Tra cứu Kết quả thi olympic tiếng anh - IOE cấp Quận/Huyện - năm học 2018-2019

Nhập Id của học sinh:     Xếp hạng theo  

Xếp hạng Họ tên Lớp Trường Quận/Huyện Tỉnh/Thành Điểm Thời gian thi

Lưu ý:


Kết quả trên theo dữ liệu của Ban tổ chức, kết quả tại các hội đồng có thể khác.