Số học sinh tiểu học Huyện Phước Long Bạc Liêu dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học D Xã Phước Long1
2Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc0
3Trường Tiểu học Vừ A Dính0
4Trường Tiểu học Bt Thác Mơ0
5Trường Tiểu học Bình Phước A1
6Trường Tiểu học Bình Phước B0
7Trường Tiểu học Bình Thẳng A0
8Trường Tiểu học Bình Thẳng B0
9Trường Tiểu học Bù Gia Mập3
10Trường Tiểu học Bù Nho0
11Trường Tiểu học Kim Đồng0
12Trường Tiểu học Lê Vă Tám2
13Trường Tiểu học Long Hà A0
14Trường Tiểu học Long Hà B0
15Trường Tiểu học Long Hà C0
16Trường Tiểu học Long Hưng A0
17Trường Tiểu học Long Hưng B0
18Trường Tiểu học Phú Riềng B0
19Trường Tiểu học Sơn Giang1
20Trường Tiểu học Thác Mơ0
21Trường Tiểu học Phước Bình B0
22Trường Tiểu học Phước Tín A0
23Trường Tiểu học Phước Tín B0
24Trường Tiểu học Phú Riềng A0
25Trường Tiểu học Long Phú0
26Trường Tiểu học Long Tân0
27Trường Tiểu học Đa Kla A0
28Trường Tiểu học Đa Kla B0
29Trường Tiểu học Đặk Ơ0
30Trường Tiểu học Đức Hạnh A0
31Trường Tiểu học Đức Hạnh B0
32Trường Tiểu học Phước Bình A0
33Trường Tiểu học A Thị trấn Phước Long0
34Trường Tiểu học B Thị trấn Phước Long48
35Trường Tiểu học C Thị trấn Phứơc Long7
36Trường Tiểu học A Phong Thạch Tây B0
37Trường Tiểu học B Phong Thạch Nam0
38Trường Tiểu học C Phong Thạch Nam0
39Trường Tiểu học D Phong Thạch Nam0
40Trường Tiểu học E Phong Thạch Nam0
41Trường Tiểu học A Vĩnh Phú Tây0
42Trường Tiểu học B Vĩnh Phú Tây0
43Trường Tiểu học C Vĩnh Phú Tây0
44Trường Tiểu học A Vĩnh Thanh2
45Trường Tiểu học B Vĩnh Thanh21
46Trường Tiểu học C Vĩnh Thanh6
47Trường Tiểu học A Xã Phước Long0
48Trường Tiểu học B Xã Phứơc Long5
49Trường Tiểu học C Xã Phước Long0
50Trường Tiểu học A Vĩnh Phú Đông2
51Trường Tiểu học C Hưng Phú0
52Trường Tiểu học Vĩnh Phú Đông0
53Trường Tiểu học B Vĩnh Phú Đông4
54Trường Tiểu học Ahưhg Phú10
55Trường Tiểu học B Hưng Phú23
56Trường Tiểu Học B Xã Phong Thạnh Tây A0
57Trường Tiểu Học A Xã Phong Thạnh Tây A2
58Trường Tiểu học C Vĩnh Phú Đông0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương