BTC thông báo: Vòng thi cấp toàn quốc cho các khối lớp 5,9 và 11 sẽ diễn ra vào ngày 06/04/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 30 của hệ thống và phải nằm trong danh sách của BTC đã công bố xem tại đây. Các đơn vị giáo dục sẽ lấy mã số dự thi tại đây

Giải đáp

Chữ hoa hay chữ thường khi làm bài thi IOE

Thứ Năm, 03/12/2015, 01:56 CH | Lượt xem: 106412
tin tức goIOE

Hỏi: Trường hợp đề bài yêu cầu điền từ còn trống ở vị trí đầu câu thì thí sinh phải nhập chữ cái ở dạng viết thường hay viết hoa để đảm bảo đúng đáp án?

Đáp: Tuân theo quy định sau:
1) Chữ cái đầu câu và tên riêng viết hoa.
2) Các chữ đã có sẵn viết hoa thì chữ cần điền cũng viết hoa; các chữ đã có sẵn viết thường thì chữ cần điền cũng viết thường.

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương