Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Có lỗi xảy ra trên hệ thống

Bạn hãy đọc kỹ thông báo phía dưới và làm theo hướng dẫn(nếu có).
Bạn có thể đã truy cập vào địa chỉ không còn tồn tại, hoặc bạn có thể gõ nhầm địa chỉ đường dẫn, hoặc tham số truyền vào chưa chính xác.