Tin từ Ban Tổ Chức

Sự cố quá tải trong kỳ thi cấp trường

Thứ Bảy, 25/12/2010, 03:34 CH | Lượt xem: 18045
tin tức goIOE

Từ 8h45' ngày 25/12/2010, rất nhiều trường đã tổ chức thi cấp trường cho các em học sinh. Thời điểm cao nhất có hơn 3 vạn học sinh cùng thi nên hệ thống bị quá tải.

Khi đó một số em thi xong nhưng hệ thống không lưu kết quả và phải thi lại.

Từ 14h30' đến 15h00' ngày 25/12/2010 tiểu ban kỹ thuật đã tăng cường năng lực chịu tải của hệ thống nên trong thời gian này học sinh không vào thi được.

BTC cấp toàn quốc thông báo và mong BTC các trường thông cảm, có thể phải mất công để tổ chức thi lại.

Mọi vấn đề về kỹ thuật đề nghị liên lạc với các số máy hỗ trợ công nghệ để được giải đáp.

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương