BTC thông báo: Yêu cầu các tài khoản đăng nhập hệ thống để cập nhật thông tin số điện thoại bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện Phụng Hiệp Hậu Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Mùa Xuân0
2Trường Tiểu học Tân Long 11
3Trường Tiểu học Tân Long 20
4Trường Tiểu học Tân Long 30
5Trường Tiểu học Long Thạnh 14
6Trường Tiểu học Long Thạnh 21
7Trường Tiểu học Long Thạnh 30
8Trường Tiểu học Tân Bình 10
9Trường Tiểu học Tân Bình 22
10Trường Tiểu học Tân Bình 30
11Trường Tiểu học Tân Bình 40
12Trường Tiểu học Kim Đồng0
13Trường Tiểu học Hoà An 10
14Trường Tiểu học Hoà An 20
15Trường Tiểu học Hoà An 30
16Trường Tiểu học Hoà An 40
17Trường Tiểu học Phương Bình 10
18Trường Tiểu học Phương Bình 22
19Trường Tiểu học Phương Phú 10
20Trường Tiểu học Phương Phú 20
21Trường Tiểu học Hoà Mỹ 10
22Trường Tiểu học Hoà Mỹ 20
23Trường Tiểu học Hoà Mỹ 30
24Trường Tiểu học Tân Phước Hưng 10
25Trường Tiểu học Tân Phước Hưng 20
26Trường Tiểu học Tân Phước Hưng 30
27Trường Tiểu học Hiệp Hưng 10
28Trường Tiểu học Hiệp Hưng 20
29Trường Tiểu học Hiệp Hưng 30
30Trường Tiểu học Bình Thành0
31Trường Tiểu học Cây Dương 10
32Trường Tiểu học Cây Dương 20
33Trường Tiểu học Kinh Cùng4
34Trường Tiểu học Phụng Hiệp0
35Trường Tiểu học Phương Ninh0
36Trường Tiểu học Phương Phú 31
37Trường Tiểu học Thạnh Hòa 10
38Trường Tiểu học Thạnh Hòa 20
39Trường Tiểu học Thạnh Hòa 30
40Tiểu học Phương Ninh0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 14

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương