BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Giải đáp

Chữ hoa hay chữ thường khi làm bài thi IOE

Thứ Năm, 03/12/2015, 01:56 CH | Lượt xem: 105278
tin tức goIOE

Hỏi: Trường hợp đề bài yêu cầu điền từ còn trống ở vị trí đầu câu thì thí sinh phải nhập chữ cái ở dạng viết thường hay viết hoa để đảm bảo đúng đáp án?

Đáp: Tuân theo quy định sau:
1) Chữ cái đầu câu và tên riêng viết hoa.
2) Các chữ đã có sẵn viết hoa thì chữ cần điền cũng viết hoa; các chữ đã có sẵn viết thường thì chữ cần điền cũng viết thường.

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương