Số học sinh tiểu học Huyện Hiệp Hoà Bắc Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Lương Phong 2196
2Trường Tiểu học Lương Phong 1322
3Trường Tiểu học Bắc Lý 2785
4Trường Tiểu học Bắc Lý 1193
5Trường Tiểu học Đông Lỗ 1339
6Trường Tiểu học Đông Lỗ 2213
7Trường Tiểu học Đoan Bái 1214
8Trường Tiểu học Đoan Bái 2441
9Trường Tiểu học Hương Lâm 1296
10Trường Tiểu học Hương Lâm 2189
11Trường Tiểu học Mai Đình 1332
12Trường Tiểu học Mai Đình 286
13Trường Tiểu học Đức Thắng 1394
14Trường Tiểu học Đức Thắng 2205
15Trường Tiểu học Mai Trung 1208
16Trường Tiểu học Mai Trung 2785
17Trường Tiểu học Danh Thắng166
18Trường Tiểu học Minh Châu21
19Trường Tiểu học Đại Thành110
20Trường Tiểu học Hợp Thịnh 1177
21Trường Tiểu học Ngọc Sơn222
22Trường Tiểu học Thị trấn Thắng683
23Trường Tiểu học Quang Minh170
24Trường Tiểu học Hoà Sơn48
25Trường Tiểu học Hùng Sơn296
26Trường Tiểu học Thái Sơn238
27Trường Tiểu học Đồng Tân168
28Trường Tiểu học Thanh Vân205
29Trường Tiểu học Hoàng Vân81
30Trường Tiểu học Hoàng Lương217
31Trường Tiểu học Hoàng An579
32Trường Tiểu học Hoàng Thanh150
33Trường Tiểu học Thường Thắng714
34Trường Tiểu học Xuân Cẩm305
35Trường Tiểu học Châu Minh228
36Trường Tiểu học Hợp Thịnh 298
37Trường Tiểu học Bắc Lý7

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương