Số học sinh tiểu học Huyện Trấn Yên Yên Bái dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Âu Lâu0
2Trường Tiểu học Đá Cháy0
3Trường Tiểu học Đào Thịnh0
4Trường Tiểu học Báo Đáp0
5Trường Tiểu học Bảo Hưng0
6Trường Tiểu học Cường Thịnh0
7Trường Tiểu học Giới Phiên0
8Trường Tiểu học Số 1 Hưng Khánh0
9Trường Tiểu học Số 2 Hưng Khánh0
10Trường Tiểu học Hồng Ca0
11Trường Tiểu học Hồng Hải0
12Trường Tiểu học Hợp Minh0
13Trường Tiểu học Hưng Thịnh0
14Trường Tiểu học Hoà Quân0
15Trường Tiểu học Số 1 Kiên Thành0
16Trường Tiểu học Số 2 Kiên Thành0
17Trường Tiểu học Số 1 Lương Thịnh0
18Trường Tiểu học Số 2 Lương Thịnh0
19Trường Tiểu học Lan Đình0
20Trường Tiểu học Linh Đức0
21Trường Tiểu học Minh Quán0
22Trường Tiểu học Minh Tiến0
23Trường Tiểu học Phương Đạo0
24Trường Tiểu học Số 1 Quy Mông0
25Trường Tiểu học Số 2 Quy Mông0
26Trường Tiểu học Tân Đồng0
27Trường Tiểu học Số 1 Thị trấn Cổ Phúc1
28Trường Tiểu học Số 2 Thị trấn Cổ Phúc0
29Trường Tiểu học Văn Lãng0
30Trường Tiểu học Số 1 Việt Cường0
31Trường Tiểu học Số 2 Việt Cường0
32Trường Tiểu học Số 2 Việt Hồng0
33Trường Tiểu học Việt Thành0
34Trường Tiểu học Số 1 Y Can0
35Trường Tiểu học Vân Hội0
36Trường TH-THCS Nga Quán0
37Trường TH - THCS Hòa Cuông0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương