BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Giải đáp

Chữ hoa hay chữ thường khi làm bài thi IOE

Thứ Năm, 03/12/2015, 01:56 CH | Lượt xem: 103702
tin tức goIOE

Hỏi: Trường hợp đề bài yêu cầu điền từ còn trống ở vị trí đầu câu thì thí sinh phải nhập chữ cái ở dạng viết thường hay viết hoa để đảm bảo đúng đáp án?

Đáp: Tuân theo quy định sau:
1) Chữ cái đầu câu và tên riêng viết hoa.
2) Các chữ đã có sẵn viết hoa thì chữ cần điền cũng viết hoa; các chữ đã có sẵn viết thường thì chữ cần điền cũng viết thường.

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 17

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương