Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Hiệp Hoà Bắc Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Lương Phong 2198
2Trường Tiểu học Lương Phong 1318
3Trường Tiểu học Bắc Lý 2744
4Trường Tiểu học Bắc Lý 1170
5Trường Tiểu học Đông Lỗ 1344
6Trường Tiểu học Đông Lỗ 2228
7Trường Tiểu học Đoan Bái 1192
8Trường Tiểu học Đoan Bái 2438
9Trường Tiểu học Hương Lâm 1308
10Trường Tiểu học Hương Lâm 2185
11Trường Tiểu học Mai Đình 1323
12Trường Tiểu học Mai Đình 278
13Trường Tiểu học Đức Thắng 1367
14Trường Tiểu học Đức Thắng 2196
15Trường Tiểu học Mai Trung 1226
16Trường Tiểu học Mai Trung 2786
17Trường Tiểu học Danh Thắng157
18Trường Tiểu học Minh Châu21
19Trường Tiểu học Đại Thành109
20Trường Tiểu học Hợp Thịnh 1174
21Trường Tiểu học Ngọc Sơn212
22Trường Tiểu học Thị trấn Thắng629
23Trường Tiểu học Quang Minh166
24Trường Tiểu học Hoà Sơn44
25Trường Tiểu học Hùng Sơn297
26Trường Tiểu học Thái Sơn255
27Trường Tiểu học Đồng Tân167
28Trường Tiểu học Thanh Vân196
29Trường Tiểu học Hoàng Vân85
30Trường Tiểu học Hoàng Lương215
31Trường Tiểu học Hoàng An581
32Trường Tiểu học Hoàng Thanh166
33Trường Tiểu học Thường Thắng720
34Trường Tiểu học Xuân Cẩm317
35Trường Tiểu học Châu Minh221
36Trường Tiểu học Hợp Thịnh 291
37Trường Tiểu học Bắc Lý7

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương