Giải đáp

Chữ hoa hay chữ thường khi làm bài thi IOE

Thứ Năm, 03/12/2015, 01:56 CH | Lượt xem: 110384
tin tức goIOE

Hỏi: Trường hợp đề bài yêu cầu điền từ còn trống ở vị trí đầu câu thì thí sinh phải nhập chữ cái ở dạng viết thường hay viết hoa để đảm bảo đúng đáp án?

Đáp: Tuân theo quy định sau:
1) Chữ cái đầu câu và tên riêng viết hoa.
2) Các chữ đã có sẵn viết hoa thì chữ cần điền cũng viết hoa; các chữ đã có sẵn viết thường thì chữ cần điền cũng viết thường.

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương