BTC thông báo: Thi bù IOE cấp Quận/Huyện đối với khối TH - THCS và cấp Trường với khối THPT diễn ra trong ngày 26/01/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 20 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC

Tra cứu kết quả thi olympic tiếng anh - IOE cấp trường - năm học 2018-2019

Nhập Id của học sinh:       Xếp hạng theo  

Xếp hạng Họ tên Lớp Trường Quận/Huyện Tỉnh/Thành Điểm Thời gian thi

Lưu ý:


Kết quả trên theo dữ liệu của Ban tổ chức, kết quả tại các hội đồng có thể khác. Đề nghị các Trường xem xét tạo điều kiện cho các em không kịp tham dự các đợt chính thức cấp trường vừa qua vẫn có cơ hội trải nghiệm và tham gia.