C0
41Trường Tiểu học Qưới Thiện A0
42Trường Tiểu học Qưới Thiện B0
43Trường Tiểu học Thành Bình A0
44Trường Tiểu học Thanh Bình B0
45Trường Tiểu học Thanh Bình C0
46Trường Tiểu học Trung Hiếu C0
47Trường Cấp 2- 3 Hiếu Nhơn0
48Trường Tiểu học Trung Thành A1
49Tiểu học Nguyễn Văn Thời2
50Tiêu học Đặng Văn Hạnh0
51Tiểu học Trần Ngọc Đảnh0
52Tiêu học Nguyễn Văn Kết0
53Tiểu học :Lê Thanh Vân1
54Tiểu học Nguyễn Văn Quỳ0
55Tiều học Huỳnh Văn Lời0
56Tiểu học Hồ Đức Thắng0
57 Tiểu học Đỗ Quang Mười0
58Tiểu học Võ Ngọc Tốt0
59Trường Tiểu học Lê Văn Cư0
60Trường Tiểu học Trung Thành Đông A1

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương