Số học sinh tiểu học Huyện Phụng Hiệp Hậu Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Mùa Xuân1
2Trường Tiểu học Tân Long 113
3Trường Tiểu học Tân Long 20
4Trường Tiểu học Tân Long 30
5Trường Tiểu học Long Thạnh 110
6Trường Tiểu học Long Thạnh 29
7Trường Tiểu học Long Thạnh 30
8Trường Tiểu học Tân Bình 121
9Trường Tiểu học Tân Bình 26
10Trường Tiểu học Tân Bình 31
11Trường Tiểu học Tân Bình 40
12Trường Tiểu học Kim Đồng1
13Trường Tiểu học Hoà An 12
14Trường Tiểu học Hoà An 20
15Trường Tiểu học Hoà An 34
16Trường Tiểu học Hoà An 43
17Trường Tiểu học Phương Bình 12
18Trường Tiểu học Phương Bình 21
19Trường Tiểu học Phương Phú 15
20Trường Tiểu học Phương Phú 20
21Trường Tiểu học Hoà Mỹ 10
22Trường Tiểu học Hoà Mỹ 210
23Trường Tiểu học Hoà Mỹ 34
24Trường Tiểu học Tân Phước Hưng 13
25Trường Tiểu học Tân Phước Hưng 20
26Trường Tiểu học Tân Phước Hưng 35
27Trường Tiểu học Hiệp Hưng 10
28Trường Tiểu học Hiệp Hưng 20
29Trường Tiểu học Hiệp Hưng 36
30Trường Tiểu học Bình Thành0
31Trường Tiểu học Cây Dương 19
32Trường Tiểu học Cây Dương 214
33Trường Tiểu học Kinh Cùng55
34Trường Tiểu học Phụng Hiệp3
35Trường Tiểu học Phương Ninh0
36Trường Tiểu học Phương Phú 31
37Trường Tiểu học Thạnh Hòa 10
38Trường Tiểu học Thạnh Hòa 20
39Trường Tiểu học Thạnh Hòa 32
40Tiểu học Phương Ninh0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương