Số học sinh tiểu học Huyện Chợ Mới Bắc Kạn dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học A Kiến Thành0
2Trường Tiểu học Thanh Mai2
3Trường Tiểu học Hoà Mục7
4Trường Tiểu học Cao Kỳ28
5Trường Tiểu học Nông Hạ9
6Trường Tiểu học Nông Thịnh0
7Trường Tiểu học Thanh Vận3
8Trường Tiểu học Yên Cư4
9Trường Tiểu học Yên Hân8
10Trường Tiểu học Bình Văn1
11Trường Tiểu học Như Cố 12
12Trường Tiểu học Như Cố 210
13Trường Tiểu học Yên Đĩnh7
14Trường Tiểu học Chợ Mới8
15Trường Tiểu học Quảng Chu 20
16Trường Tiểu học Quảng Chu 11
17Trường Tiểu học C Hoà An0
18Trường Tiểu học B Hoà An0
19Trường Tiểu học A Hoà An0
20Trường Tiểu học B Hoà Bình0
21Trường Tiểu học A Hoà Bình 0
22Trường Tiểu học C An Thạnh Trung0
23Trường Tiểu học B An Thạnh Trung0
24Trường Tiểu học A An Thạnh Trung0
25Trường Tiểu học B Long Kiến0
26Trường Tiểu học A Long Kiến0
27Trường Tiểu học C Long Giang0
28Trường Tiểu học B Long Giang0
29Trường Tiểu học A Long Giang0
30Trường Tiểu học C Nhơn Mỹ0
31Trường Tiểu học B Nhơn Mỹ0
32Trường Tiểu học A Nhơn Mỹ1
33Trường Tiểu học D Mỹ Hội Đông0
34Trường Tiểu học C Mỹ Hội Đông0
35Trường Tiểu học B Mỹ Hội Đông0
36Trường Tiểu học A Mỹ Hội Đông0
37Trường Tiểu học Đ Kiến Thành0
38Trường Tiểu học C Kiến Thành0
39Trường Tiểu học B Kiến Thành0
40Trường Tiểu học E Kiến An0
41Trường Tiểu học D Kiến An0
42Trường Tiểu học C Kiến An0
43Trường Tiểu học B Kiến An0
44Trường Tiểu học A Kiến An0
45Trường Tiểu học E Tân Mỹ0
46Trường Tiểu học D Tân Mỹ0
47Trường Tiểu học C Tân Mỹ0
48Trường Tiểu học B Tấn Mỹ0
49Trường Tiểu học A Tấn Mỹ0
50Trường Tiểu học D Mỹ Hiệp0
51Trường Tiểu học C Mỹ Hiệp0
52Trường Tiểu học B Mỹ Hiệp0
53Trường Tiểu học A Mỹ Hiệp0
54Trường Tiểu học Cb Phước Xuân0
55Trường Tiểu học Bb Phước Xuân0
56Trường Tiểu học Ab Phước Xuân0
57Trường Tiểu học C Hội An0
58Trường Tiểu học B Hội An0
59Trường Tiểu học A Hội An0
60Trường Tiểu học Đ Mỹ Luông0
61Trường Tiểu học C Mỹ Luông0
62Trường Tiểu học B Mỹ Luông0
63Trường Tiểu học A Mỹ Luông0
64Trường Tiểu học Quang Trung0
65Trường Tiểu học Lê Hồng Phong0
66Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi0
67Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo0
68Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh0
69Trường Tiểu học Phù Đổng0
70Trường Tiểu học Thị trấn Chợ Mới1

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương