BTC thông báo: Yêu cầu các tài khoản đăng nhập hệ thống để cập nhật thông tin số điện thoại bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện Vĩnh Lợi Bạc Liêu dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Hoa Lư6
2Trường Tiểu học Châu Hưng B0
3Trường Tiểu học Châu Hưng C0
4Trường Tiểu học Mai Thanh Thế2
5Trường Tiểu học Châu Thới A2
6Trường Tiểu học Châu Thới B0
7Trường Tiểu học Châu Thới C1
8Trường Tiểu học Hưng Hội A0
9Trường Tiểu học Hưng Hội B0
10Trường Tiểu học Hưng Thành A1
11Trường Tiểu học Hưng Thành B0
12Trường Tiểu học Hoàng Quân0
13Trường Tiểu học Long Thanh A1
14Trường Tiểu học Long Thanh B0
15Trường Tiểu học Long Thạch C0
16Trường Tiểu học Đông Hải0
17Trường Tiểu học Vĩnh Hởu A0
18Trường Tiểu học Vĩnh Hậu B0
19Trường Tiểu học Vĩnh Hởu C0
20Trường Tiểu học Hoà Bình A0
21Trường Tiểu học Hoà Bình B0
22Trường Tiểu học Hoà Bình C0
23Trường Tiểu học Minh Diệu A0
24Trường Tiểu học Minhh Diệu B0
25Trường Tiểu học Vĩnh Hưng A2
26Trường Tiểu học Hưng Hưng B0
27Trường Tiểu học Vĩnh Hưng C0
28Trường Tiểu học Vĩnh Hưng1
29Trường Tiểu học Vĩnh Bình A0
30Trường Tiểu học Vĩnh Bình B0
31Trường Tiểu học Vĩnh Bình C0
32Trường Tiểu học Vĩnh Mỹ A10
33Trường Tiểu học Vĩnh Mỹ A20
34Trường Tiểu học Vĩnh Mỹ A30
35Trường Tiểu học Vĩnh Mỹ B10
36Trường Tiểu học Vĩnh Mỹ B20
37Trường Tiểu học Vĩnh Mỹ0
38Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh A0
39Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh C0
40Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh B0
41Trường Tiểu học Trần Quốc Toản3

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 14

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương